Domů

Seznamovací dotazník

Fotoseznamka

Lifestyle magazín

Registrovat nyní

Šetřete své ledviny

8.září 2021
Šetřete své ledviny

Vymysleli jsme umělou ledvinu a dialýzu, bez které by člověk s nefunkčními ledvinami nepřežil. Transplantace ledvin je mezi orgánovými transplantacemi nejstarší a nejúspěšnější. A i když by nám k životu stačila i čtvrtina jedné ledviny, měli bychom se o tento důležitý orgán starat tak, abychom se nepřipravovali o rezervy dané přirodou a nepotřebovali žádný ze vzpomínaných výdobytků lékařské vědy.

Ledviny mají těžkou práci. Každých pět minut proteče celá krev v těle a očistí se v nich od škodlivých anebo nepotřebných látek, které pronikly do organismu nebo vznikli jako odpadové produkty látkové výměny (metabolismu) v buňkách. Tyto nepotřebné a škodlivé látky se koncentrují v moči - její tvorba a vylučování je hlavní, ale ne jedinou úlohou ledvin. Žádný orgán v těle nepracuje jen sám pro sebe, a tak i ledviny navazují na činnost dalších orgánů. Pomáhají udržovat rovnováhu vnitřního prostředí (acidobazickou rovnováhu), reakci tkání, tělesnou teplotu, podílejí se na regulaci hospodaření s vodou a minerály, někdy mají vliv na krevní tlak a jeho prostřednictvím na oběhový systém.

Fungují jako počítač, který kontroluje hladiny některých látek v krvi (krevní plazmě) a podle toho zvyšuje anebo snižuje jejich vylučování do moči. K těmto "hlídaným" látkám patří například sodné, draselné, vápenaté a fosfátové iony a protony (a tedy kyseliny, které jsou základem živé hmoty).

Neúnavní pracanti

V ledvinových klubkách anebo glomerulech, které jsou základní funkční jednotkou ledvin, se v průměru každou minutu vytvoří asi 120 mililitrů "primární" moči, tedy za hodinu skoro sedm litrů. Krev se stěnou klubek, hustě protkanou sítí nejmenších cév v těle (vlásečnic), tlačí jako sítkem, kterým prochází voda, soli, látky s malými molekulami (bílkoviny) a ojediněle i elementy buňkového charakteru, jako jsou krvinky a krevní destičky - tak vzniká v obrovském množství primární moč.

Je pravdou, že takovou ztrátu tekutin by žádné tělo nevydrželo, a to ani krátkodobě, proto pod klubky funguje další mechanismus, který z primární moči zachraňuje všechno, co by organismus ještě mohl využít: vodu, soli, cukr a další látky. Toto se děje v ledvinových kanálcích, kde se moč postupně zahušťuje. Kanálky se sbíhají do sběrných kanálků a ty ústí do místa zvaného papila do kalichu. Ledviny vytvoří v průměru 1,2 - 1,5 litru moči za 24 hodin.

Každá rezerva se jednou může vyčerpat

Ledviny mají obrovskou funkční rezervu a vydrží toho opravdu hodně. Lidé na to, bohužel, hřeší a komplikují jim práci nestřídmostí a nevybíravostí v jídle a pití i celkově špatnou životosprávou. Důsledkem bývají poruchy funkce ledvin, ledvinové kameny a dokonce nádory. Pravidla životosprávy při už vzniklém onemocnění se, pochopitelně, liší podle diagnózy, stupně závažnosti i toho, zda jde o akutní anebo chronickou nemoc. U zdravých lidí ale je možné formulovat všeobecné doporučení, které pomáhá předcházet vzpomínaným onemocněním.

Kolik vypijete vody za den?

Pravidlo č. 1: Pravidelně a dostatečně pít

Malý přísun tekutin je rizikovým faktorem vzniku zánětů nejen ledvin, ale i močových cest a tvorby ledvinových kamenů. Denní příjem vhodných tekutin by měl u dospělého člověka tvořit v závislosti na tělesné hmotnosti 2 - 3 litry. Je ale chyba většinu dne nepít anebo pít jen minimálně a potom to "dohánět" večer. Zavodňovat je třeba průběžně od rána, aby se koncentrace moči udržovala stabilně nízká. Barva moči nám umí napovědět, zda pijeme dostatečně. Vhodnými tekutinami se přitom nerozumí káva, silný černý čaj, slazené nápoje kolového typu nebo alkohol, které tělo o vodu spíše připraví.

Nejlepší je čistá voda, dále přírodní, slabě mineralizované vody bez "bublinek", slabý čaj, ředěné ovocné šťávy (nejlépe přírodní, čerstvě vymačkané). Tekutiny střídejte, nepijte stále to samé. Pokud se už neobejdete bez kávy, piva nebo malého drinku, dejte si k nim vždy pořádnou sklenici čisté vody. Tvrdému alkoholu a likérům byste se ale měli i tak vyhnout - často obsahují různá barviva, aroma, které můžou ledviny dráždit. To samé platí na různé "barevné" limonády, pozor i na dobarvované a "dovoněné" laciné ovocné čajové směsi.

Pravidlo č. 2: Hlídat si hmotnost

Ledviny se vyvíjejí zhruba od puberty, potom už nerostou a jen za určitých okolností dochází k rozmnožení jejich tkání. Funkční složka se ale nemění, pracujících klubek a kanálků je stále stejné množství. Je proto jisté, že ledvinám není jedno, zda čistí krev z těla vážícího sedmdesát nebo sto kilogramů. V druhém případě mají o třetinu práce více a nebezpečí onemocnění se úměrně zvyšuje. Nadváha nebo přímo obezita zatěžuje oběhový aparát a spolu s aterosklerozou a diabetem tvoří obraz závažného civilizačního onemocnění nazývaného metabolický syndrom.

V jeho rámci dochází k poškození cév a silně prokrvené ledviny bývají v tomto procesu postiženy mezi prvními. U obézních pacientů se ledvinová klubka v důsledku přetížení zvětšují, roste v nich tlak, propouštějí více bílkovin, jizví se a nakonec zanikají. Čím méně funkčních klubek, tím horší je schopnost ledvin filtrovat z krve škodlivé látky. Požadavek uvést tělesnou hmotnost alespoň do přibližné relace k výšce podle BMI je na místě.

Hlídejte si svoji hmotnost

Nevrhejte se ale na drastické diety s cílem shodit v krátkém čase množství kil, neboť by to znamenalo zatížit ledviny nadměrným množstvím produktů z odbourávaných tukových tkání. Hubnětě pozvona s pomocí racionálního jídelníčku a pohybu přizpůsobeného vašim možnostem.

Body Mass Index (BMI) = (váha v kg): výška (m)2. Výsledek 19 - 25 znamená normální hmotnost, hodnoty 26 - 30 nadváhu, 31 - 35 mírnou obezitu a 36 - 40 střední obezitu.

Pravidlo č. 3: Nekouřit

Kouření výrazně snižuje prokrvení ledvin a představuje rizikový faktor zhoršování jejich funkce u všech pacientů s chronickým onemocněním tohoto orgánu. Kuřáci cigaret mají proti ostatní populaci o 40 % vyšší riziko vzniku nádorů ledvin. Ohrožení těmito nádory roste i u lidí zaměstnaných v hutnických provozech a ropném průmyslu anebo u těch, kteří při své práci přicházejí do styku s azbestem.

Pravidlo č. 4: Hýbat se

Tělesná aktivita a cvičení sice obyčejně znamenají pro ledviny zvýšenou zátěž, na druhé straně ale přispívají ke zdravému oběhovému systému, který zajišťuje i dobré prokrvení ledvin. Fyzickou aktivitu je třeba, samozřejmě, odstupňovat podle osobních možností, téměř každý ale zvládne denní procházky. Pokud si říkáte, že "obyčejná" chůze není žádný pořádný pohyb, mýlíte se. Z lékařských studií vyplývá, že kdybychom všichni chodili dvakrát týdně 30 minut rychlostí 7 km/h, nepodílely by se nemoci srdce a cév na celkové úmrtnosti 50 %, ale jen 4 % - jak to bylo ještě okolo roku 1900, tedy za Rakouska - Uherska.

Obyčejných deset až patnáct minut chůze okolo kancelářského stolu třikrát denně sníží pracovní stres a v součtu vám poskytne více pohybu, než kdybyste dvakrát týdně hodinu cvičili a ledviny přitom nijak výrazně nezatížili.

Pravidlo č. 5: Neprochladnout, ale otužovat se

Rozumným otužováním vykonávaným postupně po malých dávkách navyknete organismus na chlad a tím snížíte nebezpečí prochladnutí. Proč je to důležité? Prochladnutí snižuje obranyschopnost sliznic a tím zvyšuje riziko infekcí. Infekce potom mohou v těle aktivovat tvorbu protilátek vůči vlastním tkáním a tyto protilátky mohou poškozovat ledviny.

Pravidlo č. 6: Léčit přidružené infekce

Chřipky, prochladnutí s teplotami, zánět nosových dutin nebo středního ucha, vřed na ruce, zubní váčky - při těchto (a dalších) infekcích obvykle kolují v těle bakterie nebo jiní původci a nebezpečí, že se uchytí v ledvinách, je velké. Jakákoukoli infekci je tedy třeba doléčit. A proto:

Neužívejte léky, které nepotřebujete

Pravidlo č. 7: Nezneužívat léky

Farmaceutický průmysl na celém světě se usilovně a zatím, naneštěstí, bez výraznějšího úspěchu snaží vyrobit léky, které by negativně nepůsobily na ledviny. Hlavně nesteroidní antirevmatika (léky účinné proti zánětu a většinou zároveň proti bolesti a horečce) mohou za určitých nepříznivých okolností poškodit základní funkční jednotku ledviny - klubko neboli glomerulus. Nesteroidní antirevmatika s účinnými látkami ibuprofen anebo diklofenak a mnoho dalších snižují prokrvení ledvin.

Nebezpečné je, že si je mohou lidé volně koupit, nekontrolovatelně užívat obrovské dávky a kombinovat je s dalšími léky, které mohou omezovat prokrvení ledvin a které pacienti dostávají například při nemocích srdce. Platí jednoduché pravidlo: užívejte tyto léky co nejméně a jen po konzultaci s lékařem.

Když se nedá transplantaci vyhnout

Lékaři u nás ročně vykonají asi 200 transplantací ledvin. Přitom se na "čekačce" nachází 272 pacientů, kteří potřebují novou ledvinu. Odborníci uvádějí, že přiměřená čekací doba na tento druh transpantace jsou dva roky. A odkud se ledviny berou? Většinou od mrtvých dárců. V poslední době se ale stává, že ledviny darují tzv. emotivně spřízněné osoby. Je třeba říci, že lékaři uvádějí výbornou práci - úspěšnost takové operace je téměř 100%. Pokud si někdo myslí, že dárci jsou v těchto případech nejbližší příbuzní nemocných s nefungujícími ledvinami, tak se mýlí.

Jsou to jejich přátelé anebo dobří známí, kteří chtějí takto nezištně pomoci. Samozřejmě, že takové dárcovství musí důkladně prozkoumat na to ustanovená etická komise fungující ve zdravotnickém zařízení, kde se má transplantace uskutečnit. Zkoumá se to proto, aby se mohly případně zjistit a vyloučit jiné úmysly, například prodej ledviny. Mezi dárci se objevují i manželské protějšky. Dá se říci, že je to potom ten největší projev lásky vůči partnerovi. Ledviny jsou pro člověka životně důležité, potřebné jsou preventivní prohlídky.

Zdravotní pojišťovny je hradí, navíc ani samotné vyšetření není dlouhé ani náročné, takže by ho měl každý podstoupit. V zájmu svého zdraví.

Nezapomeňte také na zdraví prospěšný pohyb a běžte si s nově nabitou energií zaběhat do parku. A kdo ví, třeba právě tam se seznámíte s novým, sportujícím partnerem.

[ivi]

Sdílejte tento článek na: