Domů

Seznamovací dotazník

Fotoseznamka

Lifestyle magazín

Registrovat nyní

Vitamín E: antioxidanty vs. volné radikály

19.leden 2017
Vitamín E: antioxidanty vs. volné radikály

Vitamín E představuje základní antioxidant, který je přítomen v buněčných membránách a chrání buňky před poškozením volnými radikály. To je obecně známá pravda. Je ale skutečně situace s antioxidanty a volnými radikály natolik černobílá, že jeden je dobrý a druhý špatný? Nebo jde jen o velmi zjednodušený pohled na celou věc?

Antioxidanty! V průběhu posledních desetiletí se na nás toto slovo valí ze všech stran. Elixír života, tajemství věčného mládí, v obchodech najdeme potraviny “s vysokým obsahem antioxidantů” nebo “s přídavkem antioxidantů”. Naproti tomu volné radikály jsou označovány za chemické zabijáky a zhoubu života. Než se budeme ohánět takovými silnými slovy, podívejme se nejdříve, jak takový antioxidant, jako je vitamín E, v těle funguje a jakou funkci mají volné radikály. 

Volné radikály jsou molekuly, odvozené od sloučenin kyslíku, které mají jeden volný, nepárový elektron. To znamená, že jsou vysoce nestabilní. Ve snaze stát se stabilnějšími se volné radikály pohybují v těle a hledají sloučeniny, se kterými mohou reagovat a vytvořit tak chybějící elektron. Během tohoto procesu mohou poškodit cokoliv, co jim přijde do cesty - bílkoviny, tuky, cukry, buňky i genetickou informaci v DNA uvnitř buněk. 

Toto působení volných radikálů dokázal již na konci 50. let Američan Denham Harman. Z laboratorních studií poté vyplynulo, že strava bohatá na antioxidanty dokáže působení volných radikálů efektivně potlačit. Antioxidanty potlačují volné radikály tím, že jim poskytnou chybějící elektron. Antioxidanty vyhledají volné radikály v těle dříve než stihnou způsobit nějaké poškození buňkám. Tím antioxidanty chrání naše tělo v podstatě před všemi degenerativními chorobami a působí proti stárnutí.

Rozdíl mezi volnými radikály a normální molekulou

Srdečně-cévní systém

Jak již bylo zmíněno, vitamín E je základním antioxidantem v našem těle. Chrání stěny tepen a cholesterol v našem krevním řečišti od poškození volnými radikály a tím působí preventivně proti srdečním chorobám včetně mrtvice. Vitamín E rovněž snižuje nadměrnou agregaci krevních destiček, což je jejich tendence shlukovat se k sobě, při čemž se tvoří krevní sraženiny, které opět zvyšují riziko infarktu a mrtvice. Vitamín E je z tohoto důvodu zvláště důležitý pro diabetiky a ženy užívající hormonální antikoncepci, kdy je tendence k nadměrné agregaci krevních destiček zvýšena. Vitamín E také působí proti kornatění cév a proti ucpání tepen.

Vitamín E dokáže ochránit LDL (low-density lipoprotein) cholesterol, který je často nazýván jako “špatný” cholesterol, před chemickými změnami působením volných radikálů, díky nimž by se stal toxickým pro tepny. Tato forma cholesterolu však není ze své podstaty špatná, jelikož malé množství je potřeba pro přepravu vitamínu E (i dalších vitamínů, proteinů a triglyceridů) krevním řečištěm k buňkám. LDL cholesterol se tedy stává škodlivým pro naše tepny teprve tehdy, když se objeví nedostatek vitamínu E v našem těle. 

Prevence rakoviny, hormonální systém

Rakovina je choroba, při které je narušen normální růst a vývoj buňky. Většinou rakovina začíná, když volné radikály poškodí DNA uvnitř buňky. Zhoubné nádory pak bývají výsledkem nahromadění takto poškozených buněk, které se nekontrolovatelně dělí a mají tendenci se šířit, čímž nádor narůstá. DNA si můžeme představit jako soubor biologických instrukcí pro normální fungování buňky. Pokud je DNA poškozeno, tyto instrukce jsou změněny, jsou matoucí, nepřesné. Ale i když se buňka stane rakovinnou, imunitní systém je často schopen ji zničit dříve než se začne dělit a rakovina pak nepropukne. Avšak pokud poškození proběhne v dostatečném množství buněk, rakovinné buňky tak mohou převážit, porazit imunitní systém a rakovina tak propuká. 

Vitamín E snižuje riziko vzniku rakoviny hned několika způsoby. Jako součást buněčných membrán chrání tyto membrány před poškozením volnými radikály vzniklými z chemikálií, toxinů, různých typů záření a dalších zdrojů. Vitamín E rovněž předchází tomu, aby dusitany (sloučeniny v uzených, nakládaných a konzervovaných potravinách) v našem těle tvořily nitrosaminy - látky, které jsou silně rakovinotvorné. Vitamín E může také pomoci tělu zrychlit metabolismus, aby se tak mohlo rychleji zbavit karcinogenních nebo rakovinotvorných látek.

Nejdůležitějším způsobem, jak vitamín E pomáhá odvrátit rakovinu, je posílení imunitního systému. Jak je zmíněno výše, rakovinné buňky se mohou rozvinout, ale rakovinné nádory se neuchytí, pokud bude náš imunitní systém dostatečně silný a tyto buňky vyhledá a zničí. Ukázalo se, že vitamín E podporuje imunitní systém například zvyšováním aktivity takzvaných NK buněk (natural killer - přirozený zabiják), které jsou schopny rozeznat rakovinné buňky a zabít je dříve než se rozšíří. 

Vitamín E je rovněž velmi důležitý pro správnou činnost nervového systému. Je nezbytný pro správné fungování hypofýzy a tím i produkci hormonů v celém organismu. Podporuje správný vývoj a funkci pohlavních žláz, tvorbu reprodukčních buněk a plodnost.

Harmonizační mechanismus našeho těla

Výše jsme si popsali, jak vitamín E, jako antioxidant, v našem těle funguje. A co volné radikály? Nejprve je důležité si uvědomit, že volné radikály jsou vedlejšími produkty normálního buněčného procesu, tudíž jsou přirozenou součástí života. Zkusme se tedy na tuto problematiku podívat zcela logicky. Nic, co matka Příroda vytvořila jako součást našeho těla, přeci nemůže být ze své podstaty špatné. Nízká hladina volných radikálů je pro naše tělo nezbytná. Mimo jiné pomáhají signalizačním systémům v těle při reakci buněk na zátěž, mají nezastupitelnou roli při boji našeho imunitního systému s infekcí a plní celou řadu dalších funkcí.  

Další volné radikály jsou také produkovány působením znečisťujících látek, chemikálií a škodlivého záření na náš organismus. Dnešní způsob života spolu se současným stavem znečistění životního prostředí, často naklání pomyslné váhy s volnými radikály na jedné straně a antioxidanty na druhé, k převažujícím volným radikálům. Takže začneme doplňovat antioxidanty různými vitamínovými přípravky a tím se nadbytečných volných radikálů zbavíme, řekli bychom. Ovšem role antioxidantů není ve skutečnosti tak jednostranná, jak se dosud předpokládalo. Volné radikály mohou našemu tělu opravdu velmi uškodit (jak bylo popsáno výše), ale jen pokud jsou obranné mechanismy našeho těla oslabeny oxidačním stresem.

Vitamín E ve formě pilulek

V našem těle probíhají mezi volnými radikály a antioxidanty zcela přirozené procesy. Jde o velmi komplikovaný samoregulační systém, jež udržuje křehkou rovnováhu mezi těmito dvěma látkami. Tuto harmonii zajišťuje série enzymů a antioxidantů, které jsou v těle přítomny a kterým napomáháme v jejich práci tím, že konzumujeme ve stravě některé minerální látky (selen, železo, zinek, apod.) a hotové antioxidanty. 

Problém nastává, jestliže si myslíme, že jsme schopni tento komplexní mechanismus ovládnout příjmem vysokých dávek antioxidantů v podobě potravinových doplňků, se kterými se v poslední době opravdu roztrhl pytel. V tomto ohledu je třeba rozlišovat, který vitamín je vhodné doplňovat prostřednictvím vitamínových doplňků a který nám obstará vyvážená strava. Někdy má dokonce užívání potravinových doplňků přímo opačný efekt a přesně to naznačují intervenční studie u antioxidačních přípravků. 

Pilulky vs. vyvážená strava

Módní vlna “zdravých” antioxidačních pilulek představuje ve skutečnosti obrovský globální byznys. Každý rok jsou uváděny na trh doplňky stravy na bázi antioxidantů a jen ve Spojených Státech představuje obrat tohoto odvětví 28 miliard dolarů ročně. Avšak ve skutečnosti jde jen o hluboké nepochopení a překroucení vědeckých důkazů.

Současné výzkumy již dokazují, že vysoké dávky antioxidantů mají pozitivní vliv zejména v laboratorních podmínkách. V prostředí reálného organismu však mohou mít vysoké dávky těchto látek přesně opačný efekt, mohou se začít chovat jako takzvané prooxidanty. Vše záleží na rovnováze. 

Nelze také předpokládat, že velké dávky jedné nebo několika výživných látek uspokojí naši potřebu antioxidantů. K tomu je také třeba přičíst, že konkrétně vitamín E se objevuje v našem těle v celkem osmi různých formách a každá má své důležité funkce. V potravinových doplňcích je ale využíván pouze typ alfa tokoferol. Pokud přijímáme vysoké dávky jednoho druhu vitamínu E, v našem těle pak nezbývá místo pro jeho ostatní typy.

Zdroje vitamínu E v potravě

Výše uvedené argumenty tedy hovoří za to, že každodenní užívání přípravků na bázi vysokých dávek antioxidantů (400 IU denně a více) není dobrý nápad. To je ostatně fakt známý již řadu let. Řešením je zásobení organismu nutričním koktejlem vitamínů, minerálů a fytonutrientů prostřednictvím vyvážené stravy, která je bohatá na ovoce a zeleninu. Obecně lze také říci, že špatný vliv mohou mít pouze vitamíny ve formě potravinových doplňků, nikoli ty, získané z potravy. Proto je tedy konzumace i velkého množství ovoce a zeleniny zcela správná. 

Nejbohatšími zdroji vitamínu E v potravě jsou rostlinné oleje - slunečnicový, lněný, konopný, dýňový, olivový, dále zelená listová zelenina, kukuřice, paprika, rajčata, ořechy, pšeničné klíčky nebo avokádo. Zkuste při seznamování pozvat váš protějšek třeba na večeři bohatou na vitamín E.

Zdroje

J. Challem, M. D. Smith: User’s Guide to Vitamin E; G. Matten, A. Goggins: Lži o zdraví. Zdroj obrázků: shutterstock.com.

[mon]

Sdílejte tento článek na: