Domů

Seznamovací dotazník

Fotoseznamka

Lifestyle magazín

Registrovat nyní

Je šikana nemoc slabochů?

10.březen 2016
Je šikana nemoc slabochů?

Poslední dobou hodně diskutované téma. Obzvlášť po nedávné kauze, kdy žáci ušikanovali svoji vlastní učitelku. A co to vlastně šikana vůbec je? Dá se odhalit včas?

Jedná se o formu agresivního chování, v němž záměrně a opakovaně někdo vyvolává u jiného poranění nebo psychickou nerovnováhu. Šikana může mít podobu fyzického kontaktu, mluveného slova anebo jiné nenápadné akce. Jedná se celosvětový problém, který se nesmí přehlížet a příznaky zanedbávat, protože pro oběť to může znamenat i ten nejhorší možný konec jejich života.

Existují celkem čtyři druhy šikany

1) Verbální (slovní) šikana se týká spíše průměrných či běžných věcí

Do verbální šikany by se dalo zahrnout:

2) Sociální šikana je někdy označována jako "přátelská" šikana, která poznamenává něčí pověst nebo vztahy

Do sociální šikany by se dalo zahrnout:

 • úmyslné opouštění nebo vyhrožování opuštěním
 • vnucování a říkání například dětem s kým se smí a nesmí kamarádit
 • šiření nevhodné informace o někom
 • ztrapňování na veřejnosti
 • posmívání
 • projevy nenávisti

3) Fyzická šikana představuje ubližování někomu anebo o poškozování majetku osoby

Do fyzické šikany by se dalo zahrnout:

 • bití, kopání, svírání
 • plivání
 • vědomé ničení něčích věcí
 • naznačovaná a předváděná sprostá gesta rukou

4) Kyberšikana, šikana na virtuální síti

S moderní technikou se objevila i kyberšikana.

Do kyberšikany by se dalo zahrnout:

 • použití internetu
 • textové zprávy
 • e-maily
 • další digitální technologie, které se používají za účelem ublížení druhým

 

Kdy a kde se může šikana objevit?

Šikana může být praktikována během vyučování anebo po něm. Většina případů týkajících se šikany jsou hlášena především v budově školy, výrazné je ale i procento těch, kteří prožívají šikanu v místech jako například na dětském hřišti nebo v městské hromadné dopravě. Může se také objevit jak na cestě ze školy, tak i na internetu.

Fakta o šikaně

Obvykle ji praktikují ti, kteří mají pocit, že jejich popularita je obrovská, ti kteří mají pocit větší síly, mají tu moc slabšímu ublížit a s někým snadno manipulovat. Zaměřují se na ty slabší a na ty, kteří nemají odvahu či možnost se jakkoli bránit. Děje se za úmyslem způsobení škody. Tyran je osoba, která nedělá věci jen tak náhodou a chce fyzicky i psychicky zranit danou osobu anebo skupinu osob. Typický případ šikany není jednorázová záležitost, vždy trvá delší dobu a opakuje se. Ti, co šikanují se zaměřují stále na stejnou osobu či skupinu lidí.

 • U dětí, které mají zdravotní potíže a které ovlivňují jejich vzhled, je pravděpodobnější, že budou šikanováni.
 • Děti, které jsou obézní, mají větší šanci být šikanováni. Především to bývají obézní dívky.
 • Dospívající, kteří jsou homosexuální, bývají také často vystaveny šikaně tak intenzivní, že se jim nedostává dostatečné vzdělání. Často jsou na rozpacích ze své orientace a bojí se šikanu ohlásit.
 • Výzkum jasně ukazuje, že i děti ve věku 5 let, jsou součástí šikany, která se dá přehlédnout nebo být zcela ignorována dospělými. Jsou vystaveny většímu riziku, ale mohou se stát i sami tyrani.
 • Pouze jeden z 10 obětí kyberšikany to řekne rodičům. Méně než 1 z 5 zastrašujících incidentů je hlášen policii.
 • Výzkum ukazuje, že polovina všech dětí se se šikanou setká po určitou dobu během svých školních let. Více než 10% jsou pravidelně šikanováni.
 • Každý den, cca 160.000 studentů vynechává školu, protože se obávají, že bude znova šikanováno.
 • Počet dospívajících, kteří mají zkušenosti s šikanou se pohybuje od 10% až 40% či dokonce ještě více, v závislosti na věku a skupině, ve které se dané osoby vyskytují.
 • U chlapců je menší pravděpodobnost šikany i její oznámení.
 • Kyberšikana může být velmi odlišná od klasické šikany. Oběti často nevědí, že se jedná o šikanu, která může být schována za skrývanou identitou, anonymními emaily nebo přezdívkami.
 • Odhaduje se, že 40% -75% šikany ve školách se odehrává především během přestávek, v poledne o obědu, na chodbách nebo na toaletách.
 • Chlapci tyrani mají tendenci více používat hrozeb a fyzického zastrašování. Dívky jsou obvykle více vynalézavější, zákeřnější slovně a mají větší tendenci zaměřit se na ostatní dívky.
 • V roce 2007, kdy byl v USA prováděn průzkum, bylo zjištěno, že 1/3 zaměstnanců nebo-li skoro 54 milionů Američanů, ohlásilo na pracoviště šikanu.

A víte, že existuje šikana i na pracovišti?

Jak ji rozpoznat? Jak poznat, že chování vašich kolegů/kolegyň anebo dokonce šéfa už překračuje bežné hranice? Říkají vám něco pojmenování jako je bossing či mobbing? Cíle těchto šikan jsou stejné, vždy se jedná o psychickou a následně i fyzickou likvidaci jedince. Tyrani chtějí šikanovanému snížit jeho sebevědomí a dostat ho na samotné dno jeho psychiky.

Bossing

Jedná se o jeden z druhů šikany na pracovišti. Ve většině případů jde o špatné a nekalé praktiky nadřízeného za účelem vynucení si přizpůsobení se jeho nárokům, poslušnosti, anebo aby podřízeného zaměstnance vypudil z jeho dosavadního pracovního místa. Někdy se bossing označuje i jako Mobbing shora.

Mobbing

Z anglického “to mob”, které v překladu znamená: utlačovat, urážet, útočit, napadat, vrhat se na někoho, srocovat se. Mobbing není jen tak ledajaký konflikt, ani krátkodobá či snad jen jednorázová strategie jak dostat toho druhého na kolena. Jedná se o systematické psychické terorizování. Ty výpady jsou provozované nejméně půl roku a to alespoň jednou za týden. Může se jednat o velký duševní teror, který může obsahovat i sexuální obtěžování. V roce 1993 zavedl v Německu pojem mobbing švédský psycholog profesor Heinz Leymann.

Jak se bránit

Každý by si měl uvědomit, že se jedná opravdu o velmi vážnou věc. Stát se to může doopravdy každému. A každý, kdo se stane objetí šikany, by si měl uvědomit, že to není jeho chyba a že ta chyba není v něm. Je nejdůležitější dát o šikaně vědět a požádat někoho komu věříte o pomoc. Samotní se nebudete schopni s vaším tyranem vypořádat.

Zdroj: http://facts.randomhistory.com/facts-about-bullying.html

http://sikanavpraci.cz/

[kač]

Sdílejte tento článek na: