Domů

Seznamovací dotazník

Fotoseznamka

Lifestyle magazín

Registrovat nyní

Čakry: skryté síly v každém z nás - 2. díl

19.říjen 2016
Čakry: skryté síly v každém z nás - 2. díl

Ve druhém díle povídání o čakrách se blíže podíváme na zbývající čtyři čakry a pokusíme se porozumět tomu, čím je jejich fungování ovlivněno. Na závěr se můžete těšit na typy, jak harmonizovat své čakry. Pro ty, kteří by chtěli pocítit energii vlastní čakry, nabídneme jednoduché praktické cvičení.

Věří se, že veškerý život je založen na proudění nekonečné vesmírné energie nazývané prána. Tato životní síla prochází do našeho těla skrze energetická centra - čakry. Harmonické proudění pránické energie je nezbytné pro naši rovnováhu a zdraví.

Přehled čaker

Čakra Čtvrtá Pátá Šestá Sedmá
Sanskrtský název Anáhata čakra Višuddha čakra Ádžňá čakra Sahasrára čakra
Český název Srdeční centrum Hrdelní centrum Centrum třetího oka Lebeční centrum
Umístění Srdeční oblast Krk, hrdlo Mezi obočím Vrchol hlavy
Barva Zelená/světle modrá Modrá/fialová Fialová/indigová -
Živel Vzduch Éter Světlo Kosmická energie
Zvíře Antilopa Bílý slon - -
Božstvo Šiva a Párvatí Brahmá Šiva a Šakti Šiva
Mantra Jam Ham Óm Óm
Životní fáze 21-28 let 28-35 let 35 let a více Všechny
Část těla Srdce, oběhová soustava, plíce, paže, ramena Krk, šíje, uši, ústa, zuby a dásně Oči, obočí, základna lebky Centrální nervová soustava, kůra mozková
Žlázy Brzlík Štítná a příštítná žláza Epifýza Hypofýza
Psychologická funkce Láska Komunikace Intuice Pochopení
Vyúsťuje v Mír Tvořivost Představivost Blaženost
Démon Smutek Lež Klam Lpění
Možné poruchy Nemoci plic, astma, infarkt Bolesti v krku, záněty ústní dutiny, potíže se štítnou žlázou Potíže se zrakem, bolesti hlavy, noční můry

Deprese, zmatek, obsesivní myšlenky, chronické vyčerpání

Čtvrtá čakra: Anáhata

Čtvrtá čakra se nachází uprostřed hrudníku v srdeční oblasti a je spojena s emocemi a láskou k ostatním i sobě samým. Ve věku 21-28 let se učíme bezpodmínečně milovat, přijímat lásku, soucítit a odpouštět. V srdečním centru sídlí naše božské Já. Soustředěním na tuto čakru může člověk rozvíjet svůj spisovatelský a básnický talent, neboť zde dřímá umění poezie.

Pokud se čakra harmonicky točí, máme vyrovnané srdce, dokážeme pociťovat ryzí božskou lásku, jsme si jisti vlastními pocity a nepotřebujeme být milováni „na oplátku“. Člověk s otevřenou srdeční čakrou vyzařuje vyrovnanost, přátelskost a klid. V případě, že jsou vibrace nízké, nejsme si jisti svými pocity, cítíme potřebu lásky, ale zároveň ji nejsme schopni přijímat. Z fyzických obtíží se objevují dysfunkce v oběhové a dýchací soustavě, astma nebo problémy s krkem a rameny. U nadměrně aktivní anáhaty může dojít k předstírání lásky a člověk může být přemáhán žárlivostí a žádostivostí.

Anáhata čakra

Srdeční čakra je zobrazena jako lotos s dvanácti okvětními plátky, které symbolizují dvanáct božských vlastností srdce. Uprostřed lotosu se nacházejí trojúhelníky uspořádané do podoby hvězdy. Trojúhelník, který je orientován špičkou nahoru představuje energii směřující vzhůru k duchovnímu vědomí. Dolů směřující špička trojúhelníku naopak značí pokles energie do oblasti světské náruživosti.

Pátá čakra: Višuddha

Višuddha čakra se nachází ve středu základny krku, v oblasti hrdla. Je spojena se schopností komunikovat ve smyslu slovního vyjadřování a neméně důležité komunikace s naším vnitřním hlasem. Čakra se vztahuje k našemu chování ve věku 28-35 let. Tato čakra je spojena s očištěním těla, mysli i ducha od jedovatých látek. Jedovatou látkou však nemusí být pouze toxiny jako takové. Jedná se rovněž o nepříjemné zkušenosti, problémy a bloky z minulosti, které jsme sice potlačili, ale jež stále existují v našem podvědomí.

Hrdelní čakra nám nabízí neomezený pocit štěstí a svobody. Pokud je její úroveň energie vyrovnaná, získáváme dar řeči, zpěvu a jasný hlas. Jsme schopni vyjadřovat svou zlobu, aniž bychom uráželi ostatní a zvládneme diskutovat s otevřenou myslí, přičemž si zachováváme své hodnoty a ideály. Ovšem i višuddha samozřejmě skýtá jistá nebezpečí. Jestliže je její energie nízká, mohou nás přepadat pocity nesvobody a strachu, zábrany při mluvení, nervozita a tréma. Časté jsou poruchy funkce štítné žlázy, problémy v krční oblasti nebo záněty dásní. Příliš aktivní čakra může způsobovat, že člověk působí arogantně, mluví hodně a velmi často o nedůležitých věcech.

Višuddha čakra

Zobrazením čakry je lotosový květ se šestnácti okvětními lístky, které značí šestnáct schopností, jež má každý člověk možnost v sobě rozvinout. V čakře se rovněž nachází centrum zvuku a tak není náhodou, že číslovka 16 souvisí se sanskrtskou abecedou, jež obsahuje právě 16 samohlásek.

Šestá čakra: Ádžňá

Ádžná čakra leží v oblasti mezi obočím a říká se jí „třetí oko“, neboť se zde otevírá poznání a schopnost uvědomění si našeho skutečného Já. Šestá čakra řídí lidské chování od věku 35 let a je centrem moudrosti, čistoty, intuice a emocionální inteligence. Jde o první božskou čakru, kterou již nesymbolizuje žádné zvíře, jelikož od této úrovně existují pouze čisté lidské a božské vlastnosti. Podobnou symboliku můžeme vidět na lotosovém květu šesté čakry, který má dva okvětní plátky, jež představují dvojí vědomí – Já a Bůh.

Ádžňá čakra

Pokud čakra harmonicky rotuje, znamená to, že sobecké ego se sklání před eticky vyšším rozumem. Člověk je přesvědčen, že odpovědi na veškeré životní otázky nalezne jedině hluboko v sobě. Jestliže v životě začínáme s nějakým novým projektem, necítíme strach, spíše se těšíme na tuto cestu. Blokace v této čakře způsobuje negativní, destruktivní myšlenky a strach ze selhání, což vytváří překážky, zabraňující úspěchu. Objevují se potíže se zrakem, bolesti hlavy a noční můry.

Sedmá čakra: Sahasrára

Sahasrára leží na vrcholu hlavy a jejím vyobrazením je lotos s tisícem okvětních plátků. Říká se jí také brána k Bohu nebo centrum milionů paprsků, neboť její světlo září stejně intenzivně jako slunce. Lebeční nebo také korunní čakra není spojena s určitou fází lidského života, jelikož ovlivňuje život v celé jeho délce. Představuje náš nepřetržitý vztah ke kosmické energii vesmíru a ke všemu, co se ve vesmíru nachází.

Dosažení této finální čakry je cílem jógy. Při meditacích zde jogín dospěje k samádhi neboli nejvyššímu vědomí a nastává úplný klid mysli. Pokud sahasrárou harmonicky proudí prána, člověk dojde konečnému probuzení, dosáhne seberealizace a realizace Boha. Je osvobozen ode všech karem, spokojen se sebou i se světem. Místo materialismu a ega nám vládne láska a moudrost. Stagnuje-li úroveň energie v čakře, člověka naopak ovládá materialismus a ego. Odmítáme uvěřit, že existuje něco jako vyšší vědomí a nechceme se tímto tématem zabývat. Ale přesto se nám na mysl derou otázky typu: „Opravdu je tohle vše, co můj život přináší?“. Může docházet k depresi, pocitům odcizení, zmatenosti nebo chronickému vyčerpání.

Sahasrára čakra

Jak pocítit čakru na vlastní kůži

Judith Anodea ve své Velké knize o čakrách nabízí návod na jednoduché cvičení, pomocí kterého můžete pocítit energii čaker na rukou:

  • Předpažte s rovnými lokty. Jednu ruku otočte dlaní vzhůru, druhou dlaní dolů.
  • Nyní rychle za sebou zavírejte a otevírejte dlaně obou rukou. Přibližně dvacetkrát.
  • Vyměňte polohu dlaní a opakujte cvik. Takto otevřete vaše čakry na rukou.
  • Pro zakušení energie čaker, mějte paže asi 60 cm od sebe, otevřete dlaně a pomalu je k sobě přibližujte.
  • Až budou vaše dlaně asi 10 cm od sebe, měli byste cítit, jak se vám mezi nimi vznáší jemná kulička energie, něco jako magnetické pole. Jestliže se správně naladíte, můžete cítit, jak se kulička otáčí.

Jak harmonizovat čakry

Čakry jsou nedílnou součásti jógové filosofie, proto i jejich harmonizace souvisí s jógovou praxí. Pokud jste si jednotlivé čakry nastudovali, už asi dokážete říci, které z nich nemáte v rovnováze. Uvolnit bloky v těle můžeme zlepšením našeho postoje a správným dýcháním. To nám umožňuje praktikování jógových pozic – ásan. Na začátku každého cvičení a při závěrečné meditaci můžeme třikrát až šestkrát recitovat původní zvuky – mantry (viz tabulka). Tím, že budeme směřovat svou pozornost na umístění čakry na našem těle, pomůže nám to směřovat jimi energii. Dále můžeme využít vizualizace a při meditaci na danou čakru si intenzivně představovat její barvu, božstva, obrazy a symboly, které jsou s ní spojeny.

Zdroje

P. Mahéšvaránanda: Systém Jóga v denním životě; N. Jenkins, L. Brandon: Anatomie jógy pro správné držení těla a zdraví; J. Anodea: Velká kniha o čakrách. Zdroj obrázků: shutterstock.com

[mon]

Sdílejte tento článek na: