Domů

Seznamovací dotazník

Fotoseznamka

Lifestyle magazín

Registrovat nyní

Řeč těla

8.říjen 2015
Řeč těla

Přemýšleli jste někdy nad tím, jak pohyby, které si třeba ani neuvědomujete, ovlivňují vaše vystupování a pohled ostatních lidí na vaši osobu? Jedná se o neverbální komunikaci, která tvoří velkou část naší celkové komunikace. Je rozdíl mezi řečí mužského a ženského těla. V následujícím článku se pokusíme shrnout, na jaké projevy vaší neverbální komunikace si máte dát pozor například při pracovním pohovoru nebo na vaší první seznamovací schůzce.

Myslíte si, že chůze o vás nic neprozradí? Mýlíte se! Pokud člověk přichází, můžete odhalit jeho celkové rozpoložení a náladu. Naše těla mluví sama za sebe a není to vždy jen milé, co za nás vypovídají.  Řeč vašeho těla je součástí vaší osobnosti, o které většinou vůbec nepřemýšlíte. Pokud tomu tak opravdu je, tak s tím musíte něco udělat. Může vám to totiž přivodit hodně komplikací. Řeč těla by se dala přirovnat ke spolehlivému detektoru lži. Pomocí paží a mimiky podáváme totiž informace o své vnitřní schopnosti, kterou si neseme všichni s sebou od narození.

Když slova hrají druhé housle

Povídá, vypráví a vy stejně někde uvnitř víte, že tomu tak není. Víte, že jste klamáni. Pokud se dostanete do této fáze, tak jste právě zachytili signály nonverbální komunikace, detektoru lži zabudovaného v každém z nás. Komunikace skutečně nejsou jen slova a jejich obsah. Řada studií prokázala, že představují dokonce pouhých 7 % veškerých informací, které vnímáme. Dalších 25 % náleží odstínu hlasu a jeho modifikaci a celých 68 % tzv. neverbální komunikaci, která zahrnuje širokou škálu jevů. Jedná se nejen o známou mimiku, gestiku a pohyby očí, nýbrž i o doteky (haptika), vzdálenosti v prostoru (proxemika), řeč postojů, držení těla (posturologie), zacházení člověka s časem (chronemika) či charakter rukopisu (grafologie). Jednotlivé kanály mimoslovní komunikace slouží k přenosu různých dat. Tak např. pohled vypovídá o sebedůvěře a o vztahu k druhému. Mimika informuje především o emocích, je relativně nejsnadněji čitelná a napodobitelná. Výraz hlasu, jeho výška, barva, melodie a intenzita zrcadlí hlubší psychický stav. Např. monotónní hlas vyjadřuje napětí, naproti tomu melodický uvolnění. Meziosobní vzdáleností komunikujeme k člověku ve smyslu podřízenosti a nadřízenosti či sympatií, antipatií atd.

Co tedy nahrazuje slova?

Gestika: posunky (část kineziky)
Haptika: dotýkání se lidí kolem, fyzický kontakt (hlazení, líbání, bití, držení se za ruce)
Kinezika: pohyby těla
Mimika: týká se obličeje a jako jediná vyjadřuje emoce - štěstí, neštěstí, překvapení, očekávání
Paralingvistika: styl verbálního sdělení, to znamená hlasitost řeči, tón, rychlost sdělování, frázování
Posturologie: postoje těla a jeho pohyby
Proxemika: postoj při komunikaci, vzdalování se a přibližování, zacházení s prostorem kolem sebe

Druhy chůze

 • Rázná, vzpřímená chůze – značí odvahu, sebedůvěru, smělost
 • Shrbený člověk, ruce v kapsách - je sklíčený, depresivní a něco ho trápí
 • Přešlapování – bude nejistý, submisivní nebo-li pokorný a poslušný
 • Ruce zkroucené či spojené před tělem – pozor na plachost u této osoby
 • Ruce překřížené před tělem – tato osoba má malé sebevědomí
 • Ruce v bok – zde si dejte pozor na zlost, agresi
 • Ležérní postoj, opírá se o něco – toto značí okázalý nezájem, uvolnění  nebo relaxaci

Jak již bylo napsáno, i řeč těla mužského a ženského je rozdílná

Ženy:

 • stojí k sobě při komunikaci blíže
 • déle se dívají při hovoru do očí
 • vydrží déle sledovat projev, který je příliš nezajímá
 • více využívají úsměv
 • více si všímají detailů

Muži:

Děti

 • mají rozhodně větší potřebu hmatových dotyků než ženy a muži

Podnikáte, prodáváte či obchodujete? A víte jaká jsou gesta potencionálního zákazníka?

Například

 • Ruka na bradě - návrh zvažuje, hodnotí a přemýšlí, co dál
 • Mne si bradu - blíží se čas jeho rozhodnutí
 • Rukou má sevřený nosní můstek, zavřené oči – hodnotí to negativně
 • Tření nosu, doteky kolem očí – lže, má pochyby a nedůvěru
 • Zatáhnutí dolního rtu – objevují se pocity viny, rozpaky
 • Kousání prstu – je nervózní, lítostný
 • Tření rukou – očekává, že mu nabídnete více
 • Otevřené dlaně – značí upřímnost a naivitu
 • Ruce sevřené za zády – je rozhněvaný, frustrovaný, má  zlost, vztek, obavy
 • Zvednuté obočí – vypovídá o mírném rozladění a případné zvědavosti


Prezentujete, přednášíte? Porozhlédněte se po poslouchajících.

 • Pozice sedu s nohou přes nohu a horní lehce houpá – dává najevo znuděnost
 • Hlava v dlaních a oči koukají směrem dolů – evidentní nezájem
 • Nakloněná hlava – zájem, máte vyhráno, posluchač je vtažen do děje
 • mírný předklon – vypovídá o soustředěnosti
 • Posed na kraji židle, pohledy na hodinky a ke dveřím – posluchač je netrpělivý, byl by nejraději někde jinde
 • Nohy těsně vedle sebe, ruce na kolenou – vyjadřují plachost a nejistotu
 • Otáčení hlavy, těla na opačnou stranu – zde je nezájem o komunikaci
 • Zkroucené nohy – značí křečovitost
 • Posed s rukama za zády a nohu má přes nohu – oplývá velkou sebedůvěrou, nadřazeností
 • Ruce na stole či v klíně složené do stříšky směrem vzhůru – jedná se o velmi autoritativního člověka

Řeč beze slov

Někdy není nejhorší „jak“ to řekl, ale celý vyřčený obsah. Umění správně číst neverbální signály u vašich partnerů je instinktivní a z určité části je možné ho vylepšit uvědoměním si jak, ale především je potřeba také dlouhodobé a detailní studie založené zejména na pozorování. Samotný nácvik různých triků jistě neuškodí, ale k opravdu uspokojivému výsledku vede až změna vašich opravdových vnitřních postojů, které se pak automaticky pozitivně promítnou do všech složek vašeho neverbálního projevu.

Poznáte, zda je skutečně zamilovaný aneb jen profesionální balič?

Již jediným a pouhým pohledem lze říci téměř vše. Samozřejmě i zde platí, že méně je někdy více. Při autentické situaci se oči muže a ženy setkají vždy jen na pár vteřin. Dlouhé „civění“ dělá z žen laciné kokety a z mužů zase cvičené baliče bez valné úrovně. Náklonnost a sympatie se také automaticky promítají do intuitivní potřeby letmých doteků. Zejména pak u žen hrají nepatrné doteky významnou roli a lze z nich prakticky okamžitě usuzovat zájem o partnera. Je běžné, že pokud se ženám jejich protějšek líbí, dotýkají se neustále svých vlasů, přejíždí prsty po sklenici, barovém pultu či svém oblečení. Nevynechají ani možnost letmého dotyku ruky nebo ramena partnera. V případě nesympatie se dotykům naopak důsledně vyhýbají a pokud už si pohrávají se sklenkou, pak stylem, který připomíná spíše drcení a v hlavě přemýšlí, jak utéct. Profesionální balič nebo balička často nešetří lichotkami, důvěrnými narážkami a snahou vetřít se do našeho osobního prostoru. Vám to je až nepříjemné a dokonce i odporné. On/ona tím do jisté míry vědomě kompenzuje skutečné city, které neprožívá, nýbrž jen a pouze předstírá. Chybí známky nejistoty a rozpaků, kterým se u opravdového namlouvání těžko vyhneme, protože k tomu prostě neodmyslitelně patří. Často postrádají i upřímný úsměv. Od toho strojeného ho můžete poznat podle drobných vrásek kolem očí, které se při úsměvu objeví.

Z pohledu řeči těla v rámci přijímacího pohovoru (posturologie

Neverbální komunikací projevují výrazný zájem personalisté při výběru uchazečů na jisté pracovní pozice. Jejich výklad by se ovšem neměl přeceňovat - neverbální projev sice odráží povahové rysy a životní zvyklosti, ale celkový image při pohovoru je nejen klid, oblečení na úrovni, ale také zkušenost a vědomosti - hodně zmůže i modulace hlasu. Podle Sigmunda Freuda - skryté myšlenky z člověka prosakují každým pórem.

Něco málo ze signálů vašeho detektoru lži

 • Zaujímají-li dvě osoby vůči sobě úhel 90 stupňů, poskytují tím část prostoru třetímu, což je možno chápat jako přizvání k rozhovoru.
 • Stojí-li naproti sobě, tvoří tak uzavřenou společnost a chtějí pravděpodobně naopak zůstat sami.
 • Sezení na pohovce je projevem zájmu nasměrování kolena k dotyčné osobě, udělá-li to i druhý, vytvoří tím uzavřený kruh a po chvíli začnou obvykle zdvojeně gestikulovat jako v zrcadle.
 • Sedí-li někdo na předním kraji židle, lze to interpretovat jako snahu o útěk ze situace.
 • Naopak záklon do opěradla židle, popř. sepnuté ruce nad hlavou, budí dojem, že dotyčný má pro všechny problémy řešení a cítí se silný v kramflících.
 • Sedí-li dva lidé u stolu přes roh, značí to uvolněnou atmosféru, nikdo se necítí ohrožen.
 • Pokud sedí dva lidé u stolu naproti sobě s pohledem z očí do očí, může jít o konkurenční či konfrontační situaci.
 • Sedí-li každý z nich na opačných koncích či stranách stolu, usuzujeme na nedostatek zájmu či chybějící sebevědomí.
 • Překřížené nohy při sezení – signalizují pocit, že jsme spoutani, jedná se o vyjádření neujasněného nebo negativního postoje, dotyčný si nedůvěřuje, nechce nic riskovat, na židli se sotva pohne.
 • Založené ruce značí nepohodu, např. když je nám zima, necítíme se dobře, při rozhovoru.
 • A pokud jste slyšeli něco, co se vám nelíbí, tak překřížené ruce i nohy, signalizují odstup od ostatních.

Něco na zamyšlení

Americká agentura TalentSmart zkoumala více než milion lidí a zjistila, že ti úspěšní mají nadprůměrnou emoční inteligenci – uvědomují si sílu nevyslovených signálů a přizpůsobují tomu řeč svého těla. Proto doporučujeme zkombinovat to nejlepší a nejvhodnější v dané situaci, ne vždy se vyplatí neverbální komunikaci opomíjet a nekontrolovat.

14 nejčastějších neverbálních chyb, kterým se všichni úspěšní lidé vyhýbají:

1) Ohnutá záda

Hrbení se je známka neúcty. Naznačuje váš nezájem i to, že se nudíte. Asi byste nikdy svému šéfovi neřekli „Vůbec nechápu, proč tady jsem a poslouchám tě“, ale pokud jste shrbení, ani mu to říkat nemusíte, vaše tělo to pěkně nahlas a jasně říká za vás. Mozek je pevně propojen s tělem a jeho síla se rovná prostoru, který zabírá vaše tělo. Když stojíte rovně, bez svěšených ramen, vyjadřujete tím sílu. Maximalizujete totiž místo, které zabíráte. Na druhou stranu pokud se hrbíte, je to známka kolapsu a malé sebedůvěry – zabíráte méně místa a ukazujete tím i méně síly. Správným držením vašeho těla budete vzbuzovat respekt i zájem ostatních. Tak na to myslete.

2) Přehnaná gestikulace

Výrazná gesta mohou naznačovat, že něco skrýváte. Snažte se o malá a kontrolovaná gesta – ta znamenají sebedůvěru a schopnost vést. A dbejte také na otevřený postoj – například otevřené dlaně či ruce od sebe – dáte tak najevo, že nic netajíte.

3) Kontrolování hodinek

Pokud v průběhu toho, co s někým mluvíte, pokukujete po hodinkách, je to jasné znamení neúcty, netrpělivosti a přebujelého ega. Naznačujete tím, že máte lepší věci na práci než mluvit s osobou, s níž právě hovoříte a že byste už nejraději odešli.

4) Separace

Jestliže se od ostatních odvracíte nebo se nezapojujete do konverzace, tak dáváte najevo, že o tyto lidi nemáte zájem, že se cítíte nepohodlně a pravděpodobně nevěříte lidem, se kterými se bavíte. Zkuste se na člověka, s nímž mluvíte, přímo soustředit a mírně nakloňte hlavu na znamení, že posloucháte, co říká. Tohle drobné gesto naopak znamená plné soustředění a pozornost.

5) Obranná gesta

Zkřížené ruce či nohy jsou fyzickou bariérou, která indikuje nesouhlas s tím, co vám druhý říká. I přesto, že se usmíváte nebo se do konverzace zapojujete, člověk, se kterým mluvíte, z vás může cítit negaci a ta ho může spolehlivě odradit.

6) Když se tváříte jinak

Nesoulad mezi tím, co říkáte a jak se tváříte, dává lidem znamení, že něco není v pořádku a zároveň naznačuje, že se je možná snažíte podvést. Hodně zrádný je například nervózní úsměv.

7) Když si hrajete s vlasy

Upravování vlasů naznačuje nervozitu či nepozornost. Ostatní tím dostávají signál, že se více soustředíte na sebe, než na ně.

8) Nedostatečný oční kontakt

Vyhýbání se očnímu kontaktu značí snahu něco skrýt – třeba to, co si skutečně myslíte. Nedostatek očního kontaktu také může znamenat nedostatek sebevědomí a zájmu, což opravdu nechcete, aby bylo vidět, když jednáte s obchodními partnery. Pokud se při rozhovoru s partnerem díváte do země, znamená to nedostatek sebedůvěry nebo rozpaky a to, co říkáte, nebude znít dostatečně věrohodně. Soustředěný oční kontakt značí sebedůvěru, sílu, inteligenci a schopnost vést.

9) Přehnaný oční kontakt

Druhý extrém, tedy příliš intenzivní oční kontakt, mohou lidé kolem vás brát jako projev agresivity a snahy dominovat. Důležité je také to, jakým způsobem oční kontakt přerušujete. Sklopením očí naznačujeme podřízenost, zatímco pohled stranou naznačuje sebedůvěru.

10) Povytažené obočí

Zvedání obočí je jasným důkazem nedostatku respektu vůči druhým.

11) Zamračený obličej

Pokud se mračíte nebo se tváříte nešťastně, vysíláte jasný signál, že nejste spokojení s lidmi kolem vás, i když s vaší špatnou náladou nemusí mít nic společného. Úšklebky odstrkují lidi pryč, protože se cítí souzení. Úsměv na druhou stranu naznačuje, že jste otevření, důvěryhodní, přátelští a sebevědomí. Studie ukazují, že lidský mozek reaguje velmi dobře na lidi, kteří se usmívají.

12) Stisk rukou

Slabým stiskem ruky dáte najevo, že nejste autorita a máte malé sebevědomí. Příliš silný stisk může naopak vyznít jako znak agresivity a snahy o dominanci, což je špatné za jakýchkoli okolností. Dejte si tedy pozor na to, aby podání ruky bylo adekvátní situaci a osobě, se kterou se setkáváte a aby bylo pokaždé příjemné.

13) Ruce zaťaté v pěst

Zatnuté pěsti naznačují ještě více než zkřížené ruce a nohy vaši uzavřenost vůči názorům ostatních. Mohou také působit jako obranný postoj a výzva k boji, což může ostatní znervózňovat.

14) Pozor na to, kde stojíte

Pokud u někoho stojíte příliš blízko (blíže než půl metru) dáváte tím opět najevo nedostatek respektu vůči této osobě nebo to, že jste nikdy neslyšeli o osobním prostoru. Lidé se s vámi budou cítit nepohodlně.

Porozumění neverbální komunikaci je neskutečná věda, která je značně rozvětvená. Opravdu k ničemu nám nepomůže schématické vyvozování rychlých závěrů z jednotlivých gest bez pochopení celkového pohledu na danou osobu a situaci. Kvanta informací, která se valí na člověka každou sekundou komunikace je tak velká, že většina neverbálních signálů zůstane mimo vaše vědomí.  Důležité je vždy brát v potaz celý kontext. Nepleťte si neverbální komunikaci skutečnou a tím, že někdo stojí na zastávce, je mu zima a má založené ruce, asi nebude v tu dobu neverbálně vyjadřovat svojí nadřazenost.  Zcela zvláštní kategorii tvoří komunikace například s cizinci, která podléhá kulturním zvykům jejich země původu, kterým nemusíte zcela rozumět. Pokud se vám povede zkombinovat vše, tak máte vyhráno. Zlepšíte si vaše vztahy v osobním i profesním životě.

Zdroj: http://www.forbes.cz/pozor-na-rec-tela-14-postoju-a-gest-kterym-byste-se-meli-vyhnout/
http://www.psychohratky.com/2009/06/rec-tela-spolehlivy-detektor-lzi.html
http://www.chovani.eu/rec-tela-neverbalni-projevy-jednotliva-gesta/c936
http://www.chovani.eu/rec-tela/c50

[kač]

Sdílejte tento článek na: