Domů

Seznamovací dotazník

Fotoseznamka

Lifestyle magazín

Registrovat nyní

Jak poznat indigové děti

14.říjen 2018
Jak poznat indigové děti

Kdo jsou indigové děti? Kterým překážkám v životě čelí? Těmito otázkami se budeme zabývat v dnešním článku. Pokud jste o indigových dětech nikdy neslyšeli, pokračujte ve čtení.

Indigové děti jsou některé z nejnadanějších, sebevědomých, intuitivních, přesto nepochopených dětí generace Y, kterým se také říká mileniálové (děti narozené po roce 1974 až po rok 2004). To se nesmí zaměňovat s tím, že jsou pouze inteligentní nebo zázračné děti, protože schopnosti indigových dětí nelze měřit akademickými standardy nebo perfekcionistickými standardy stanovenými společností. Indigové děti narozdíl od svých vrstevníků jsou velmi moudré a mají dary, které překračují normální lidské schopnosti (jasnovidnost, mimosmyslové vnímání, přecitlivělost vůči myšlenkám a pocitům ostatních, nepřirozeně silná intuice, předvídání budoucnosti atd.).

Nicméně protože mají schopnosti a rysy, které většina lidí nemá nebo nedokáže pochopit, čelí během dětství a dospívání větším překážkám jednoduše proto, že se nemohou přizpůsobit struktuře tohoto světa nebo podřídit bezúčelné existenci poháněné strachem z nedostatku a touhou po vnějším pokroku.

Výraz indogové děti se poprvé objevil v 70. letech minulého století. Koncept vytvořila parapsycholožka a médium Nancy Ann Tappeová, která v roce 1982 vydala knihu Understanding Your Life Through Colour, kde koncept popisuje a také vysvětluje, že si v polovině 60. let začala všímat, že se mnoho dětí rodilo s indigovou aurou. Myšlenka byla zpopularizována později v roce 1999. Odborníci nicméně tvrdí, že teorie o indigových dětech nestojí na vědeckých základech a přesto, že někteří z autorů knih o indigových dětech vystudovali psychologii, pojem indigové dítě není v psychologii uznávaný.

Následně si uvedeme, jaké jsou běžné niterní boje, které indigové děti ve svém životě vedou samy se sebou.

Mají pochybnosti o své inteligenci

Často zpochybňují svou inteligenci a schopnost logicky myslet, protože ve škole měly problémy s učivem zejména u předmětů, které v nich nevyvolaly zájem. Jejich mentální schopnosti nejsou založeny na zapamatování nebo konkrétních dovednostech, které se používají při ziskových činnostech v akademickém a firemním světě. Spíše se ztotožňují jako vášniví umělci a vizionáři, to však znamená, že nedokážou prosperovat na místech, kde se očekává, že budou chladní a vypočítaví.

Jsou traumatizovány dospíváním

Dospívání je traumatizuje a to z toho důvodu, že si myslí, že svět od nich očekává mnoho a nesnáší, když musí obětovat svou duši za něčí dočasné potěšení a zisk. Opovrhují plýtváním svého života jen proto, aby získali něčí podmíněnou formu lásky, o které vědí, že to není skutečná láska. Často však mají strach se z tohoto způsobu života vymanit.

Mají rády samotu

Indigové děti jsou zvyklé na samotu a užívají si ji každým douškem, jiní je však za to odsuzují, což v nich vyvolává pocity provinilosti a sobeckosti, protože touží po tom být o samotě, aby se mohly věnovat činnostem, které je baví a jsou pro ně relaxační. Nezajímají se o sociální ostrakismus (vyloučení jedince z kolektivu) tak jako většina lidí, ale mají problém odmítat sociální aktivity, ze kterých nemají dobrý pocit, protože chtějí potěšit další lidi.

Indigové děti si vychutnávají samotu

Snadno se rozruší

Velmi snadno se rozruší, když se stane něco katastrofálního. Tito lidé jsou přecitlivělí vůči děsivým událostem vysílaných ve zprávách a jsou natolik pohlceni smutkem, že jsou negativně ovlivněni neštěstím jiných lidí. Je to proto, že jsou velmi empatičtí a emocionální a nedokážou vydržet utrpení ostatních. Chtějí, aby se svět změnil k lepšímu, ale často pochybují o své síle a vlivu jednoduše proto, že už od dětství věří, že jsou tak malí a bezvýznamní.

Mají sklony k pocitům méněcennosti

Často čelí výsměchu, když se pokusí promluvit a říct něco, co je v rozporu s konvenčními normami. Proto mají pocit, že jsou podmíněni se cítit méněcenně jen proto, že jejich názory a myšlenky jsou v rozporu se status quo, ať už je jakékoliv.

Nezvládají extrémní nátlak

Jejich přirozený způsob působnosti je zen, takže kdykoli pracují na místech vyžadujících nepřetržitou produktivitu a vysokou míru měřitelného výkonu, často čelí pocitu vyhoření, chronickému stresu a jsou na pokraji výbuchu, protože nejsou stavěni na to, aby byly stroje, které nikdy neselžou. Nejvíce se jim daří, když jsou v souladu se svým vnitřním já a vykonávají práci kvůli své vlastní duši a celostnímu růstu ostatních. Nicméně protože většina škol a pracovišť neumožňuje lidem pracovat tímto způsobem, mají pocit, že jsou konfliktní, uvíznutí a nespokojení s extrémním tlakem, který je v rozporu s jejich přirozenou osobností.

Mají širší úhel pohledu na skutečnosti

Lidé je neposlouchají, když říkají něco, co naznačuje, že se v budoucnu s největší pravděpodobností stane. Indigové děti jsou schopny vidět budoucnost z velké perspektivy a silné intuice. Uvědomují si širokou škálu problémů, ale kdykoli se pokusí varovat ostatní, čelí odporu a posměchu. Ostatní lidé je považují za terč posměchu a domnívají se, že by indigové děti neměly být brány vážně jen proto, že jsou odlišné, rezervované a nejsou sociálně úspěšné.

Nerozumí si s ostatními lidmi

Indigové děti mají pocit, že je nikdo nechápe a nesnáší, že je ostatní považují za hrozbu jen proto, že jsou odlišné. Jejich ideální způsob života je opakem toho, jak žije většina lidí. Potřebují účel ve svém životě, dlouhé období pro relax a chtějí zpomalit a užívat si těch nejmenších a nejkrásnějších okamžiků v životě, než aby se stresovaly a vydaly se cestou sebedestrukce a prázdnoty. Nejvíce si přejí život, kde se dává přednost duši před egem, moudrosti před vykrystalizovanou inteligencí a zenu před osobním ziskem.

Znáte někoho nebo máte pocit, že patříte mezi indigové děti? Ať už tak či tak, indigové děti mají také šanci na lásku. Seznamka je místo, kde se mohou seznamovat.

[rox]

Zdroj: https://thoughtcatalog.com

Sdílejte tento článek na: