Domů

Seznamovací dotazník

Fotoseznamka

Lifestyle magazín

Registrovat nyní

Když slyšíte "tinnitus"

7.červenec 2021
Když slyšíte "tinnitus"

Slyšíte stále v uších šumění, pískání syčení a hvízdání? Tinnitus zůstává pro lékaře tak trochu jednou neznámou, která ale postiženým často výrazně znepříjemňuje život.

Jde o zvukový fenomén, který nemá zdroj v okolním prostředí a pacient ho i přesto vnímá sluchem (jedním uchem nebo oběma) jako hučení, syšení, pískání a podobně. V zásadě se dá tento jev klasifikovat jako náhle vzniklá záležitost anebo, naopak, chronická, tedy trvající déle než šest měsíců. Je důležité zdůraznit, že tinnitus není to samé co zvukové halucinace, kdy člověk slyší hlasy, hudbu nebo zvuky, které nesou určité osobní poselství, což potom samozřejmě patří do oblasti psychiatrie.

Pátrání po příčinách

Slovo tinnitus pochází z latiny - tinniere znamená zvonit. Nejde ale o zvukový signál, který míří z ucha do mozku - zajímavým faktem je, že ho slyší/vnímá i hluchý člověk. Přesná příčina vzniku tohoto "onemocnění" není celkem jasná, resp. existuje více možných "viníků", například přetěžovaná a často současně zablokovaná krční páteř, vysoký krevní tlak, srdeční onemocnění, skleróza multiplex a podobně. Z toho důvodu je třeba pacienta vyšetřit nejen po stránce ORL, ale také vzít v úvahu jeho celkový zdravotní stav a léky, které užívá.

Neobejdeme se bez komplexního intertního vyšetření. Podle zkušeností z klinik je potřeba důkladné vyšetření hlavně vzpomínané krční páteře. Významně ovlivňuje sluchové vady nebo tinnitus a dokonce je může i způsobit.

Co znamená pojem "hypoplazie vertebrální arterie a jak souvisí s tinnitem?

Verterbální arterie (arteria vertebralis) je obratlová tepna, která krví zásobuje oblast spodiny lebeční a ucha. Hypoplazie anebo zúžení této tepny může být vrozené anebo získané v důsledku tlačení cévy špatným postavením krční páteře. Dá se odhalit angiograficky, což je metoda zobrazení cévního řečiště po aplikaci kontrastní látky. Pokud má pacient tinnitus a zjistí se hypoplazie, tak se tento nález může dát do souvislosti, ale faktem je, že mnoho pacientů nemá žádný defekt cévního řečiště, a i přesto má tinnitus a naopak - celkem náhodně se během vyšetření z jiných důvodů odhalí hypoplazie. Daný člověk ale tinnitus nemá.

  • Často může být příčinou tinnitu "jen" mazová zátka, která ucpává zvukovod a po jejím odstranění problém pomine.
  • Někdy se tinnitus dává do souvislosti i se stomatologickým zákrokem, jen není celkem jasné, zda problémy nastanou vlivem zvuku vrtačky anebo nepřirozeného záklonu pacienta na zubařském křesle.

Máte problém se sluchem?

Čemu se vyhnout

Co může tinnitus zhoršovat? Především psychické napětí, stresové situace, přetažení ve sportu nebo dlouhé řízení automobilu. Tedy všechny situace a činnosti, při kterých je člověk pod psychickým tlakem. Tinnitu mohou předcházet vnitřní obavy, úzkost, strach, podvědomé konflikty, problémy s partnerem nebo dokonce deprese. Psychosomatika říká, že když máme problémy se sluchem, tak nechceme nic slyšet především od blízkých osob.

Jak s tinnitem skoncovat

Spíše než o léčbě bychom měli hovořit o postupech, které mohou šelesty v uchu zvládnout či zmírnit. Rozhodně neplatí, že se jde rychle a lehce tinnitu zbavit, i když na druhé straně je fakt, že tinnitus v některých případech zmizí sám. Vzhledem k tomu, že tinnitus může vzniknout jak náhle, tak i pozvolna a plazivě, pro potřeby terapie je třeba tyto dvě varianty odlišit. Jinak se bude postupovat, pokud pacient přijde včas s akutním tinnitem, a jinak, pokud jde o pacienta s chronickým tinnitem.

V takovém případě bude náprava nebo úleva složitější. Při akutních případech, pokud se člověk dostaví k lékaři v horizontu dní anebo i týdnů od začátku problémů, je léčba obdobná jako při náhle vzniklé nedoslýchavosti. Pacient užívá kortikoidy a léky na podporu cévního zásobení sluchového orgánu i centrálního nervového systému. Jak se s léčbou začne včas, bývá mnohem úspěšnější než u pacientů s chronickým průběhem, kde je v první řadě nutné člověka komplexně vyšetřit a snažit se ovlivnit nejpravděpodobnější příčinu problémů.

Terapeuticky to znamená nasadit léky na podporu krevního oběhu, léky ovlivňující metabolismus nervových buněk, a také začít rehabilitační cvičení. Tinnitus, pokud není jeho příčinou aneurysma cévy anebo nádor mozku, zpravidla není vážným onemocněním, ale je onemocněním velmi obtěžujícím.

Léky, laser, rehabilitace

K léčbě tinnitu se používají jednak léky ovlivňující prokrvení/cévní zásobení. Používají se i léky s výtažky ginka dvojlaločného (Ginkgo biloba), které mají kromě jiného vliv na paměť anebo funkci nervových buněk v mozku. Je třeba ale počítat s dlouhodobou, několikaměsíční léčbou. Na klinikách mají dobré zkušenosti s léčbou laserem v kombinaci s podáváním léků s ginko a rehabilitací krční páteře. Ukazuje se, že právě tento způsob léčby přináší výsledky, stejně jako hyperbarická oxygenoterapie, tedy inhalace přetlakového kyslíku v barokomoře, která je v mnoha případech velmi účinná.

Máte zkušenosti s léky s výtažky ginka?

Překrývání zvuků

Jednou z metod, která se v léčbě tinnitu nějaký čas uplatňovala a stále se využívá, je používání tzv. noiseru, což je elektronická pomůcka (vkládá se do ucha), vytvářející měkký příjemný šum, který překryje zvuky z pacientova ucha. Je možné říci, že místo toho, aby člověk "kontroloval", zda stále slyší ony nepříjemné zvuky, vnímá zvuk noiseru podobný šumění mořských vln. U mnoha pacientů byly zaznamenány uspokojivé výsledky. Nejde ale říci, že by tato metoda měla být používána plošně, ve všech případech tinnitu. Každý jsme originál s jinou příčinou sluchových problémů, a proto by i léčba měla být celkem indivudiální.

Najít rovnováhu

Pacienti často pozitivně vnímají pomoc v podobě psychoterapie (a někdy je i nevyhnutelná). Může odhalit skryté příčiny tinnitu, které souvisí například s nepřetržitým traumatem (úmrtí blízkého člověka, rozchod a podobně). Více než vhodným pomocníkem bývají různé relaxační metody, při kterých dochází k uvolňování celého těla a nastolení pocitu klidu, kterého se často danému člověku v běžném životě nedostává. Co se týká cvičení, doporučuje se jóga, tai-či, tedy takové styly, kde se uplatňuje vláčný, pomalý pohyb přinášející vnitřní rovnováhu a klid.

Někteří lidé si také na tlumení ale nepříjemný zvuk ve své hlavě zvyknou, akceptují ho a naučí se s ním žít.

Vzhledem k narůstajícímu počtu případů finnitu nejen u starších osob, ale i u těch mladších se zdá, že jde o tzv. civilizační onemocnění, které je úzce spojeno s naším životním stylem. Krátkodobý finnitus podle všeho zažilo zhruba 25 % populace, chronický stav se týká okolo 10 %. U nás se počet osob s tinnitem pohybuje mezi 10 až 15 % což je číslo poměrně vysoké.

Tinnitus má hlasitost cca 10 dB, což odpovídá zhruba šumu lesa za mírného vánku. Například "zvuk" polknutí je o 20 dB hlasitější, a přece ho nijak nevnímáme, tedy za normálních okolností. K porovnání: hlasitost běžné lidské řeči se pohybuje okolo 60 dB.

Pečujte o své uši a svůj sluch

Uši se, bohužel, nedají "vypnout", zatěžujeme je 24 hodin denně, na rozdíl od očí, které jednoduše zavřeme, pokud je chceme chránit anebo si chceme odpočinout.

Ušní hygiena

Čištění uší? Názor lékařů na domácí čištění uší není jednotný, jednak jen jemné čištění uší jednou za 14 dní po zvlhčení (sprchování, koupání) by mělo být v pořádku. V každém případě je to věc celkem individuální, někdy je má ucho více mazových žláz, a tedy se mu mazu tvoří více. Pro zajímavost: dnes už se na ORL odstraňuje maz pod ušním mikroskopem, nemusíte tedy podstupovat ne vždy příjemný výplach uší proudem vody jako kdysi.

Nekouřete, neberte drogy, otázka vlivu alkoholu je dnes velmi diskutovaná. Vyhýbejte se hlučným prostředím (rockové koncerty, bary) a nepouštějte si příliš nahlas hudbu do sluchátek. Lidé, kteří se pohybují na hlukově exponovaných místech (hudebníci, zvukaři), by se měli pravidelně (jednou ročně) dostavit na audiometrické vyšetření, které hodnotí sluchové ztráty v důsledku nadměrného hluku. Právě tito lidé často také trpí tinnitem buď v důsledku hluku, nebo nadměrného stresu.

Nevyhnutelné je pacienta důkladně vyšetřit a odhalit i méně pravděpodobné příčiny těchto sluchových vjemů. Jednou z těchto příčin může být benigní nádor pochvy sluchového nervu, který se projevuje závratí, poruchou sluchu a právě tinnitem. Zde se k vyšetření používá magnetická rezonance mozku, často s aplikací kontrastní látky.

Ze života s tinnitem

Klára: "Já mám tinnitus už 20 let, je mi 35, ale naprosto normálně s tím žiju, razantní zlepšení přinesly infuze a akupunktura. Mám i horší sluch, takže se musím důsledně vyhýbat hluku - používat ucpávky."

Věra: "Se všemi nemoceni se člověk musí naučít žít a nevzdávat to a toto je jedna z nich. Pozitivní na tom že, že neslyšíte druha nebo manžela chrápat, pří rozčilení nebo stresu jsou zvuky intenzivnější, nejlépe se tím moc nezabývat, nemyslet na to."

Dominik: "Mně dva doktoři doporučili infuze na stabilizaci potíží. A zásadní vliv, kromě výživy, má držení těla - páteře. Cvičení krční páteře podle pokynů rehabilitace by mělo částečně pomáhat  (flákám to). Důležitá je stabilizace, protože se to zhoršuje. Není řešení si zvykat a neléčit to. Každopádně je to komplexní choroba a nemá jednoduché řešení. Četl jsem o případu, kdy se mladý muž výrazně zlepšil po dvouletém cvičení krční páteře. A musí pokračovat dál."

A jestli vám chybí někdo, komu byste svoje city projevili, neváhejte ani minutu a začněte se seznamovat. Někdy je potřeba jít svému štěstí naproti a nejenom čekat v koutě, než vás někdo objeví. Seznamte se hned teď a tady.

[ivi]

Sdílejte tento článek na: