Domů

Seznamovací dotazník

Fotoseznamka

Lifestyle magazín

Registrovat nyní

Stalking

6.listopad 2015
Stalking

Věděli jste, že stalking může skončit dokonce vraždou, sebevraždou, psychickými poruchami nebo trestním stíhám pachatele? Víte jak se bránit a co to je za druh trestné činnosti? Již od 1.1.2010 je stalking trestným činem, je kvalifikován v § 354 jako nebezpečné pronásledování. Je to pronásledování, které je trestné. Teno čin byl poprvé označeno v Kalifornii roku 1990.

Co je vlastně takový stalking?

Za stalking lze považovat opětovné, nechtěné, systematické, dlouhodobé obtěžování nevyžádanými esemeskami, e-maily, skype, různé druhy chatu, telefonáty, nechtěnými pozornostmi anebo dokonce opakované a cílené sledování osoby. Obsah těchto zpráv může být příjemný až veselý, to se ale moc často nestává, ale též také urážející a zastrašující. Útočník u oběti většinou vyvolává pocit strachu anebo je to jeho hlavním cílem proč stalking provozuje. Anglický výraz stalking, původně označoval v řeči lovců stopování a přiblížení se k lovené zvěři, není v kriminologii a psychologii až takovou novinkou. „Na půdě psychiatrie byl tento jev znám už velmi dlouho. Patologické vazby na jiné osoby byly popsány už v 18. století. Relativně moderní fenomén je stalking pro kriminologii, kriminální psychologii a trestní právo. Právě velmi známé případy, například útok J.W. Hinckleyho na prezidenta Ronalda Regana, přispěly k přestěhování tohoto problémů z ordinací psychologů do soudních síní,“ říká Markéta Vitoušová z Bílého kruhu bezpečí, který se u nás problematikou stalkingu zabývá nejintenzivněji. V médiích se o stalkingu začalo mluvit teprve v souvislosti s případy, ve kterých fanatičtí fanoušci pronásledovali známé osobnosti. V roce 1993 například napadl nožem příznivec Steffi Grafové tenistku Moniku Selešovou. Problémy s fanatikem měla i krasobruslařka Katarína Wittová.

Kdo může být obětí stalkingu?

Nejčastějšími oběťmi stalkingu jsou známé osobnosti, především zpěváci, herci, politici. Netýká se to ale jen veřejných osob, velmi často toto provozují expartneři, s domněním, že tím dosáhnou návratu svých bývalých partnerů. Takže se to může jednou týkat i vás.

Kdo je stalker?

 • osoba, kterou oběť osobně zná a ví, že ji pronásleduje
 • osoba, kterou oběť osobně zná, ale neví, že ji pronásleduje
 • osoba, kterou oběť osobně nezná (např. tzv. kyberstalkeři, stalkeři hledající své oběti na internetu)

Jak poznáte stalkera?

Obětí stalkingu se může stát kdokoliv a to bez rozdílu věku, pohlaví, sociálního postavení, kulturního zázemí, vzhledu anebo sexuální orientace. Dle tvrzení Markéty Vitoušové : „Statistiky ukazují, že nejčastěji se obětí pronásledování stává svobodný člověk žijící bez partnera nebo osoba krátce po partnerském rozchodu.

Jak se projevuje stalking a co je vlastně už nebezpečné pronásledování?

Nebezpečné pronásledování je úmyslné a systematické porušování osobní svobody jiného. Od 1. 1. 2010 je nebezpečné pronásledování v České republice trestným činem (§ 354 Trestního zákoníku, zákon č. 40/2009 Sb.). Cílem je navázání a udržování kontaktu s pronásledovanou osobou i přes její zjevný nesouhlas, které se projevuje sledováním, vyhledáváním osobní blízkosti, kontaktování prostřednictvím elektronické pošty, mobilu, omezováním v obvyklém způsobu života, zneužitím osobních údajů, vynucováním si pozornosti. Toto jednání vzbuzuje v pronásledované osobě důvodnou obavu o život nebo zdraví, případně obavu o život a zdraví osob blízkých. Umanutost a posedlost některých pachatelů a pachatelek může trvat i několik let. Obětí nebezpečného pronásledování se může stát bez svého zavinění kdokoli! S nebezpečným pronásledováním se podle zahraničních výzkumů setkalo 8 % žen (jedna z 12) a 2 % mužů (jeden z 45).

Dá se stalkingu předejít?

Musíte si pečlivě vybrat svého partnera, je nutné si všímat jeho reakcí ve stresových situacích. Zaměřte se na jeho stupeň agresivity. Pokud si vyberete partnera, který je emočně slabší a nezná své hodnoty, tak je zde dost velké riziko, že se vám to vymstí a stane se z něj stalker. A pokud i tak si nebudete jeho/jejím emocemi jisti, tak se pokuste navodit situaci, že se vlastně chce rozejít on/ona.

Věděli jste, že existují i druhy stalkingu?

Stalking můžeme rozdělit na několik základních druhů. Při jejich dělení vycházíme především ze vztahu, který spolu oběť a pachatel měli. Podle četných výzkumů se pronásledování objevuje nejčastěji u vztahů osobních (milenecké, partnerské, ale i sousedské), pracovních a mediálně zprostředkovaných (pronásledování celebrit).

Nejčastějším je ex-partner, představuje v současnosti 50% všech případů. Stalking vzniká na základě ukončení vztahu. Tento druh je nejnebezpečnější formou stalkingu, v průměru jsou bývalí partneři více násilní než neznámí pronásledovatelé. V těchto případech se bohužel dost často setkáte s negativním přístupem policie, nechce zasahovat do porozchodových akcí.

Dalším druhem je tzv. umanutý ctitel. S tímto typem se setkáváte v 18,5% současných případů. Problém je v údajné zamilovanosti pachatele do své oběti. Oběť se stává idolem. Je to měkčí varianta stalkingu, mluví se spíše o obtěžování a riziko násilné agrese je nižší. Cílem pronásledovatele je navázat s obětí romantický vztah, nikoli se mstít či ovládat.

Třetí typ je fixovaný pronásledovatel s psychickými poruchami. Tyto případy bývají velmi vážné. Pachatel má snahu kontrolovat život oběti a zastrašovat ji. Motivací je zlikvidovat štěstí toho druhého. Jedná se o hru na kočku a myš. Tyto případy končí dost často fyzickým atakem a v některých případech i tím nejhorším.

Možnosti obrany proti stalkerům

 • Dejte stalkerovi na vědomí, že o něj nestojíte, nemáte zájem.
 • Přerušte osobní kontakty s pronásledovatelem - neodpovídejte na vzkazy, urážky, na telefonáty, nereagujte na SMS, nescházejte se s ním (jakýkoli kontakt s útočníkem může vést k prohloubení zájmu o oběť).
 • Vyhýbejte se místům možného setkání, změňte své návyky.
 • Nechoďte s ním na schůzky.
 • Uchovejte všechny SMS, maily a další materiál (možný důkaz), snažte se projevy pronásledování evidovat a zdokumentovat.
 • Informujte své blízké o pronásledování, případné totožnosti útočníka, vyhledejte pomoc.
 • Mimo domov se pohybovat s další osobou – členem rodiny či jinou důvěryhodnou osobou, noste s sebou legální prostředky pro svou obranu (pepřový sprej, alarm).
 • Noste u sebe mobilní telefon pro případ přivolání pomoci.
 • Nezveřejňujte své osobní údaje (telefonní číslo, adresu), kontakty na sebe dejte jen lidem, kterým důvěřujete.
 • Kontaktujte odborné instituce: Bílý kruh bezpečí (www.bkb.cz) a další organizace pro pomoc obětem trestných činů.
 • Kontaktujte Policii ČR v případě oprávněného pronásledování, obtěžování nebo napadení, je-li jednání pronásledovatele takové, že ve vás vzbuzuje strach, obavy, nepříjemné pocity apod.

Zdroj: http://www.policie.cz/clanek/prevence-stalking.aspx

http://www.bkb.cz/pomoc-obetem/trestne-ciny/nebezpecne-pronasledovani/

[kač]

Sdílejte tento článek na: