Domů

Seznamovací dotazník

Fotoseznamka

Lifestyle magazín

Registrovat nyní

Pozor na vánoční dekoraci

19.prosinec 2016
Pozor na vánoční dekoraci

Dejte si pozor na vánoční dekoraci, a to především na svíčky, bývají častou příčinou požárů. Prosinec je označován za jeden z nejhorších měsíců, týkajících se vzniku požáru.

V každé domácnosti se vyskytuje spousta předmětů a materiálů, které můžou zcela lehce rozšířit oheň a způsobit požár. O Vánocích byste měli být maximálně opatrní při zacházení s otevřeným ohněm a zamezit tak značným materiálním škodám, které vám mohou vzniknout v tento sváteční čas.

Co znamenají svíčky na adventním věnci?

Jsou čtyři svíčky na věnci z nějakého jehličnatého stromu, jehož větvičky jsou stočeny do tvaru kruhu, což symbolizuje věčnost. Pro každý týden v adventu se používá a zapaluje jedna svíčka, barvy svíček jsou většinou bílé. Adventní věnec symbolizuje příchod Krista a tento věnec se začal objevovat v době protestantské, v době reformátora Martina Luthera. Během každé adventní neděle se zapalují svíčky postupně, aby přinesly naději, lásku, radost a mír.

Barva svíček a význam podle Křesťanů a křesťanství

První svíčka

Tato svíčka by měla mít barvu fialovou a jejím významem by měla být naděje.

Druhá svíčka

I druhá svíčka by měla být fialové barvy a měla by znamenat připravenost. Připravenost k přivítání Ježíška.

Třetí svíčka

Barva by měla být růžová a znamenat radostnou zprávu. Narodil se prvorozený syn, který byl umístěn do jeslí.

Čtvrtá svíčka

Tato svíčka zvěstovala velikou radost pro všechny. Její barvou byla opět fialová anebo růžová.

Pátá svíčka

Některé věnce mohou mít i pátou svíčku, která nám má připomenout, že Ježíš byl narozen a poslán, aby smyl všechny naše hříchy. Barva této svíčky má mít barvu bílou.

Na co si dát pozor?

Jak všichni moc dobře víte, tak na to ani nikdy nezapomínejte: svíčka je otevřený plamen, což znamená, že může velmi snadno vznítit cokoliv kolem, co může začít hořet.

  • Než odejdete z místnosti anebo si jdete lehnout, sfoukněte všechny svíčky.
  • Nepoužívejte svíčky v ložnici, ani nikde, kde je pravděpodobnost, že můžete usnout.
  • Svíčky nechávejte hořet pouze na nějaké nehořlavé podložce a ve vzdálenosti alespoň dvaceti centimetrů od všeho, co může začít hořet.
  • Zamyslete se nad tím, zda je nezbytně nutné, abyste doma pálili přemíru svíček a vystavovali se tak riziku požáru.
  • Svícny používejte pouze kvalitnější a především pevnějším a těžší, ty které se nedají převrátit.
  • Svíčky mějte neustále v dohledu.
  • Nenechávejte svíčky hořet až do konce.
  • Nemějte zapálené svíčky v místě, kde je možnost jakéhokoli průvanu či změny poryvu větru.
  • Na osvětlení stromečku nikdy nepoužívejte svíčky.

Pozor na svíčky

Hořící svíčku nelze nechat jen tak kdekoli bez dozoru. Svíčka by měla být na stabilní podložce a v místě, kde nehrozí, že se případný plamen rozšíří dál. Plameny mohou pohltit celý pokoj za necelou minutu. 

Pozor na prskavky

Stejně jako svíčky, jsou i praskavky otevřeným ohněm. Žár ve vzdálenosti menší než 8 – 10 cm může zapálit papír, oblečení, jiný textil i spoustu jiných materiálů.

Pozor na požár

Pozor na adventní věnce

Mezi velikou, rizikovou skupinu patří adventní věnce, které jsou tvořené doma. Pokud si dá někdo záležet nad tím, jak udělat svůj věnec alespoň trochu bezpečnější, není potřeba ho hned kupovat. Těsně kolem svíček určitě nezdobte chvojím a dejte si pozor na správné přidělání svíček a nejrůznějších přízdob. Celý věnec by měl být na nehořlavé podložce, pokud tomu tak není, není vhodné ho zapalovat.

Pozor na své mazlíčky

Jste-li milovníci zvířátek, je potřeba být ostražití. Existuje nejeden případ, kdy požár od svíčky zavinila kočka. Vaše kočička může skočit na stůl, stáhnout ubrus či jinak vrazit do zapálené svíčky a neštěstí bude na světě.

Historie vánočních ozdob

Každoročně se na Vánoce v každé domácnosti zdobí stromeček, dům, zahrada, okna ale i například balkon. Vánoční ozdoby byly zpočátku určeny pouze pro bohaté lidi, byly dělané ručně a ze skla.  Hned za krátký čas se začala vyrábět i plastová verze, která umožňovala levnější výrobu a cenovou dostupnost pro každého.

Vánoční stromeček

Na oslavu zimy se původně používala jedlička. Podle dochovaných záznamů to mělo být asi před 1000 lety v severní Evropě. Na výzdobu svých domovů se používaly i větve, a to především v průběhu zimního slunovratu. Křesťané měli stromeček jako znamení věčného života. V některých částech severní Evropy byly používány i větve třešně. Sázely se do hrnce v naději, aby vykvetly do Vánoc.

Vánoční osvětlení

Ve viktoriánské době byly stromy zdobeny svíčkami, aby reprezentovaly hvězdy. V mnoha částech Evropy se svíčky stále používají k výzdobě vánočních stromečků.

Cesmína

Další populární dekorací do každého domu byly větve cesmíny. Jejich jasně červené bobule, udělaly nádherný kontrast k bílým kuličkám a zelenému jmelí. Místní kněz těmto větvičkám požehnal ještě předtím, než byly zavěšeny u předních, nejlépe vstupních dveří.

Jmelí

Na znamení dobré vůle se mají lidé pod jmelím objímat. Tradice líbání se pod jmelím vznikla ve Velké Británii, kde bylo původním zvykem, že se z větviček jmelí odstraňovaly jeho bobule ještě předtím, než se oba pod ním políbili. Když bobule došly, nemuseli se již lidé pod ním líbat.

Různé dekorace

Za těch mnoho let, co se stromeček zdobí, vznikla spousta plastových variant sobů, andílků, hvězd, perníčků, kouliček až po ty nejkrásnější z drahého skla. Na trhu najdete celou škálu druhů i barev. Vaší fantazii se rozhodně meze nekladou.

Historie balicího papíru

Zjišťovali jste, odkud tato tradice pochází? Proč pokaždé, když chcete dát dárek, ho z nějakého rituálu automaticky balíte? I balicí papír má svojí historii, která sahá hodně daleko. Původně se dárečky balily do "hadrů" a až později do papíru, který byl velikým luxusem. Na počátku dvacátého století byl balicí papír velmi tlustý a neforemný, velmi často barven pouze na červeno, zeleno anebo byl jen přirozeně bílý. Toto změnila až dvojice bratů z Kansan City, kolem roku 1918, kteří začali prodávat a vyrábět dekorativní balicí papír.

[kač]

Sdílejte tento článek na: