Domů

Seznamovací dotazník

Fotoseznamka

Lifestyle magazín

Registrovat nyní

Umíte se správně pohádat?

16.srpen 2019
Umíte se správně pohádat?

Spory, šarvátky a hádky už nadělaly mnoho problémů. Ať už jste kliďas, anebo cholerik, je čas naučit se řešit konflikty konstruktivně. Nic není černobílé. Ve zdravém vztahu nejsou vítězové ani poražení, pouze rovnocenní partneři.

Většina lidí si jako idylický vztah představuje klidné a harmonické partnerství, ve kterém spory neexistují. I takové vztahy samozřejmě jsou, ovšem ruku na srdce, dříve či později přijde okamžik, kdy se vaše názory budou lišit a riziko potenciální výměny názorů je na světě. Podle odborníků však hádka není jen na škodu a rozhodně váš vztah nemusí přivést do záhuby. V závislosti na síle temperamentu, míře emocí, ale i na tom, jakého si zvolíme partnera, se u jednotlivých párů liší způsob komunikace, výskyt i řešení rozdílných názorů a sporů.

Kdo se hádá, nezlobí

Existují páry, které se hádat nepotřebují, názory vyjadřují klidně a bez emocí, k hádkám, někdy ani k diskusím v zásadě nedochází a ani jednomu z partnerů to nechybí. Problém nastává, pokud jsou oba partneři natolik lhostejní, že si za hádku vzájemně nestojí, nebo pokud jeden z partnerů má potřebu svůj postoj dávat najevo, avšak pro druhého je tato situace natolik ohrožující, že k ní a priori není ochoten přistoupit.

Na druhé straně jsou páry, které jsou vysoce temperamentní a emotivní tak, že své spory potřebují vždy rychle a bouřlivě ventilovat, aniž by to znamenalo nelásku či neúctu k druhému partnerovi. Ti, kteří se nehádají vůbec, se stejně rychle mohou rozejít a nenávidět se jako ti druzí, kteří se hádají pořád. Jde o to, aby si partneři v případě potřeby byli schopni sdělit jiný názor bez negativních dopadů - aby uměli dospět ke konstruktivnímu řešení.

Stará moudrost praví, že hádky spojují, tedy pouze v případě, kdy se budete držet pravidel, která vám oběma umožní zachovat si chladnou hlavu a především důstojnost. Hádky ve vztahu pročistí vzduch, dovolí vám vyslovit to, co vás tíží, a tudíž vám uleví. Je přirozené, že se páry začínají hádat teprve tehdy, když jsou spolu delší dobu. V období zamilovanosti jsme šťastní, chováme se mnohem lépe než běžně a svého partnera vnímáme přes jakýsi filtr.

To znamená, že vidíme pouze to, co vidět chceme, a tak nemáme důvod k rozčarování, rozmrzelosti ani zklamání, a tedy ani důvod ke sporům. V období zamilovanosti totiž mozek produkuje látku zvanou fenylethylamin, jakýsi hormon zamilovaných. Také zvýšená dávka serotoninu, hormonu štěstí, způsobuje mnohonásobně zvýšenou toleranci k chybám partnera. Buď je vůbec nevidíme, anebo nám připadají zajímavé či roztomilé.

Časem se však hladina hormonů opět srovná, dvojice odhodí růžové brýle a přijdou i více či méně závažná témata, které bude nutné řešit a třeba se o ně pohádat. Ovšem hádky nejsou jen destruktivní, do jisté míry nám umožňují poznat sebe samé, poskytují nám vlastně zpětnou vazbu našeho chování.

Jak často se doma hádáte?

Záměrné potlačování negativních emocí ve vztahu a programové vyhýbání se hádkám jsou nezdravé, vedou k pocitu nesvobody a nakonec mohou skončit touhou ze vztahu utéct. Někteří lidé, především klidnější či méně sebevědomé typy, se ve snaze naplnit údajný ideál harmonického vztahu rozhodnou nedávat najevo své negativní pocity (že jsou rozzlobení, dotčení, uražení...). Ve finále dosáhnou pravého opaku.

Člověk je totiž naprogramován na rovnováhu rozumu, citu a intuice, a jakmile cíleně vyřazuje některou z těchto psychických složek, dochází k disharmonii.

Zápas bez rozhodčího

Hádka by měla být rozumem kontrolována a vedena podle určitých zásad. Zvýšený hlas jako ventilátor emocí je možný, ne však bezmyšlenkovité vykřikování životních křivd. Držte se faktů a popisu svých osboních pocitů, nikoli popisu vlastností partnera. Dodržuje-li tuto zásadu pouze jeden, je jen na jeho silné vůli, jestli se nechá vtáhnout do podpásových praktik druhého. Pokud váš protějšek běsní a vzduchem létají nesmyslné křivdy, můžete zkusit hádku usměrnit. Nebo vrátit konflikt tam, kde je jádro problému, který chcete řešit: "Není nutné teď mluvit o matce/otci, diskuse vznikla kvůli něčemu jinému."

Aby se nevinná diskuse nezvrhla v ničivou hádku, je třeba dodržovat několik pravidel. Je velmi efektivní, vymezí-li si partneři tzv. hádací čas. Například jednou týdně v určitou hodinu si oba sednou ke skleničce vína a zhodnotí uplynulý týden. V tomto momentě je velmi důležité zaměřit se nejen na výtky, ale také na pochvaly. Vzpomeňte si na to, jak jste byli zamilovaní a čím vás váš partner tehdy okouzlil.

Lidé mají tendenci s postupující délkou vztahu o dobrých věcech mlčet a brát je jako samozřejmost, na ty špatné naopak upozorňovat. Připravte si tedy dopředu několik věcí, které vás od partnera potěšily. Pokud se diskuse zvrhne v monolog plný výtek, je důležité si vymezit, čeho chcete svou konfrontací dosáhnout. Opravdu je nutné do hádky zahrnovat nesklopené prkénko na záchodě? Ano, pokud se váš spor týká úklidu, ovšem jestliže řešíte například váš skomírající společenský život, záchodovou mísu z toho raději vynechte.

Hádáte se s partnerem často?

Držte se dané situace a neodbíhejte k dávným prohřeškům či k dalším lidem, k zobecňujícím slovíčkům, k urážkám, hrozbám a ultimátům. Sdělení partnera nemusíte vnímat jako výraz nesnášenlivosti či manipulativnosti, je možné se na ně dívat i jako na vyjádření jeho vlastní slabosti a nejistoty. Pak není nutné útočit, ale lepší je soucítit, což situaci uklídní. Na závěr byste si měli společně v klidu shrnout dosažené závěry, eventuálně přiznat svou chybu a omluvit se za ni.

Připravte si také nějaké usmiřující gesto, vlídný a láskyplný úsměv a ve chvíli, kdy se dohádáte, považujte svůj "boj" za ukončený. Jako kdybyste byli v ringu a zazněl by gong. Je zcela zřejmé, že tento druh komunikace vyžaduje velkou dávku úsilí, pevné vůle a tréninku. Samozřejmě, že ne vždy dokážeme své emoce ukočírovat podle uvedených zásad. Ale naučíte-li se alespoň částečně zvládat metodu konstruktivní hádky, bude vaše komunikace efektivnější a pocity po zdárně vyřešeném konfliktu budou více než pozitivní.

Partneři se pak přestanou obávat vyjadřovat své neshody, hádka pozbude nádechu něčeho negativního a atmosféra v domácnosti se pročistí. Cílem není porazit partnera, ale naučit se vyjadřovat své pocity a zároveň se dozvědět o pocitech toho druhého. Tak se vytváří prostor, kde oba mohou zažívat svobodu a volnost.

O co se hádáme?

Češi se nejčastěji dohadují kvůli domácím pracím. Ukázal to nedávný průzkum pražského Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí. Zúčastnilo se ho 3000 respondentů v různých stadiích vztahu, tedy počínaje dvojicemi, které jsou spolu čerstvě, a konče manželskými páry, jejichž děti už dávno vylétly z hnízda. Z výzkumu vyšlo najevo, že na rozdělení domácích prací se neshodne zhruba 33 % partnerů. Více než třetina žen se domnívá, že když oba ve dvojici pracují, měli by si rozdělit i domácí práce. Čím mladší žena je, tím spíše zastává tento názor.

Dejte hádkám řád

Pravidla konstruktivní hádky

Neurážejte se, nedávejte podpásovky, zapomeňte na křivdy, mluvte k věci a snažte se řešit konkrétní problém.

Místo střetu

Samozřejmě není ideální čekat týden, než si vyříkáte to, co vás trápí, ovšem je to lepší než se hádat pět mimut předtím, než musíte odejít do práce. Dohodněte si čas a místo tak, abyste nebyli nikým a ničím rušeni. Lepší je zvolit neutrální prostředí, ideálně mimo domov. Rozhodně se nedoporučuje řešit hádky v opilosti. Alkohol podněcuje agresivitu a rozostřuje úsudek. Pokud jste zvolili čas a místo pro vyřešení sporu, neznamená to, že budete následující dlouhé hodiny vše dokola probírat.

Odborníci považují za ideální dobu pro konstruktivní hádku 15 minut.

Stanovte si cíl

Je důležité vědět, proč se vlastně budete "hádat". Nemůžete přijít s tím, že vás "něco" anebo "všechno" štve. Takže si nejprve sami pro sebe analyzujte, co vás vlastně trápí a jaké řešení by pro vás (s ohledem na partnera) bylo ideální. Potom můžete o dané věci diskutovat a najít společné řešení. Při komunikaci se rozhodně vyhněte zevšeobecňování, slova typu všechno, vždy, nikdy, pořád, nic atd. dokáží vytočit opravdu každého.

Takže namísto obvinění: "Nikdy neuklízíš!" sdělte partnerovi konkrétní informaci, čím přesně vás naštval. Nezapomeňte, že jedině konstruktivní kritika může vést ke zlepšení.

Rány pod pás nejsou povoleny

Chcete vyřešit konkrétní problém? Potom se vyhněte jedovatým poznámkám, nadávkám a nemístným výčitkám. Máte přece snahu přijít společně věcem na kloub a vráti váš vztah znovu do harmonické roviny, a ne si navzájem zasadit bolestivé rány, které budou hojit velmi dlouho. Staré křivdy nechte ležet v minulosti, vynechejte i názory ostatních lidí. To, co říkají vaši přátelé, momentálně není podstatné, v tomto vztahu jste přece vy dva.

Nestrefujte se do svého protějšku, nezesměšňujte věci, které má rád, a hlavně nezpochybňujte vaši lásku. Výhrůžky ani teatrální sebelitování k ničemu nevedou.

Naučte se opravdu naslouchat

Pokud se navzájem nepustíte ke slovu, vymezte si přesný čas, jak dlouho budete oba mluvit. A opravdu se snažte partnera nejen poslouchat, ale i slyšet obsah jeho sdělení.

Ať už jste odkudkoli z České republiky, zvažte možnost profesionální terapie pro partnery. Profesionální pomoc a nestranný názor terapeutů může být pro váš vztah přínosem.

[ivi]

Sdílejte tento článek na: