Domů

Seznamovací dotazník

Fotoseznamka

Lifestyle magazín

Registrovat nyní

Trápí vás deprese?

22.březen 2018
Trápí vás deprese?

Noční můra, která provází mnoho lidí ve dne, v noci - deprese. Jaké jsou její příznaky? Jak se dá léčit? Podívejme se tomu na zoubek.

Smutek, pocit, že jste na dně, ztráta zájmu nebo nadšení z každodenních činností jsou příznaky, které snad téměř každý zná. Nikdo se těmto pocitům nevyhne. Jsou-li krátkodobé, není to tak zlé, pokud ovšem přetrvávají a podstatně ovlivňují váš život, může se jednat o depresi. Co je ale deprese?

Deprese je porucha psychiky charakterizovaná trvale nízkou náladou, pocity smutku a ztrátou zájmu. Nejedná se přechodný problém, ale o přetrvávající, který trvá v průměru 6 až 8 měsíců. Diagnóza deprese začíná konzultací s lékařem nebo odborníkem v oblasti duševního zdraví. Je důležité vyhledat pomoc odborníka, aby se vyloučily některé příčiny deprese, zajistila přesná diferenciální diagnóza a účinná léčba.

Pokud jde o většinu návštěv u lékaře, může být provedena fyzická prohlídka, aby se zkontrolovala fyzická příčina a souběžné potíže. Lékař vám také položí otázky, aby zjistil příznaky, jejich časový průběh a tak dále. Některé dotazníky pomáhají lékařům posoudit závažnost deprese. Například Hamiltonova stupnice deprese obsahuje 21 otázek, z nichž vyplývá skóre, které popisuje závažnost onemocnění. Hamiltonova stupnice je jeden z nejrozšířenějších posuzovacích nástrojů pro depresi.

Podle Světové zdravotnické organizace je deprese nejčastějším onemocněním na světě a hlavní příčinou zdravotního postižení. Dle odhadů je celosvětově postiženo zhruba 350 milionů lidí. Nejčastěji se projevuje spíše u žen než u mužů.

Co není klasifikováno jako deprese?

Deprese se velmi liší od kolísání nálady, které lidé zažívají jako součást každodenního života. Dočasná emoční reakce na výzvy každodenního života nepředstavuje depresi. Stejně tak ani pocit smutku, který pociťujete po smrti někoho blízkého, není vůbec depresí, pokud tedy nesetrvává.

Příznaky a symptomy deprese

Symptomy deprese mohou zahrnovat:

 • depresivní nálada
 • snížený zájem nebo potěšení z již dříve užívaných aktivit, ztráta sexuální touhy
 • neúmyslná ztráta hmotnosti (bez diety) nebo nízká chuť k jídlu
 • nespavost (potíže se spánkem) nebo hypersomie (nadměrný spánek)
 • psychomotorická agitace - například neklid, přecházení sem a tam
 • zpožděné psychomotorické dovednosti - například zpomalení pohybu a řeči
 • únava nebo ztráta energie
 • pocity bezcennosti nebo viny
 • zhoršená schopnost myslet, soustředit se nebo činit rozhodnutí
 • opakované myšlenky na smrt nebo sebevraždu či pokus o sebevraždu

Příčiny deprese

Příčiny deprese nejsou plně pochopeny a nesmí být omezeny na jediný zdroj. Deprese je pravděpodobně způsobena složitou kombinací faktorů, které zahrnují:

 • genetiku
 • biologické změny v úrovni neurotransmiterů
 • životní prostředí
 • psychologické a sociální faktory (psychosociální)

Někteří lidé jsou vystaveni vyššímu riziku depresí než ostatní. Mezi rizikové faktory patří:

 • životní události - úmrtí, rozvod, pracovní problémy, vztahy s přáteli a rodinou, finanční problémy, zdravotní problémy nebo akutní stres
 • osobnost - ti, kteří mají méně úspěšné strategie zvládání problémů nebo zažili nějaké předchozí životní trauma, mohou snadno podlehnout depresi
 • genetické faktory - být příbuzný s někým, kdo trpí s depresemi, zvyšuje riziko
 • trauma v dětství
 • některé léky na předpis - kortikosteroidy, některé betablokátory, interferon a další léky na předpis
 • zneužívání rekreačních drog - zneužívání alkoholu, amfetaminů a jiných drog je silně spojeno s depresí
 • předchozí zranění
 • epizoda závažné deprese zvyšuje riziko následné deprese
 • syndromy chronických onemocnění - napřílad diabetes, chronická obstrukční plicní nemoc a kardiovaskulární onemocnění zvyšují pravděpodobnost deprese

Netvařte se, že je vše v pořádku, když není, a vyhledejte profesionální pomoc

Léčba deprese

Jako většina onemocnění, i deprese se dá léčit. K její léčbě patří tyto tři složky:

 • podpora - od diskuse o praktických řešeních a přispívajícího stresu, až po vzdělávání rodinných příslušníků
 • psychoterapie
 • léčba léky - antidepresiva

Psychoterapie

Psychologické nebo verbální terapie pro depresi zahrnují kognitivně behaviorální terapii, interpersonální psychoterapii a řešení problémů. U mírných případů deprese jsou psychoterapie první možností léčby, zatímco v průměrných a těžkých případech může být využita společně s jinou léčbou.

Kognitivně behaviorální a interpersonální terapie jsou dva hlavní typy psychoterapie užívané při depresi. Kognitivně behaviorální terapie se zaměřuje na řešení konkrétních problémů, se kterými pacient přijde, a může být poskytnuta během individuálních zasedání s terapeutem, ve skupinách nebo telefonicky. Některé nedávné studie naznačují, že tato metoda psychoterapie může být účinně poskytnuta i online.

Na druhou stranu interpersonální terapie pomáhá pacientům identifikovat emocionální problémy, které ovlivňují vztahy a komunikaci, a jak tyto faktory ovlivňují jejich náladu a mohou být změněny.

Léčba antidepresivy

Antidepresiva jsou léky dostupné na lékařský předpis. Využívají se především v případech středně těžké až těžké deprese, nejsou vhodné pro děti a budou dospívajícím bývají předepisovány s opatrností. Pro léčbu deprese jsou k dispozici následující skupiny léků:

 • selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI)
 • inhibitory monoaminooxidázy (MAOI)
 • tricyklická antidepresiva
 • atypická antidepresiva
 • selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a norepinefrinu (SNRI)

Každá skupina antidepresiv působí na jiný neurotransmiter. Léky by se měly užívat podle pokynů lékaře, a to i po zlepšení příznaků, aby nedošlo k recidivě (opakování). Antidepresiva mohou u některých dospívajících a mladých dospělých během několika prvních měsíců léčby zvýšit sebevražedné myšlenky nebo činy, je potřeba na tyto jedince dohlédnout. Jakékoli obavy by měly být vždy vzneseny u lékaře - včetně úmyslu přestat užívat antidepresiva.

Cvičení a jiné terapie

Aerobní cvičení může pomoci s léčbou mírné deprese, protože zvyšuje hladiny endorfinů a stimuluje neurotransmiter norepinefrinu, který souvisí s náladou. Další terapií je stimulační terapie mozku, včetně elektrokonvulzivní terapie, která se také používá při depresi. Opakovaná transkraniální magnetická stimulace pošle magnetické impulzy do mozku a může být účinná při závažné depresivní poruše.

Elektrokonvulzivní terapie

V případech závažné deprese, které nereagují na léčbu léky, může být úspěšnější elektrokonvulzivní terapií. Obzvlášť účinná je u léčby psychotické deprese.

Jaké jsou typy deprese?

Unipolární a bipolární deprese

Pokud je převládajícím znakem depresivní nálada, jedná se o unipolární depresi. Nicméně, jestliže je deprese charakterizována s manickými a depresivními epizodami, oddělenými obdobími normální nálady, označuje se to jako bipolární porucha (dříve nazývaná manická deprese). Unipolární deprese může zahrnovat úzkost a jiné příznaky, ale žádné manické epizody. Výzkumy však ukazují, že přibližně u 40% případů jsou osoby s bipolární poruchou v depresi, je proto obtížné tyto dva typy deprese od sebe odlišit.

Těžká deprese s psychotickými rysy

Tento stav je charakterizován depresí doprovázenou psychózou. Psychóza může zahrnovat bludy - falešné přesvědčení a odloučení od reality nebo halucinace - vnímání věcí, které neexistují.

Těžká deprese se sezónním vzorem

Tento typ deprese, též nazývaný sezónní afektivní porucha, je spojen se sníženým denním světlem v zimě - deprese nastává během této sezóny, ale po zbytek roku a v reakci na světelnou terapii opět ustoupí. Země, které zažívají dlouhé nebo silné zimy, se s tímto typem deprese potýkají poměrně hodně.

Poporodní deprese

Ženy často zažívají sklíčenost se svým novorozencem, ale poporodní deprese je mnohem závažnější.

Nepodceňujte jakékoliv náznaky či podezření deprese a vyhledejte pomoc. Deprese je vážné onemocnění, které může ohrozit i váš život, vyhledejte proto profesionální pomoc co nejdříve. V České republice je nespočet odborníků, navštivte některého ve svém okolí.

[rox]

Zdroj: https://www.medicalnewstoday.com

Sdílejte tento článek na: