Domů

Seznamovací dotazník

Fotoseznamka

Lifestyle magazín

Registrovat nyní

Měříte se správně?

26.říjen 2020
Měříte se správně?

Zatímco krevní tlak vám zjistí v ordinaci, na horečku se vás lékař zeptá s jistotou, že si ji umíte změřit sami. Přístroje pro domácí monitoring se stále modernizují. Příkladem jsou právě teploměry a tonometry.

Sledování krevního tlaku

Měření tlaku je součástí léčby tak běžné choroby, jako je hypertenze. Na začátek si připomeňme, že krevní tlak je tlak, kterým působí krev na stěny cév, jimiž protéká, a je různý podle toho, kde bychom ho v naší cévní soustavě měřili. Obyčejně však krevním tlakem míníme tlak krve ve velkých tepnách, tedy arteriální. Tlak vytváří naše srdce coby pumba, a tak se podle srdečního cyklu mění - ve fázi vypuzování krve máme vyšší (systolický) tlak, ve fázi naplňování srdečních komor pak nejnižší (diastolický) tlak. Výška tlaku se může měnit také v souvislosti s mnoha dalšími vlivy. Je tu pochopitelně faktor lidského věku, okolní teplota nebo fyzické i psychické dispozice.

Věkem cévy ztrácejí svou pružnost, a tak je běžným jevem vyšší systolický a nižší diastolický tlak. Pracovníci ve zdravotnictví také vědí, že měřený tlak může být ovlivněn takzvazným syndromem bílého pláště, tedy podvědomou obavou z vyšetření u lékaře, a tak by mělo být měření opakováno.

Jak na kontrolu

Systém několika měření a jejich zprůměrování by měl být pravidlem i v domácích podmínkách, kdy záznam hodnoty krevního tlaku mimo ordinaci může sloužit jako prevence nebo jedna z důležitých částí léčby hypertenze. Měření je třeba provádět zásadně v době, kdy jsme v klidu (doporučuje se vyčkat alespoň 5 minut). Ať už používáme jakýkoli přístroj, nesmíme mít na ruce cokoli, co by ji mohlo stahovat, třeba šperky, hodinky nebo oděv. Nejdříve měříme na obou rukách a měření poté opakujeme na té, kde byly vykázány vyšší hodnoty. Jestliže se výsledky liší příliš výrazně, zřejmě se někde stala chyba a měli bychom měření opakovat.

Pozor musíme dávat také na to, abychom zejména zápěstní přístroje měli ve výši srdce na uvolněné podložené ruce. V žádném případě pak nemají žádnou výpovědní hodnotu měření, která jsme provedli po vykouřené cigaretě, po vypití kávy, pod vlivem alkoholu nebo po požití léků na hypertenzi. Na tyto skutečnosti ostatně poukazuje i návod k použití toho kterého přístroje nebo k nim směřuje poučení ze strany ošetřujícího lékaře.

Vyhodnocení nechme na lékaři

Dnešní trh nabízí širokou škálu techniky pro měření krevního tlaku. Z ordinací známe rtuťové tlakoměry. Využívají v kombinaci s fonendoskopem poslechovou metodu a vyžadují zkušenost s použitím.

Umíte se správně změřit tlakoměrem?

Digitální tlakoměry se dnes využívají jak v lékařské praxi, tak i pro domácí měření a jsou založeny na oscilometrické metodě měření, kdy je vyhodnocováno rozkmitání tepny. Kvalitnější digitální tlakoměry jsou vybaveny dvěma senzory, které umějí měřit přesněji, levnější tonometry mají jen jeden. Dovedou například sledovat i nepřesnosti v tepové frekvenci. Výsledky měření se zobrazí na displeji digitálního tlakoměru a také se často ukládají do paměti přístroje. Proto je důležité si při pořizování takového přístroje ověřit, zda disponuje pamětí. Může být také vybaven funkcemi pro měření tlaku u dvou osob, popřípadě ještě u třetí osoby, například zvědavé návštěvy.

Takový tlakoměr by měl zvládnout uložit data až ze stovky měření. Některé mají možnost přenést data do domácího počítače s příslušným programem, který bývá u výrobku přiložen, a pak je lze v PC zpracovat a vyhodnotit. Nejnovější tlakoměry dovedou spolupracovat s chytrým telefonem, na němž v příslušné aplikaci zobrazí hodnoty předané bezdrátově přes Bluetooth. Je však nutné si uvědomit, že jakékoli hodnocení dat laikem není relevantní a diagnostika přísluší výhradně ošetřujícímu lékaři, kterému výstupy předáme.

Jen pro informaci a s výhradami popsanými v úvodu můžeme uvést, že u zdravých dospělých osob se za normální považují naměřené hodnoty v rozmezí nad 90/60 mmHg a pod 140/90 mmHg. Zdůrazňuje se, že u zdravých dospělých - pro děti nebo třeba diabetiky je to u horní hranice tlak vysoký. Nízký krevní tlak vykazuje dlouhodobě hodnoty pod 100/65 mmHg, ovšem u velmi malých dětí (kojenců) je to normální. Vysoký tlak určují dlouhodobě získávaná data nad 140/90 mmHg, vážnou hypertenzi představují hodnoty 170/100 mmHg. 

Na paži i zápěstí

Přístroje na měření krevního tlaku mohou být s manžetou, která se upíná na paži, nebo takové, kde se manžeta připíná na zápěstí. Existují i prstové tlakoměry, ovšem hodnoty, které naměří, nejsou zatím brány jako průkazné. Pro osoby vyššího věku, popřípadě se srdeční arytmií jsou doporučovány tlakoměry s manžetou pro upnutí na paži, ty s upínáním na zápěstí se hodí spíše jako mobilní dejme tomu na cesty nebo pro využití k diagnostice při sportování. Manžety v obou případech mají odpovídat délkou obvodu paže nebo zápěstí. U pažních je většinou lze měnit nebo zakoupit velikost univerzální.

Máte doma tlakoměr?

V každém případě je nutné vždy pořizovat manžetu, která je doporučena výrobcem přístroje a je s ním kompatibilní, jinak to může ovlivnit přesnost měření

Chytré hodinky a náramky, které se staly tak oblíbené pro sledování denních i nočních aktivit, rozhodně tlakoměr nahradit nemohou. Sledují sice pohyb a srdeční tep (popřípadě spálené kalorie či kvalitu spánku) a zároveň vše vyhodnocují, ovšem tlak měří jen venkovní a slouží tak jako barometr

Sledování horečky

Teplota lidského těla je důležitým faktorem vypovídajícím o zdravotním stavu. Je dobré ji znát zejména u dětí, protože může doprovázet nejen nemoc, ale i fyzické či psychické vyčerpání.

Od rtuti se ustoupilo

Důležitým ukazatelem našeho zdravotního stavu je tělesná teplota. Její zvýšení indikuje, že s naším organismem něco nebude v pořádku. Je proto důležité ji kontrolovat zejména u malých dětí, které ještě nedokážou informovat okolí o svých potížích. Existuje hodně možností, jak to udělat. Klasický skleněný rtuťový teploměr se už v současnosti neprodává kvůli nebezpečnému kapalnému kovu. Jestliže se s nimi přesto ve zdravotnických potřebách setkáme, vězte, že se jedná o teploměry, které obsahují galistan, tedy slitinu galia, india a cínu. Jejich nevýhodou je vedle poměrně složitého a zdlouhavého postupu použití i to, že se na rozdíl od rtuti obtížně sklepávají, sloučenina má totiž vysokou přilnavost ke sklu.

Ale bez obav - existuje mnoho typů teploměrů, které si můžeme podle účelu a principu měření vybrat. I při používání teploměru bychom měli ctít některá základní pravidla. Musíme si totiž uvědomit, že i u zdravého člověka může v závislosti na denní době a tělesné aktivitě teplota kolísat až o dva stupně. Pro opakované měření (aby mělo vypovídající hodnotu) používáme stejnou metodu i místo měření. Nebudeme tedy třeba u malých dětí jednou kontrolovat teplotu měřením v konečníku, kde se vždy musí odečíst od výsledku půl stupně, a podruhé, protože to bylo dítěti nepříjemné, měřit teplotu třeba v podpaží.

Čím si měříte teplotu?

Musíme počítat i s tím, že rozrušené dítě, dávající najevo svou nespokojenost hlasitým křikem, bude mít vyšší teplotu, než když měření proběhne v klidu za rovnoměrného dýchání. Přesnost může ovlivnit rovněž okolní teplota třeba v přetopeném pokoji.

Digitálně, bez dotyku

Analogové měření postupně vytlačují digitální tělesné teploměry. Mohou být jak kontaktní, tak bezdotykové. Ty kontaktní mají stejný způsob použití jako klasické, skleněné. Používají se pro měření teploty v podpaží, ústech i konečníku. Jejich provedení i funkce jsou různé. Mohou být v podobě dětského dudlíku, takže odpadá strach malého pacienta z něčeho neznámého, mohou mít i klasickou podobu krátké "tyčky". Konec měření oznámí krátkým signálem a ty sofistikovanější je uloží do paměti, odkud je pro kontrolu můžeme zpětně vyvolat. Nevýhodou může být, že k přesnému fungování potřebují dostatečně nabitou baterii. Tu musíme sledovat a včas vyměnit.

Existují i takové teploměry, které se speciální náplastí přilepí do podpaží pacienta a monitorují teplotu nepřetržitě, tedy každé 4 sekundy. Hodnoty jsou bezdrátově přeneseny do příslušné aplikace chytrého telefonu nebo tabletu. Tak máme přehled o okamžitých změnách i tendencích ve vývoji teploty. Můžeme také nastavit teplotu mezní, po jejímž dosažení nás aplikace akusticky upozorní.

Hygienické jsou rovněž jednorázové teploměry, které měří pomocí změny barvy takzvaných indikačních bodů (v nichž je v každém jiná směs látek) reagujících na přesně danou teplotu. Používají se nejen při závažných infekčních onemocněních, kdy se po každém měření likvidují, aby nedošlo ke křížovému přenosu choroby, ale lze si je vzít třeba i na dovolenou.

Bezdotykové teploměry využívají infračervené záření a změří teplotu jednoduše ze vzdálenosti několika centimetrů po namíření na určitou část těla během sekundy. Jejich velkou výhodou je, že tak můžeme šetrně měřit teplotu i u spícího pacienta, popřípadě si pomocí tohoto přístroje ověřit, jakou teplotu má mléko v lahvičce nebo čaj v šálku. Navíc jsou velice hygienické.

Jestli potřebuje vyšetření anebo odbornou pomoc, zkuste odborníky na slovo vzaté v každém větším městě – v PrazeBrněOlomouci nebo třeba Karlových Varech. Až se dostanete do správné formy a budete se cítit parádně, tak se hned seznamte s druhou polovičkou a vezměte ji někam na rande po naší krásné zemičce. Kam na rande? Poradíme!

[ivi]

Sdílejte tento článek na: