Domů

Seznamovací dotazník

Fotoseznamka

Lifestyle magazín

Registrovat nyní

Vztahy: Užít, či žít?

1.leden 2019
Vztahy: Užít, či žít?

Proměnu role ženy a muže už jsme probrali, podíváme se tedy i na proměny jejich vzájemného vztahování. Zdá se, že do určité míry skončila naprosto zásadní funkce spolubytí muže a ženy, totiž rodina jako líheň nových bytostí. Ohromné množství neúplných rodin, posouvání rodičovství do stále pozdějšího věku, bezdětnost jsou fakta proměny. Co bude dál?

Sexuální energie a rozmnožovací pud jsou jedněmi z největších sil v přírodě. Možná to nemusíme přehánět jako Sigmund Freud, každopádně tuto sílu můžeme skutečně vnímat v celém spektru našich činností. A co se teprve odehrává v našich myšlenkách, pocitech, tělech... Možná jde spíš o energii života, žití. A o to, jak s ní zacházíme. Ve velké míře se její sexuální forma nyní uplatňuje převážně jako zdroj potěšení, neměl by z ní vzniknout potomek. Ten je často spíš produktem.

Ženy už často nejsou matky a udržovatelky domácnosti na plný úvazek s tím, že muž je na celý úvazek rodiny živitel. Máme nespočet různých jiných modelů. Dost často se lidé, nezávisle na pohlaví, nezavazují do vážnějších vztahů, střídají sexuální partnery, i vážnější vztahy po prvních problémech opouštějí. Žongluje se termíny volné vztahy, tantra, polyamorie. Chceme si prostě užívat a nevázat se, přesně jak nám to do hlav hustí marketing firem, protože jim jde o totéž. 

Prodat co nejvíce výrobků, s každým si to rychle užít a jít dál, protože jsou k dispozici zase další. Produkty, zážitky. Užívání, nikoli žití. Ženy, které "jedou v ženských věcech", jsou nezřídka tak ovlivněné, že najít muže a být s ním je věc takřka nemožná. Protože konkrétní muž není onen opravdový podle představ bohyň. Muži zase, osvobození od nutnosti zabezpečovat rodiny, setrvávají v pozici věčných chlapců bez odpovědnosti

Sarkastickým paradoxem ženské emancipace jsou spousty maminek s dětmi, které musí zvládat jak starost o ně, tak o živobytí.

Poznejme své odlišnosti

Ženy svým způsobem sílí a muži slábnou. Nespočívá problém ale v tom, že muži se přece jen více dostávají do kontaktu s ženskými principy uvnitř sebe, a ženy naopak s mužskými? Což v důsledku vede k pocitu oslabení mužů, protože síla ve smyslu průraznosti, dynamičnosti, sebe-prosazení byla chápána jako mužská kvalita. Tedy dochází vlastně k určitému proplétání a mísení sil a dynamik.

Jde o to, jak kdo situaci uchopí. Zženštilých mužů a mužských, ostrých žen máme kolem sebe dost. Dále se zde vyskytují vědomé, vysoce spirutuální ženy, milenky, na záda jim dýchají tantrici a tantričky, plejáda bytostí v různých formách vnitřního zmatku v domnění, že se na sobě vnitřně strašně makají, obyčejné mamky a taťkové žijící v modelech minulého tisíciletí, nevázaní, nezávislí singles, mládež se smartphony přirostlými k dlaním.

Je dobré, že se dnes o vztahy daleko víc zajímáme. Není totiž větší školy života než právě vztahy. Od raného prvotního vztahování k rodičům až po vztahy partnerské či milenecké nebo obecně mezilidské. Jejich proměna je v poslední době zásadní. Žijeme, zdá se, v určité přechodové fázi, od starého partiarchálního vzoru k novým typům soužití muže a ženy. Protože, na rozdíl od minulosti, je dost dobře možné, že nepůjde o jeden model ale o variety přístupů. 

Co si vyberete? Žít nebo užívat?

Záleží samozřejmě i na vývoji celé společnosti, zda umožní pokračování současných změn bez ničivých krizí, jako jsou války, nástup totalit a podobně, protože to jsou časy, kdy se dostává k moci zmiňovaná destruktivní forma agresivní "mužské" energie. Muži mají někdy pocit, že ženy po nich chtějí nemožné, míněno protikladné věci. A ještě chtějí, aby je muž poznal, vycítil jejich nálady sám od sebe. Přitom i v situacích, kdy vlastně samy nevědí, co chtějí.

Je to jen jedna z mnoha ukázek rozdílnosti vnímání. Kupříkladu ženy často chtějí, aby byl muž jemný, citlivý, naslouchající, ovšem chtějí zároveň, aby byl rázný, jasný, někdy chtějí být podmaněny, uloveny, třeba i pevně, až skoro násilně ovládnuty. Jejich pocity a potřeby jsou často proměnlivější než mužské, což bude dáno i rozdílným fungováním našich těl. 

Jiné způsoby prožívání podmiňuje naše hormonální výbava a staleté přírodní instinkty. Cykličnost žen je stejně tak fyzické jako psychické povahy. Pokud je muži uznají a pochopí, tedy pokud jim to ženy pochopit dovolí, může se vzájemné nedorozumívání pocitů a potřeb pročistit.

Jiskření polarit

Přitažlivost funguje na základě přitahování protikladů stejně jako na přitahování podobného. Paradox? Jistě, i proto všechny ty příručky, knihy o vztazích, jedno, jak moudře se tváří a jak se trefí do našich přání, nemůžou nikdy plně fungovat. Protože každý náš vztah je zároveň interakcí zvířátek, loutek na vodítku přírodních instinktů, dotýkáním duší plných raných vtisků, někdy hlubokých bolestí a traumat různých očekávání, představ a tužeb.

Ve hře je tolik faktorů, že všechny návody na dokonalé ženy, opravdové muže a jejich úžasnou interakci fungovat nemůžou. A zaplať pánbůh za to. Ale byznys to je bezpochyby vydatný a trvalý. Stejně jako naše touha po štěstí a jednoduchých receptech na ně. Jiskření našich vzájemných setkání bude možná lépe vidět, když uvedeme, jaké vlastnosti, projevy a chování jsou vnímány spíš jako ženské a které spíš jako mužské.

Užíváte si a nebo žijete se svým partnerem?

Slovo spíš je velmi důležité, protože každý obsahuje i druhou polaritu, ale jako zrozencům v určitém pohlaví nám budou nejspíš některé typy bližší. Jsou uvedené pochopitelně i vlastnosti, které mohou být chápány negativně. Ale to je další z důležitých aspektů dospělejšího, vědomějšího vztahování. Totiž pochopení, přijetí aspektů, které nejsou obecně vítány či jsou přímo potlačovány. Můžeme je také chápat jako stínové. V nich se často ukrývají naše boly a nepřijímané stránky nás samých.

Druzí nám je mohou zrcadlit, můžeme je v nich vyvolávat, můžeme se jako muž setkávat s temným ženstvím, a naopak. Stín je velmi komplexní a hluboké téma. Obecně platí, že práce se stínovými částmi naší psyché je podstatná stejně pro nás jako pro naše vztahy s okolím.

Co je považováno za ženské, a co za mužské?

Ženské

  • receptivita, intuice, hysterie, vyčkávání, zahrnování, vyjednávání, pospolitost, komunita, vše, co je spolu, porozumění, nalézání míst ke komunikaci, spojení, péče, vytváření kruhu (prostoru), lstivost, kličkování, mstivost, pomstychtivost, myslí tělem a pocity, emotivnost, schopnost tvořit zázemí, hnízdo, přizpůsobivost, více činností najednou, manipulace, komplikovanost, spirálovost, odevzdání, spojení se zemí, objetí, tekutost, propojenost, více partnerských vztahů najednou, polyteismus, něha, ostrý jazyk, nenápadnost, faleš, trpělivost, dávání, smysl pro detail a čistotu, slučování, sladkosti, chaos, něžnost, intriky, otevření...

Žena pohání muže k činům něžností, žena je lotos, muž diamant. "Sto mužů postaví vojenský tábor, jedna žena ti vytvoří domov..."

Mužské

  • přímost, přímočarost, bez oklik, rovnou k věci, akceschopnost, boj, konkurence, exkluzivita, porovnávání, hierarchie, nadvláda, panování, kontrola, strach nepochopitelného, dominance silou, odpojení od citů, technické myšlení, nutkání ke změně, racionalita, agrese, jednoduchost, zacílenost, ctižádostivost, pronikání, spojení s nebesy, linearita, tvoření, manifestace, ochrana, hranice jasnosti, průbojnost, stavba, hravost, lehkost, dobrodružství, humor, rigidita, mnohoženství, nedůvěřivost, monoteismus, soutěživost, alkohol, řád...

Každý se může podívat, jak v něm či jí rezonují vlastnosti, s nimiž souhlasí, a u kterých by naopak řekl, že v tomto případě je úplně mimo. Zvlášť zajímavé je zaměřit se na ty, které jsou uvedeny jako ženské, ovšem jako žena budete k některým cítit odpor - ve smyslu "tohle ženám, tedy ke mně, vůbec nepatří". U mužů to může být pochopitelně naopak. 

Také je zajímavé, když ucítíte porozumění ve smyslu "tohle přece cítím i já" u vlastností opačného pohlaví. Samozřejmě výše uvedené mužsko-ženské vlastnosti nejsou pevná data. 

Jak na tom tedy jsme?

Jak se tedy proměnil model vztahů žen a mužů? Určitě do širších variant možností. Dá se říci, že do větší svobody. Ovšem možná o to menší odpovědnosti. Vše, co bylo uvedeno, je třeba chápat jako do jisté míry generalizaci, jinak takové téma pojednat nelze. Stejně tak si znovu připomeňme, že žijeme v době změny, posunu, vytváření nového, možná nového typu společnosti. Věřme, že směrem nikoli ke stále přetrvávajícímu modelu nadvlády určitého principu nad jiným.

Snad povede vývoj ke spolupráci a vzájemnému respektu žen a mužů. A lidí obecně. A díky pochopení a přijetí druhého můžeme to "druhé, jiné" pochopit. 

Vezměte si následující rady k srdci a zlepšete tak přirozeně svůj vztah. Chcete-li teprve nějaký vztah nalézt, vyzkoušejte online seznamku.

[ivi]

Sdílejte tento článek na: