Domů

Seznamovací dotazník

Fotoseznamka

Lifestyle magazín

Registrovat nyní

Trápíte se s cukrovkou?

29.září 2021
Trápíte se s cukrovkou?

Špatné stravovací návyky, nedostatek pohybu a obezita... Pokud jste se v této charakteristice našli, měli byste také vědět, že toto je cesta k cukrovce. Výskyt tohoto onemocnění celosvětově narůstá. Hlavně cukrovka 2. typu se objevuje stále častěji. Odhaduje se, že v současnosti je na světě 415 milionů diabetiků. Do roku 2040 se předpokládá s nárůstem na 642 milionů.

Cukrovka

... je chronické onemocnění vyvolané nedostatkem inzulínu anebo inzulínovou rezistencí a změnou vylučování inzulínu, což vede k poruše přeměny glukózy. Výsledkem je zvýšená hladina cukru v krvi (hypeglykémie) a to má negativní vliv na propustnost cév. Zároveň se mění i metabolismus tuků, bílkovin, minerálních látek a vody. Nastává tedy poměrně komplexní proces, který v konečném důsledku vede k úbytku energetických zásob, minerálních látek (hlavně draslíku), ke změně funkce bílkovin a může dojít i dehydrataci.

Protože se cukrovka nedá vyléčit, neustálé poškozování cév se začne projevovat na dalších orgánech. Zhoršení zraku až slepota, oslabení funkce ledvina až jejich selhání, poškození nervových tkání, které vede k necitlivosti končetin až k nutnosti jejich amputace. Cukrovkou zúžené, případně úplně uzavřené velké cévy mají za následek nedokrvení končetin, srdce a mozku, z čehož se dále může vyvinout onemocnění periférních artérií, mozkových cév, srdeční infarkt anebo mozková příhoda.

Diabetici ještě trpí špatnou hojivostí ran, a proto často dochází k jejich infekci. Hrozí jim podstatně vyšší riziko vzniku gangrény, která může vést až k amputaci končetiny. Ohrožené jsou především nohy. Všeobecně se za nejtypičtější příznaky neléčené cukrovky považuje únava spojená s úbytkem váhy, žízeň a časté močení. Ale nemusí se vždy projevit.

Dva základní typy cukrovky

Cukrovka 1. typu

... se nejčastěji vyskytuje u mladých lidí a dětí. Tento typ cukrovky vzniká v důsledku poruchy funkce pankreasu, který ztratil schopnost produkovat hormon inzulin, zodpovědný za přeměnu glukózy na energii na úrovni buňky. Tělo má potom potřebu vyrábět glukózu i když je její hladina v krvi vysoká. Nástup tohoto typu cukrovky je poměrně výrazný a rychlý. Není výjimečné, že oslabení neléčeného organismu vede ke ztrátě vědomí.

Cukrovka 2. typu

... souvisí s obezitou, nedostatečným pohybem, nevhodným stravováním a vysokým krevním tlakem. Zpravidla postihuje starší lidi, ale věkový průměr jejího výskytu postupně klesá. Způsobuje ji buď nedostatečné vylučování inzulínu anebo snížená citlivost buněk na něho.

Bojujete s cukrovkou?

Celý proces zvyšování hladiny cukru v krvi v tomto případě probíhá pomalu a tělo se tomuto stavu přizpůsobuje. Typické příznaky nemoci se proto mohou objevit až později, v pokročilém stádiu.

Kromě toho se rozeznávají specifické druhy cukrovky způsobené jinými zdravotními poruchami, například dědičné poruchy účinku inzulinu, poruchy žláz s vnitřním vylučováním. A těhotenská cukrovka se objevuje v druhé polovině těhotenství - zpravidla se ztratí po porodu. Představuje ale jisté riziko pro vývoj plodu a pro matku možnost vzniku cukrovky 2. typu hlavně v budoucnosti. Nevyrovnaná hladina cukru v krvi u cukrovky kolísá mezi dvěma stavy, které mohou v extrémní formě ohrožovat život.

Nízká hladina cukru, hypoglykémie, nastává vynecháním pravidelného jídla anebo vystavením organismu přílišné fyzické zátěže. Diabetikům se pro tento případ doporučuje nosit vždy v zásobě u sebe cukr. Naopak, vysoká hladina cukru, hyperglykemie, nemusí mít žádné vnější příznaky. V mírnější formě se může projevit častým močením, chutí k jídlu anebo žízní, případně zhoršením vidění a závratěmi. V horším případě se dostaví křeče v břichu, nevolnost až dávení, dehydratace, zrychlený dech a ospalost.

Léčba cukrovky

Cukrovka je v současnosti  léčitelné, ale stále nevyléčitelné onemocnění. Při cukrovce 1. typu se podává inzulin tak, aby co nejpřesněji imitoval sekreci inzulínu zdravých lidí. Pokud se při cukrovce 2. typu hodnoty nalačno ani po jídle nepřibližují k těm normálním, volí se k dietě a úpravě životního režimu i léčba tabletami a inzulínem. Oba typy cukrovky se dají výborně kontrolovat. Při léčbě cukrovky 2. typu je velkým přínosem změna životního stylu, zvýšení pohybu, snížení energie přijímané ve stravě a omezení příjmu jednoduchých cukrů ve stravě.

Příznivé změny se projeví snížením hmotnosti. Dostupnost samokontroly glykémií vytváří podmínky k přizpůsobování dávky inzulínu podle naměřených hodnot. Pacienti s cukrovkou dnes žijí mnohem déle než v minulosti a s výbornou kvalitou života. Je důležité poznat osobnost pacienta, jeho stravovací návyky i jeho práci. Zohledňuje se stupeň rozvoje cukrovky, přidružená onemocnění, rizika z rozvoje nízké hladiny cukru v krvi, očekávaná doba života pacienta, ale i spolupráce, motivace pacienta léčit se.

Dnes je výběr léků tak velký, že zkušený lékař vybere pacientovi léčbu "šitou" na míru. V současnosti je diabetologie jedním z nejdynamitěji se rozvíjejícícíh oborů vnitřního lékařství. V málokterém jiném bylo za posledních pár let vyvinuto tolik léků, které byly registrované na klinické použití, anebo jsou v závěrečných fázích klinického testování s reálnou perspektivou, že budou v dohledné době dostupné v klinické praxi, jako je to v diabetologii.

Cukrovka je léčitelná, ale nevyléčitelná

Podstatou celé léčby je kontrola hladiny cukru v krvi a její udržení na správných hodnotách, protože tím se dokáže výrazně snížit i riziko druhotných zdravotních komplikací. Normální hodnoty cukru v krvi u zdravého člověka nalačno jsou do 5,6 mmol/l a 2 hodiny po jídle pod 7,8 mmol/l . Poruchou metabolismu cukry se mohou tyto hodnoty postupně zvýšit. Při cukrovce je glykemie nalačno vyšší než 7,0 mmol/l a 2 hodiny po jídle více než 11 mmol/l.

Prevence proti cukrovce

V zásadě se odborníci shodují, že zatím neznáme způsob prevence před cukrovkou 1. typu. Ale vědecké studie naznačují, že vhodným životním stylem jsme schopni předejít 2. typu cukrovky. Už 30 minut fyzické aktivity za den dokáže minimalizovat riziko jejího vzniku. Pravidelné sportování krmě jiného snižuje klidný pulz srdce, zvyšuje citlivost těla na inzulin a pomáhá optimalizovat tělesnou váhu. Redukce váhy u obézních lidí vede k úpravě inzulinové rezistence a dokáže upravit krevní tlak.

S hmotností, samozřejmě, souvisí i vyvážená a výživná strava, která je základem zdraví vůbec. U prevence před cukrovkou je důležité, že má pozitivní vliv na srdečně-cévní systém. Dostatek vlákniny v ovoci a obilninách a upřednostňování rostlinných tuků před živočišnými je základ. I spánek tu hraje významnou roli. Méně než 6 hodin spánku stejně jak příliš dlouhý spánek nad 9 hodin mohou přispívat k vzniku cukrovky. Nedostatek spánku totiž narušuje rovnováhu hormonů v těle, což má vliv na metabolismus a přísun energie.

I stres a deprese se ukazují být závažnými faktory.

Cukrovka u zvířat

Cukrovkou mohou trpět i zvířata, ale je to výjimečné. Nejčastěji se objevuje u psů a koček. Je to jednak lepší diagnostikou u těchto zvířat a také jejich vysokým počtem. U těchto zvířat se i přistupuje k léčbě. Užitková zvířata se většinou utrácí. Pokud máme domácí zvířátko s cukrovkou, je důležité pravidelně konzultovat jeho stav se zvěrolékařem. Podávání inzulinu musí být sladěné s příjmem jídla a mírou fyzické aktivity zvířete a důležité je sledovat hladinu jeho krevního cukru. Tablety se zvířatům nepodávají.

Má váš mazlíček cukrovku?

Praktické rady

Jak by měla vypadat strava cukrovkáře

 • výrazně snížit bílý cukr, bílou mouku a výrobky z nich, protože prudce zvyšují hodnotu cukru v krvi
 • vyhýbat se ztuženým rostlinným tukům a margarínům (jsou obsaženy v pečivu, koláčích, sušenkách, krekrech), mohou být zdrojem mastných kyselin, které nepříznivě ovlivňují hladinu cholesterolu v krvi. Nadměrné množství tuků nepříznivě působí na zdraví a zvyšují riziko závažných civilizačních onemocnění
 • konzumovat zeleninu, výrobky z celozrnné mouky, ryby
 • volit potraviny s nízkým glykemickým indexem (s pomalým zvyšováním cukru v krvi)
 • plán při stravování: nikdy si jídlo nepřidávat, tehdy se ztrácí kontrola nad množstvím přijaté stravy

Proč je při cukrovce důležité péče o nohy

Diabetes může způsobit poškození nervů, které vede ke snížení citlivosti nohou vůči vnějšímu tlaku anebo poranění.

Zde je několik zásad prevence vážných zdravotních problémů:

 • snaha o dosažení hodnot cukru v krvi blízké hodnotám zdravého člověka
 • pravidelná denní péče o své nohy (hygiena nohou, opatrná, nejlépe od odborníka provedená pedikúra, ošetření každé i drobné odřeniny na nohách, nošení vhodné obuvi, nechození naboso
 • pravidelné cvičení - gymnastika nohou
 • nekouření, nepití alkoholu, snaha o optimální hodnoty krevního tlaku, krevních tuků, redukce případné nadváhy anebo obezity

Jak by měla vypadat zdravá a vyvážená strava předcházející cukrovku

 • sledovat rychlost vstřebávání cukrů z potravy
 • kolik má potravina cukru v sobě a kolik je v ní energie

Množství potřebné energie se dá vypočítat jednoduše kcal/den = 24 x aktuální hmotnost x 1,3 (index pohybové aktivity) a odečíst 500, pokud je cílem snížení hmotnosti. Nejvhodnější pravidlo poloviny: polovina talíře má být zelenina, čtvrtina porce sacharidy (1 kopeček rýže, 1 brambor, 1 houska)  a další čtvrtina bílkoviny (sýr, maso). Rozhodnutí, co bude na talíři vzniká při nákupu potravin. Pokud má být polovina talíře zelenina a ovoce, tak polovina nákupu má být zelenina a ovoce.

Součástí léčby je zdravý pohyb

Samozřejmě, čím víc, tím lépe. Sportováním přibývá aktivní tělesná hmota, která umožňuje přímý a rychlý přechod glukózy do krve, čímž se normalizuje hladina cukru v krvi. Je ale velmi důležité, aby se cukrovkou postižený organismus nepřiměřeně nevyčerpal. Tehdy totiž může dojít k hypoglykemii, tedy ke stavu snížení hladiny cukru v krvi. Stejně jako vysoká hladina cukru v krvi, tedy hyperglykemie, může být životu nebezpečná. Všeobecně se diabetikům nezakazuje dělat nějaký konkrétní druh sportu.

Myslete na své zdraví a zbavte se přejídání cukrem a nepřesolujte jídla. I místo na rande můžete vybrat podle jejich přístupu k této problematice.

[ivi]

Sdílejte tento článek na: