Domů

Seznamovací dotazník

Fotoseznamka

Lifestyle magazín

Registrovat nyní

Ženský vs. mužský mozek

2.duben 2023
Ženský vs. mužský mozek

Proč jsou ženy a muži tak rozdílní? Může za to jejich myšlení? A souvisí s tím nějak levá a pravá mozková hemisféra? Pokusíme se zjistit, proč ženy neumí číst v mapách a muži jsou na rozdíl od žen málo empatičtí.

V průměru mají údajně mužské mozky tendenci mít větší celkový objem než mozek žen, a to dokonce i když jsou muž a žena stejně vysocí. Existuje mnoho studií, jejichž cílem je prozkoumat otázku základních rozdílů mezi mozkem mužů a žen. Výsledky se ale velice liší, nebo celkové studie týkající se hlavních zjištění nesouhlasí zas tak přesvědčivě. Je tedy těžké odhalit, "proč jsou muži z Marsu a ženy pocházejí z Venuše", abychom parafrázovali známý bestseller o řízení heterosexuálních vztahů. Velikost mozku u rozdílného pohlaví je stále horkým a diskutovaným tématem nejenom ve vědecké komunitě. Měli bychom být tedy skeptičtí k tvrzení, že muži jsou chytřejší než ženy, zvláště když není mnoho důkazů o tomto tvrzení a ani mnoho důkazů o opaku.

Muži a ženy mají mozky různé, to již víme, v čem se ale tedy podstatně liší?

  • Prostorová navigace je o něco lepší u mužů než u žen.
  • Ženy mají tendenci mít lepší slovní zásobu na rozdíl od mužů.
  • Ženy jsou výrazně horší při zkouškách prostorových schopností.
  • Muži preferují hračky, co mají kola, zatímco ženy si v dětství potrpí na plyšové hračky.
  • Mozky žen jsou lépe organizovány nebo zpracovávají informace efektivněji.
  • Těhotenství může velmi ovlivnit mozek ženy.
  • U většiny lidí jsou jazykové dovednosti v levé části mozku. 
  • Pravá strana ovládá pozornost, paměť, uvažování a řešení problémů.

Dvě hemisféry

Možná nemáte dominantní polovinu, ale váš mozek je skutečně rozdělen na dvě hemisféry, vlevo a vpravo. Levá a pravá hemisféra není stejná. Jsou si však velmi podobné. Většina procesů, které najdete na levé straně, se odehrává vpravo a také naopak. Vědci se stále snaží pochopit plný rozsah rozdílů mezi oběma hemisférami a mezi lidmi s různými druhy asymetrie v jejich mozku. Na internetu najdete nekonečné množství blogů a příspěvků na toto téma. Najdete tam také kvízy, které mají čtenářům říct, jaký typ lidí jsou.

Levá hemisféra

Levá hemisféra má být kreativnější a umělečtější. Levá strana vašeho mozku ovládá pravou stranu vašeho těla a pravá strana vašeho mozku ovládá levou stranu vašeho těla. Pokud máte problémy se zrakem, tak vás bude určitě zajímat, že nervy z levé strany obou očí se připojují k levé straně mozku a nervy z pravé strany obou očí se připojují k pravé straně mozku. Všechny dostupné studie zjistili, že lidé, kteří bojovali s nějakou cizí řečí nebo rodným jazykem, měli tendenci poškozovat určité oblasti na levé straně jejich mozku. Tyto dvě oblasti jsou důležité pro zpracování jazyka a oznamují světu, že jazyk žije v levém mozku. Člověk s poškozenou levou hemisférou nebude schopen pochopit vtipy nebo neverbální narážky. Například nemusí pochopit, co to znamená, když někdo pokrčí rameny. Může říct nesprávnou věc v nesprávném čase nebo přerušit ostatní.

Pravá hemisféra

Pravá hemisféra je organizovanější a logičtější. Poškození na pravé straně mozku může způsobit problémy s pozorností, pamětí, řešením problémů a dalšími. Při poškozené pravé hemisféře může následně dojít k mrtvici, nádorům, infekcím a traumatickému poranění mozku. Pokud se setkáte s někým, kdo bude mít zdravotní obtíže kvůli poškozené pravé hemisféře, ptejte se ho na nějaké otázky, snažte se používat sarkasmus nebo abstraktní jazyk a vypněte veškeré zvukové kulisy, pokud je to alespoň trochu možné. Pravá strana ovládá pozornost, paměť, uvažování a řešení problémů.

Ženský vs. mužský mozek

Podívejme se podrobně, v čem se muži a ženy liší díky svému mozku:

Velikost mozku

Velikost mozku není spojena v žádném případě s velikostí inteligence. Je to pouze fyzický rozdíl, který je způsoben fyzickou strukturou, muži mají více svalové hmoty, a proto potřebují ovládat více neuronů, aby mohli následně všechny ovládat jejich svaly. Ženy mají méně mozkových buněk než muži, údajně o zhruba čtyři procenta.

Komunikace

Ženy využívají více svoji neverbální komunikaci, empatii a v neposledí řadě také svoje emoce. Narozdíl od žen se muži dokáží více soustředit na řešení konkrétního úkolu a jsou zaměřeni přesněji na daný a kokrétní cíl. Ženy se dokáží soustředit na více činností a vjemů najednou a přikládají veškerým okolnostem velký význam. Muži a ženy reagují i komunikují odlišně.

Vnímání prostoru

V této oblasti jsou rozhodně lepší muži, což je všeobecně známo. Mají totiž větší temenní lalok než ženy.

Matematika

Ženy dokáží lépe vychovávat svoje děti, muži dokáží lépe počítat už od školního věku. Jsou samozřejmě i výjimky, ale vetšinou jsou to právě kluci, kdo umí ve škole lépe počítat.

Jazyk a cizí řeči

Ženy mají lepší vyjadřovací schopnosti a tudíž se dokážou i lépe učit cizí jazyk, dokážou totiž veškeré jazykové informace zpracovávat v obou hemisférách na rozdíl od mužské části.

Pocity

Muži neprožívají svoje city tolik jako ženy, které díky tomu dokážou lépe navázat vztahy s ostatími lidmi. Díky emaptiím si je pak i dokážou lépe udržet. Souvisí s tím ale bohužel i větší možnost toho, že se jim dostaví úzkost a deprese. Nejhorším obdobím je pro ně období těhotenství, menstruace anebo přechodu.

Vnímání stresu

Za vše mohou hormony. Ženy prožívají každý stres mnohem hůře než muži a může za to především testoteron.

Bolest a její vnímání

Když má muž rýmu, umírá a nedokáže si vůbec představit tu bolest, kterou musí žena zažít například při porodu. Zkuste si napsat "má rýmu" pozpátku, asi tak se cítí muž, když nastydne. Na bolest u mužů reaguje pravá strana mozku, u žen levá a právě proto jsou jejich vnímání bolesti tak rozdílné.

Apetit

Nebo-li libido. Párová mozková struktura, která zodpovídá na vnímání bolesti, je zodpovědná i za libido a tudíž mají muži větší apetit na rozdíl od žen.

Ženský mozek se od toho mužského naprosto liší. Všechno je propojeno se vším. Rozdíl mezi ženským a mužským mozkem je věčně diskutované téma. Ženy dokážou v hovoru přeskakovat od jednoho k druhému, od práce k dětem, plánovat víkendový výlet, sepisovat nákup, kdežto muži dokážou nejlépe mluvit jenom o jednom tématu a teprve tehdy, až ho dokončí, mluvit o nějakém dalším. Muži a ženy jsou prostě odlišní, ale jeden bez druhého být nedokážou. Každý je nějaký a základem každého vztahu musí být kompromisy, úcta a především láska. Ženy bude vždy štvát, že je muži zcela úplně nedokážou vnímat tak, jak by si ony představovaly, a i to, že nedokážou jako ony vnímat několik vjemů najednou. Muži přeferují přesnost a hlavně jasně a přesně vědět, co po nich žena opravdu chce. Nemá smysl naznačovat, ale mluvit narovinu. Nechoďte tedy kolem horké kaše a zadejte se - v Plzni, Olomouci, OstravěČeských Budějovicích nebo Ústí nad Labem.

[kač]

Sdílejte tento článek na: