Domů

Seznamovací dotazník

Fotoseznamka

Lifestyle magazín

Registrovat nyní

Změny ve všeobecných obchodních podmínkách

15.leden 2021
Změny ve všeobecných obchodních podmínkách

Neustále se pro vás snažíme vylepšovat naše služby. S tím souvisí také aktuální změny v našich obchodních podmínkách, které nabudou účinnosti od 15. 2. 2021.

Od 15. února 2021 měníme obchodní podmínky.

Toto jsou nejdůležitější změny

  • Zjednodušili jsme způsob odstoupení od smlouvy. Uživatel, který využívá předplatného služeb našeho portálu může nově ukončit svůj smluvní vztah písemným oznámením na email. (Netýká se odstoupení od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření).
  • Změna telefonního čísla, kde je možné se informovat o průběhu vyřízení reklamace.
  • Změna sídla a korespondenční adresy naší společnosti.

Detailní změny v obchodních podmínkách

V článku 2. Provozovatel se mění sídlo obchodní společnosti Butterfly Destiny s.r.o. na Černotín 35, PSČ 334 01, Dnešice.

V článku 13. Reklamace, odstavec 4. se mění telefonní číslo, na němž je možné se informovat o průběhu vyřízení reklamace a to na +420776598224.

V článku 14. Odstoupení od smlouvy se mění odstavec 5, jehož nové změní je následující: Uživatel, který využívá předplatného služeb portálu, má právo kdykoliv ukončit svůj smluvní vztah s Provozovatelem, a to písemným oznámením na email  V tomto oznámení uvede registrační email s profilovou přezdívkou, způsob platby předplatného a informaci, zda chce zrušit předplatné nebo také smazat účet. Uživatel může rovněž použít formulář pro odstoupení od smlouvy ZDE. V takovém případě Provozovatel nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo shora uvedené ukončení účtu oznámeno, ukončí předplatné a případně smaže účet uživatele. Předplatné bude vždy ukončeno k následujícímu obnovovacímu období a za probíhající období Vám nebude vrácená žádná částka. Každý nárok na vrácení prostředků bude posuzován individuálně. Pokud bude tento nárok potvrzen, bude platba totožným způsobem, jakým byla od uživatele přijata, vrácena do 10 pracovních dnů.

Závěrem 

Celé znění nových obchodních podmínek si prosím přečtěte ZDE.

Nové obchodní podmínky, které jsme pro vás připravili máte ze zákona právo před plánovaným datem účinnosti (15. února 2021) odmítnout a tedy odstoupit od smlouvy uzavřené s Provozovatelem. Výpovědní doba činí 14 dní a počíná běžet den následující po dni doručení výpovědi. Pokud nové obchodní podmínky do uvedeného data neodmítnete, budeme je považovat za přijaté. 

Děkujeme, že jste s námi.

Tým seznamte.se

Sdílejte tento článek na: