Domů

Seznamovací dotazník

Fotoseznamka

Lifestyle magazín

Registrovat nyní

Obsedantně kompulzivní porucha ve vztahu

25.červen 2018
Obsedantně kompulzivní porucha ve vztahu

Obsedantně kompulzivní porucha může váš milostný život ve značné míře podusit, podobně jako jiné poruchy a duševní onemocnění. Existují však způsoby, jak se s tím vypořádat.

Pokud máte obsedantně kompulzivní poruchu (OCD), pak jistě víte, že vaše příznaky se vám často mohou připlést do cesty při vytváření a udržování vztahů. Mnoho jedinců s OCD jsou vskutku single a ti, kteří jsou ve vztahu nebo dokonce v manželském svazku, často hlásí významné množství stresu ve vztahu. Ne každá osoba s OCD je stejná, ale pokud příznaky OCD představují skutečnou výzvu pro váš milostný život, existují způsoby, jak to zvládnout.

Co je obsedantně kompulzivní porucha (OCD)?

Jedná se o úzkostnou poruchu, kdy lidé mají opakující se, nežádoucí myšlenky, nápady nebo pocity (posedlosti), které je nutí dělat něco opakovaně (nutkání). Opakované chování, jako je mytí rukou, kontrola věcí nebo čištění, může významně zasahovat do každodenních činností člověka a sociálních interakcí.

Mnoho lidí mívá zaměřené myšlenky nebo opakované chování. Ty však nenarušují každodenní život a mohou přidat strukturu nebo usnadnit práci. Pro lidi s OCD jsou myšlenky vytrvalé a nežádoucí rutiny a chování kruté, pokud se jim nepodvolí, zažívají pocity úzkosti. Mnoho lidí s OCD si myslí nebo předpokládá, že jejich posedlost není skutečná; jiní si možná myslí, že by to mohla být pravda (špatný pohled na věc). Dokonce i když ví, že jejich posedlost není pravdivá, lidé s OCD mají potíže udržet svou pozornost od posedlosti nebo zastavit nutkavé chování.

Diagnóza OCD vyžaduje přítomnost posedlosti a/nebo nutkání, které jsou časově náročné (více než jednu hodinu denně), způsobují velké potíže a zhoršují práci, sociální nebo jiné důležité funkce. OCD často začíná v dětství, dospívání nebo rané dospělosti; průměrný věk pro výskyt příznaků je 19 let.

Posedlost

Posedlost tvoří opakující se a přetrvávající myšlenky, popudy nebo obrazy, které způsobují negativní emoce, jako je úzkost nebo znechucení. Mnoho lidí s OCD uznává, že myšlenky, popudy nebo obrazy jsou produktem jejich mysli a jsou nadměrné nebo nepřiměřené. Přesto tyto intruzivní myšlenky nelze vyřešit logikou nebo úvahami. Většina lidí s OCD se snaží ignorovat nebo potlačovat své posedlosti nebo je vyrovnávat jinými myšlenkami nebo činnostmi. Typické posedlosti zahrnují nadměrné obavy z kontaminace nebo poškození, potřebu symetrie nebo přesnosti nebo zakázané sexuální či náboženské myšlenky.

Nutkání

Nutkání tvoří opakující se chování nebo duševní jednání, ke kterému je člověk nucen v reakci na posedlost. Cílem chování je zabránit nebo omezit úzkost či obávanou situaci. V nejtěžších případech může konstantní opakování rituálů naplnit den, což znemožní běžné rutiny. Způsob, jak se vyrovnat s útrapy těchto rituálů, je vědomí, že nutkání je iracionální. Ačkoli nutkání může přinést trochu úlevy od obavy, posedlost se vrací a cyklus se opakuje.

Příklady nutkání zahrnují:

  • čištění- snižuje obavy, že bakterie, špína nebo chemikálie "znečišťují" jejich tělo (někteří tráví mnoho hodin mytím sebe či čištěním svého okolí)
  • opakovánírozptyluje úzkost (někteří lidé vyslovují jméno nebo frázi nebo několikrát opakují nějakou činnost, ve skutěčnosti ví, že toto opakování je neochrání před zraněním, ale strach ze zranění nastane, pokud k opakování nedojde)
  • kontrolování - snižuje strach z poškození sebe nebo jiných (vyvíjejí se kontrolní rituály - zamykání, kontrola plynových kamen, někteří lidé se dokonce opakovaně vracejí po své jízdní trase, aby se ujistili, že nikoho nesrazili)
  • třídění či aranžování předmětů - snižuje nepohodlí (někteří lidé rádi dávají předměty, jako jsou knihy, do určitého pořadí nebo symetrickým způsobem)
  • duševní nutkání - reagují na neodbytné obsesivní myšlenky (někteří lidé se tiše modlí nebo říkají fráze, aby snížili úzkost nebo zabránili obávané budoucí události)

Příznaky OCD mohou vytvořit bariéru pro vztahy

Existuje mnoho způsobů, jak se OCD může připlést do cesty vztahům. Můžete mít například problém se sebevědomím a dokonce se stydět za své příznaky, což může vést k vyloučení kontaktu s ostatními. Navíc můžete cítit, že musíte skrývat povahu své posedlosti a nutkání, abyste se vyhnuli odmítnutí potenciálním nebo současným partnerem. Vaše posedlosti nebo nutkání se mohou dokonce točit okolo vašeho partnera, tudíž může být velmi obtížné odhalit skutečnou povahu vašich příznaků. Je jasné, že toto tajemství bude stát v cestě otevřenému, čestnému a důvěrnému vztahu. Příznaky deprese, které nejsou neobvyklé u OCD, mohou také ztěžovat vytváření a udržování intimních vztahů.

Nechte svého partnera, aby vás podpořil ve vaší léčbě a lépe vám porozuměl

Pro mnoho jednotlivců je sexuální stránka vztahu rozhodujícím aspektem jakéhokoli vztahu. Nicméně, jak jste možná sami zažili, pokud máte OCD, příznaky mohou interferovat i se sexuálními vztahy. Může se například vyskytnout posedlost související s kontaminací (jako je čistota genitální oblasti vašeho partnera) nebo znepokojivá sexuální témata (jako například sexuální napadení), které velmi komplikují sexuální vztah s partnerem. Není divu, že se lidé s OCD často vyhýbají sexuálním aktivitám a jsou sexuálně nespokojeni ve svých vztazích.

Jak se s tím můžete vypořádat?

Ačkoli OCD představuje řadu výzev pro vytváření, udržování a užívání si svých vztahů, existují způsoby, jak se s tím vypořádat. My si tyto způsoby nyní uvedeme.

Ovládejte své příznaky

Závažnost příznaků OCD je spojena s neschopností vytvořit a udržovat romantický vztah. Jako důležitý a nezbytný první krok k tomu, abyste do svého života přivedli trochu romantiky, je účinně léčit a zvládate své příznaky. Navštěvujte svého lékaře, psychologa nebo jiného odborníka na duševní zdraví, abyste se ujistili, že podstoupíte co nejlepší léčbu.

Zvažte možnost psychoterapie

Kromě zvládání symptomů OCD můžete zkusit psychoterapii, která vám může poskytnout užitečný rámec pro práci na oblastech, jako je nízké sebevědomí, potíže s asertivitou, špatné sociální schopnosti a nedostatek sebedůvěry, které by mohly bránit vaší schopnosti začít nebo zachovat stabilní, dlouhodobý vztah.

Zapojte partnera

Pokud jste již ve vztahu, může být pro vás i vašeho partnera užitečné, když se bude podílet na vaší léčbě. Lékař nebo terapeut může být bezpečným a neutrálním místem k projednání symptomů, které prožíváte, zejména těch, které by mohly být trapné nebo stojí v cestě navázání nebo budování intimity. Čím více váš partner bude rozumět vašim příznakům, tím lépe si budete navzájem důvěřovat.

Udržujte otevřenou a upřímnou komunikaci

Ať už máte OCD nebo ne, otevřená a upřímná komunikace je základem jakéhokoli vztahu. To je obzvlášť důležité, když se vaše příznaky zhoršují nebo se mění. Váš partner musí vědět, co prožíváte. Nebude-li vědět o výzvách, kterým čelíte, mohlo by to vést k nedorozuměním (jako např.: "Už ho/ji nepřitahuji..."), které se staví do cesty budování intimity a důvěry.

Připojte se k podpůrné skupině

Podpůrné skupiny pro lidi s OCD mohou být vynikajícími zdrojem sociální podpory a poskytují příležitost slyšet, jak se se svými pocity izolace nebo rozpaky vyrovnávají ostatní. Ačkoli může být lákavé randit s někým, koho jste potkali prostřednictvím podpůrné skupiny, postupujte opatrně. Mnoho podpůrných skupin má zavedená pravidla, která důvěrně chrání účastníky, a také mohou aktivně odrazovat od vztahů (i příležitostného přátelství) mimo neutrální prostředí skupiny. Pokud zjistíte, že podpůrná skupina má pro vás nějaký význam, ale váš vztah s osobou ze skupiny skončí, může být následně obtížné, abyste se vy nebo ten druhý do skupiny vrátili.

Pokud máte obsedantně kompulzivní poruchhu neboli OCD, nemělo by vás to odradit od navazování vztahů. Zapracujte nejdříve na svých příznacích, než se pustíte do seznamování třeba na seznamce.

[rox]

Zdroj: https://www.verywellmind.com 

Sdílejte tento článek na: