Domů

Seznamovací dotazník

Fotoseznamka

Lifestyle magazín

Registrovat nyní

Má smysl věřit v lásku na první pohled?

16.květen 2016
Má smysl věřit v lásku na první pohled?

Otevřeli se dveře a on/ona vešel/vešla...bylo to jako rána z čistého nebe! Zažili jste to někdy? Věříte, že se to může někdy stát i vám? Věříte na lásku na první pohled?

Je láska na první pohled vůbec možná? Je možné se podívat a nebýt schopen/schopna přestat myslet? Láska na první pohled je údajně víc než jen sexuální přitažlivost. Existuje mnoho párů, které jsou důkazem, že opravdu existuje. Lásku na první pohled není snadné vysvětlit, někteří ji absolutně popírají a jsou přesvědčeni, že je to blbost. Jiní na ni naopak věří a někdy i celý život doufají, že je něco takového potká. Věří v to, že se podívají a bude tam on/ona. Ti co na tuto lásku nevěří, jsou právě naopak přesvědčeni, že se jedná jen o hloupou sexuální přitažlivost, která pak stejně zmizí. Nevěří tomu, že by jeden pohled mohl změnit jejich život a že by celý život zůstali v náručí člověka, kterého prostě jednou, jen tak, potkají. Pokud věříte na lásku na první pohled, nikdy ji nepřestaňte hledat. Stojí to za to! Láska na první pohled je v podstatě intenzivní láska.

Argumenty proti lásce na první pohled jsou obvykle založeny na dvou hlavních důvodech

Prvním z důvodů je ten, že tito dva lidé co se potkají, nemají dostatečné znalosti o druhé osobě, a proto se zamilujete jen do nějaké imaginární představy, která není založena na skutečném citu. Toto dokazuje i fakt, že láska se skládá nejen z přitažlivosti týkající se vzhledu, sexuální přitažlivosti, ale i charakterových vlastností, jako je například smysl pro humor, moudrost i jiné. A právě charakterové vlastnosti nejsou na první pohled vidět, vyžadují podrobnější poznání dané osoby. Je potřeba člověka vidět ve více rozdílných situacích. U lásky na první pohled je největší hodnota přisuzována vnějšímu vzhledu a ne vnitřním vlastnostem. Láska na první pohled může často klamat, protože je založena více na fantazii, než na prvním pohledu. Nicméně, i tato láska může být velmi intenzivní.

Druhým důvodem může být to, že lidé nemají čas na hledání lásky, nemají reálnou představu o vztahu, a proto dají na své emocionální pocity založené na vizi šťastné a romantické lásky. Základem všeho jsou emoce, spíše než vaše skutečné chování. V první chvíli to může být vaše připravenost pro jakýkoli vztah. Skutečnost, že láska na první pohled může být založena na nespolehlivých informacích, neznamená, že se ale nejedná o případ intenzivní lásky. Romantická láska je velmi často založena na idealizaci a pozitivní iluzi. To je také pravda, pokud jde o lásku, která trvá více let. Omezené zaměření emocí k té jedné osobě, velmi často vede ke zkresleným emocionálním přesvědčením.

Láska na první pohled může i z čista jasna zahynout. Neznamená to však, že tato láska nebyla velmi intenzivní. Čas není správným měřítkem, co se týká lásky. Aby bylo možné vysvětlit podstatu lásky na první pohled, je třeba její romantickou intenzitu odlišit od její romantické hloubky. I William Shakespeare ve své hře Večer tříkrálový napsal: „Kdo miluje, miluje na první pohled." Láska na první pohled může být základem pro hluboké, dlouhodobé lásky, za předpokladu, že základní charakteristické a typické vlastnosti i chování odhalíme ve verbální komunikaci dříve, abychom mohli vnímat i jiné věci nám na první pohled skryté. Hodně podstatnou roli hraje samozřejmě i neverbální komunikace, jako jsou gesta a výrazy tváře. V každém případě by láska na první pohled neměla být popsána jako povrchní, u každého je totiž vnímána a prožívána jinak a zcela odlišně.

Může být láska na první pohled dobrá pro budoucnost?

Měli bychom následovat své srdce a vážně usilovat o lásku na první pohled? Láska na první pohled je srdeční záležitost.

Vztah mezi láskou na první pohled, kvalitou a hloubkou budoucího vztahu je ovlivněna především dvěma faktory:

  • První a počáteční pozitivní dojem má pozitivní vliv na kvalitu budoucího vztahu.
  • Krátkodobost, ve které se vybraný partner projeví společnými zájmy, hodnotami a který je zásadní pro budoucnost kvalitního vztahu.

První hodnocení vašeho potencionálního partnera má významný vliv na váš dlouhodobý vztah. Pozitivní hodnocení prvního pohledu má i pozitivní dopad na budoucí vztah. Jestli se láska na první pohled vyvine do dlouhodobého vztahu, má tento vztah větší šanci na společnou a šťastnou budoucnost. Důležitost prvních dojmů je to hlavní, co by vám mělo dát impulz, ať už kladný či záporný. Pokud se vám tedy něco nezdá, nemá smysl pokoušet se navazovat jakýkoli vztah dál, vaše pochybnosti se budou jen a jen prohlubovat. První dojem uděláte vždy opravdu jen jednou, nedá se nikdy napravit. Zatímco pozitivní první dojmy zvýší vaše šance na dlouhodobou, hlubokou lásku, tak naopak povrchní způsob výběru partnera v lásce na první pohled může mít negativní dopad na následný vývoj vztahu.

Láska na první pohled na první schůzce

Láska na první schůzce je vnímána jako atraktivní, kdy oplývá jenom pozitivními rysy osobnosti a předpokládáte, že vybraná osoba má i některé pozitivní vlastnosti, které se vám líbí a které preferujete. Pro každou ženu i muže je velmi příjemné, pokud vedle sebe mají partnera, který o sebe dbá, právě proto, že vlastně reprezentuje i je samotné. Vzhled a krása mají velmi silný dopad na váš první pohled, váha tohoto dopadu se snižuje, jak postupně plyne čas a poté co poznáte také jiné charakteristické vlastnosti, které má daná osoba. Kupříkladu vtipnost má silný dopad během prvního rozhovoru, ale postupem času se vám právě toto může zdát divné a až se dokonce zprotivit.

Měli bychom si být vědomi, že láska na první pohled je pouze intenzivní a není v prvních chvílích příliš hluboká. Můžete dát na své pocity, ale zároveň nikdy zavírejte oči před ostatními signály, které se vám naskýtají. Vždy je možné, že se tato láska přetransformuje do dostatečně hlubokého citu k udržení dlouholetého láskyplného vztahu. Ale pokaždé je potřeba spousta komunikace, tolerance a v neposlední řadě musí chtít hlavně vztah budovat oba dva!

[kač]

Sdílejte tento článek na: