Domů

Seznamovací dotazník

Fotoseznamka

Lifestyle magazín

Registrovat nyní

Čakry: skryté síly v každém z nás - 1. díl

12.říjen 2016
Čakry: skryté síly v každém z nás - 1. díl

Věří se, že veškerý život je založen na proudění nekonečné vesmírné energie nazývané prána. Tato životní síla prochází do našeho těla skrze energetická centra - čakry. Harmonické proudění pránické energie je nezbytné pro naši rovnováhu a zdraví. Podívejme se blíže na první tři čakry a pokusme se porozumět tomu, čím je jejich fungování ovlivněno.

Čakrami nazýváme energetická centra, skrz něž do našeho těla proudí vesmírná energie neboli prána. Slovo čakra pochází ze sanskrtu a znamená „kolo“ nebo „kruh“. Pokud jsou čakry v harmonii, to znamená, že jimi proudí prána, můžeme si je představit jako rotující v „kruhu“ ve směru hodinových ručiček. Prána je základem veškerého života neboť řídí všechny tělesné funkce od dýchání, přes příjem potravy až po vyměšování.

Ovšem často se naše čakry netočí zcela harmonicky a to znamená, že se v systému objevil nějaký energetický blok, který ovlivňuje proudění energie. Čakry v našem těle fungují jako ozubené soukolí a pokud se objeví blok v jedné z nich, ovlivní to také další čakry. Výsledkem poruchy nebo zablokování pránického proudění je nemoc fyzického tělo i/nebo ducha. Rozvíjet schopnost kontrolovat pránu a probouzet zablokované čakry v našem těle nám umožňuje praktikování jógových ásan a meditace.

Hlavní čakry

Věří se, že existuje celkem sedm hlavních čaker, které společně sjednocují hmotu, vědomí a mysl a jejich vibrace nás vede na naší duchovní cestě. Tyto čakry jsou umístěny v linii od spodního konce kostrče, tzv. perinea až po vrchol hlavy. Podél páteře se nachází pět lidských čaker a v oblasti hlavy potom dvě božské čakry.

Každá čakra je zobrazována jako lotosový květ, který symbolizuje přeměnu. Stejně jako cesta lotosu v plný květ vede skrze bahno, vodu a končí ve vzduchu, tak také lidstvo putuje po své cestě vývoje přes materiální svět až po stále intenzivnější spojení s vesmírem. Každé čakře jsou přiřazeny další symbolické obrazy a aspekty jako je barva, mantra, prvek, zvíře nebo božstvo. Jednotlivé čakry jsou spojeny s určitými endokrinními žlázami a vztahují se také ke konkrétní fázi lidského života.

Přehled čaker

Čakra První Druhá Třetí
Sanskrtský název Múládhára čakra Svádhišthána čakra Manipúra čakra
Český název Kořenové centrum Podbřiškové centrum Pupeční centrum
Umístění Hráz (Perineum) Křížová kost Solar plexus
Barva Červená Oranžová Žlutá
Živel Země Voda Oheň
Zvíře Slon Krokodýl Beran
Božstvo Šiva Brahmá a Sarasvatí Višnu a Lakšmí
Mantra Lam Vam Ram
Životní fáze 1-7 let 8-14 let 14-21 let
Část těla Kosti, nohy, chodidla, tlusté střevo Reprodukční orgány, močový měchýř, ledviny, pánev Trávicí systém, játra, žlučník, střední páteř
Žlázy Nadledvinky Pohlavní žlázy Slinivka, nadledvinky
Psychologická funkce Přežití Touha Vůle
Vyúsťuje v Ukotvení Sexualita Moc
Démon Strach Vina Stud
Možné poruchy Obezita, anorexie, ischias, zácpa Sexuální problémy, problémy s močením Zažívací potíže, chronická únava, vysoký tlak

První čakra: Múládhára

Múládhára čakra neboli kořenová čakra se nachází v oblasti perinea, to znamená v místě mezi genitáliemi a konečníkem. První čakra souvisí s fyzickým přežitím ve světě a pocitem bezpečí a je vztažena k životnímu stadiu raného dětství ve věku 1-7 let. Pokud je čakra v harmonii, člověk se cítí vitální, má pocit fyzického i duševního bezpečí, vysoké sebevědomí a necítí strach. V případě, že skrze kořenovou čakru proudí malé množství prány, mohou se objevit potíže s pocitem bezpečí, nízkou sebeúctou, nedostatek emocí a deprese. Mohou se objevit sklony k vytváření závislostí nebo poruchy příjmu potravy. Co se týče fyzických potíží, může docházet k bolesti zad, zánětům sedacího nervu a poruchám imunitního systému. V případě přílišné aktivity múládhára čakry se může člověk cítit ovládán pudovostí, bývá silně egocentrický a materialistický.

Múládhára čakra

Kořenové centrum je první lidskou čakrou, to znamená, že tvoří hranici mezi zvířecím a lidským vědomím. Čakra bývá zobrazována jako lotosový květ se čtyřmi okvětními lístky, v jehož středu je čtverec. Okvětní plátky představují čtyři vnitřní funkce, jež koření v této čakře – mysl, intelekt, vědomí a ego. Uvnitř čtverce se nachází trojúhelník obrácený na špičku, který symbolizuje, že prána je vtahována do čakry a dále prochází jako trychtýřem. Pod tímto trojúhelníkem se objevuje slon se sedmi choboty, který je symbolem moudrosti.

Druhá čakra: Svádhišthána

Svádhišthána čakra je umístěna v dolní části břicha, mezi pupíkem a genitáliemi, na spodním konci kosti křížové. Prvkem podbřiškového centra je voda, která symbolizuje život, ale také skryté nebezpečí, pokud se vymkne kontrole. Tato čakra se týká sexuality, souvisí s rozmnožováním a točí se kolem vztahů s partnery a přáteli. Je spojena s věkem 8-14 let, kdy si děti začínají uvědomovat svou sexualitu.

Harmonická rotace čakry přináší radost, bystrost, důvěryhodnost, tvořivost a také schopnost vyjadřovat své pocity. Pokud je čakra příliš aktivní, člověk se může stávat manipulativním a mohou vznikat problémy se sexuální přirozeností. Jestliže je podbřiškové centrum zablokované, objevují se vlastnosti, bránící rozvoji osobnosti jako jsou lenost, pochyby, pomstychtivost a závist. Člověk může cítit bezdůvodné pocity viny a hledá uspokojení v sexu, jídle nebo materiálních věcech. Na fyzické úrovni se mohou objevit bolesti dolních zad, potíže se sexuální potencí nebo gynekologické a močové problémy.

Svádhišthána čakra

Svádhišthána čakra se zobrazuje jako lotosový květ s šesti okvětními plátky, které představují negativní vlastnosti, jež je nutné překonat. Jsou to hněv, nenávist, žárlivost, krutost, žádostivost a pýcha. V druhé čakře má počátek vývoj vědomí do stavu čistého lidského vědomí. Je zde umístěno podvědomí, jehož obsahem jsou veškeré zkušenosti a zážitky našeho současného života. Bůh Brahmá, Stvořitel je božstvem druhé čakry spolu se svou dcerou Sarasvatí, Bohyní moudrosti a umění.

Třetí čakra: Manipúra

Manipúra čakra, která je centrem naší životní energie, se nachází, kde jinde, než v centru našeho těla, v oblasti solar plexu. Pokud je čakra bez blokací, přitahuje k sobě vesmírnou pránu jako magnet. Někdy se jí říká také ohnivé nebo sluneční centrum, jelikož je zde umístěn náš trávicí oheň neboli Agni, které řídí naši trávicí soustavu. Pupeční centrum je spojeno s vymezením naší osobní identity a získáváním sebejistoty. Ne náhodou je třetí čakra spjata s dospívajícím věkem 14-21 let, kdy si člověk vytváří svou osobní sílu a vůli.

Harmonická manipúra nám pomáhá získat mnoho drahocenných vlastností – sebevědomí, respekt k vlastní osobě, blaženost, poznání a moudrost. Jestliže je čakra příliš otevřená, člověk může být přehnaně kritický, výbušný a mít nutkání ovládat a kontrolovat druhé. V případě blokace tohoto centra se mohou kromě poruch trávení objevit některé další zdravotní potíže jako například kolísání krevního tlaku, cukrovka nebo chronická únava. Může se nám stát, že se začneme příliš zajímat o to, co si myslí ostatní lidé. Ovládá nás pocit nejistoty ohledně našich rozhodnutí a vyžadujeme neustálé ujišťování.

Manipúra čakra

Žlutý lotos, který znázorňuje třetí čakru, má deset okvětních lístků, jež symbolizují deset prán, řídících veškeré funkce lidského těla. Uvnitř lotosu se nachází opět trojúhelník obrácený na špičku, který vyjadřuje vývoj a růst síly, energie a aktivity.

Zdroje

P. Mahéšvaránanda: Systém Jóga v denním životě; N. Jenkins, L. Brandon: Anatomie jógy pro správné držení těla a zdraví; J. Anodea: Velká kniha o čakrách. Zdroj obrázků: sutterstock.com

Pokračování příště.

[mon]

Sdílejte tento článek na: