Domů

Seznamovací dotazník

Fotoseznamka

Lifestyle magazín

Registrovat nyní

Všechny články O seznamovaní Zdraví a krása Volný čas Recenze Soutěže

Je šikana nemoc slabochů?

10.březen 2016
Je šikana nemoc slabochů?

Poslední dobou hodně diskutované téma. Obzvlášť po nedávné kauze, kdy žáci ušikanovali svoji vlastní učitelku. A co to vlastně šikana vůbec je? Dá se odhalit včas?

Jedná se o formu agresivního chování, v němž záměrně a opakovaně někdo vyvolává u jiného poranění nebo psychickou nerovnováhu. Šikana může mít podobu fyzického kontaktu, mluveného slova anebo jiné nenápadné akce. Jedná se celosvětový problém, který se nesmí přehlížet a příznaky zanedbávat, protože pro oběť to může znamenat i ten nejhorší možný konec jejich života.

Existují celkem čtyři druhy šikany

1) Verbální (slovní) šikana se týká spíše průměrných či běžných věcí

Do verbální šikany by se dalo zahrnout:

2) Sociální šikana je někdy označována jako "přátelská" šikana, která poznamenává něčí pověst nebo vztahy

Do sociální šikany by se dalo zahrnout:

 • úmyslné opouštění nebo vyhrožování opuštěním
 • vnucování a říkání například dětem s kým se smí a nesmí kamarádit
 • šiření nevhodné informace o někom
 • ztrapňování na veřejnosti
 • posmívání
 • projevy nenávisti

3) Fyzická šikana představuje ubližování někomu anebo o poškozování majetku osoby

Do fyzické šikany by se dalo zahrnout:

 • bití, kopání, svírání
 • plivání
 • vědomé ničení něčích věcí
 • naznačovaná a předváděná sprostá gesta rukou

4) Kyberšikana, šikana na virtuální síti

S moderní technikou se objevila i kyberšikana.

Do kyberšikany by se dalo zahrnout:

 • použití internetu
 • textové zprávy
 • e-maily
 • další digitální technologie, které se používají za účelem ublížení druhým

 

Kdy a kde se může šikana objevit?

Šikana může být praktikována během vyučování anebo po něm. Většina případů týkajících se šikany jsou hlášena především v budově školy, výrazné je ale i procento těch, kteří prožívají šikanu v místech jako například na dětském hřišti nebo v městské hromadné dopravě. Může se také objevit jak na cestě ze školy, tak i na internetu.

Fakta o šikaně

Obvykle ji praktikují ti, kteří mají pocit, že jejich popularita je obrovská, ti kteří mají pocit větší síly, mají tu moc slabšímu ublížit a s někým snadno manipulovat. Zaměřují se na ty slabší a na ty, kteří nemají odvahu či možnost se jakkoli bránit. Děje se za úmyslem způsobení škody. Tyran je osoba, která nedělá věci jen tak náhodou a chce fyzicky i psychicky zranit danou osobu anebo skupinu osob. Typický případ šikany není jednorázová záležitost, vždy trvá delší dobu a opakuje se. Ti, co šikanují se zaměřují stále na stejnou osobu či skupinu lidí.

 • U dětí, které mají zdravotní potíže a které ovlivňují jejich vzhled, je pravděpodobnější, že budou šikanováni.
 • Děti, které jsou obézní, mají větší šanci být šikanováni. Především to bývají obézní dívky.
 • Dospívající, kteří jsou homosexuální, bývají také často vystaveny šikaně tak intenzivní, že se jim nedostává dostatečné vzdělání. Často jsou na rozpacích ze své orientace a bojí se šikanu ohlásit.
 • Výzkum jasně ukazuje, že i děti ve věku 5 let, jsou součástí šikany, která se dá přehlédnout nebo být zcela ignorována dospělými. Jsou vystaveny většímu riziku, ale mohou se stát i sami tyrani.
 • Pouze jeden z 10 obětí kyberšikany to řekne rodičům. Méně než 1 z 5 zastrašujících incidentů je hlášen policii.
 • Výzkum ukazuje, že polovina všech dětí se se šikanou setká po určitou dobu během svých školních let. Více než 10% jsou pravidelně šikanováni.
 • Každý den, cca 160.000 studentů vynechává školu, protože se obávají, že bude znova šikanováno.
 • Počet dospívajících, kteří mají zkušenosti s šikanou se pohybuje od 10% až 40% či dokonce ještě více, v závislosti na věku a skupině, ve které se dané osoby vyskytují.
 • U chlapců je menší pravděpodobnost šikany i její oznámení.
 • Kyberšikana může být velmi odlišná od klasické šikany. Oběti často nevědí, že se jedná o šikanu, která může být schována za skrývanou identitou, anonymními emaily nebo přezdívkami.
 • Odhaduje se, že 40% -75% šikany ve školách se odehrává především během přestávek, v poledne o obědu, na chodbách nebo na toaletách.
 • Chlapci tyrani mají tendenci více používat hrozeb a fyzického zastrašování. Dívky jsou obvykle více vynalézavější, zákeřnější slovně a mají větší tendenci zaměřit se na ostatní dívky.
 • V roce 2007, kdy byl v USA prováděn průzkum, bylo zjištěno, že 1/3 zaměstnanců nebo-li skoro 54 milionů Američanů, ohlásilo na pracoviště šikanu.

A víte, že existuje šikana i na pracovišti?

Jak ji rozpoznat? Jak poznat, že chování vašich kolegů/kolegyň anebo dokonce šéfa už překračuje bežné hranice? Říkají vám něco pojmenování jako je bossing či mobbing? Cíle těchto šikan jsou stejné, vždy se jedná o psychickou a následně i fyzickou likvidaci jedince. Tyrani chtějí šikanovanému snížit jeho sebevědomí a dostat ho na samotné dno jeho psychiky.

Bossing

Jedná se o jeden z druhů šikany na pracovišti. Ve většině případů jde o špatné a nekalé praktiky nadřízeného za účelem vynucení si přizpůsobení se jeho nárokům, poslušnosti, anebo aby podřízeného zaměstnance vypudil z jeho dosavadního pracovního místa. Někdy se bossing označuje i jako Mobbing shora.

Mobbing

Z anglického “to mob”, které v překladu znamená: utlačovat, urážet, útočit, napadat, vrhat se na někoho, srocovat se. Mobbing není jen tak ledajaký konflikt, ani krátkodobá či snad jen jednorázová strategie jak dostat toho druhého na kolena. Jedná se o systematické psychické terorizování. Ty výpady jsou provozované nejméně půl roku a to alespoň jednou za týden. Může se jednat o velký duševní teror, který může obsahovat i sexuální obtěžování. V roce 1993 zavedl v Německu pojem mobbing švédský psycholog profesor Heinz Leymann.

Jak se bránit

Každý by si měl uvědomit, že se jedná opravdu o velmi vážnou věc. Stát se to může doopravdy každému. A každý, kdo se stane objetí šikany, by si měl uvědomit, že to není jeho chyba a že ta chyba není v něm. Je nejdůležitější dát o šikaně vědět a požádat někoho komu věříte o pomoc. Samotní se nebudete schopni s vaším tyranem vypořádat.

Zdroj: http://facts.randomhistory.com/facts-about-bullying.html

http://sikanavpraci.cz/

[kač]

Sdílejte tento článek na: