Domů

Seznamovací dotazník

Fotoseznamka

Lifestyle magazín

Registrovat nyní

Vztah s hysterickým partnerem

29.prosinec 2018
Vztah s hysterickým partnerem

Hádky a zase hádky, koho by to ve vztahu bavilo? Někdy to může být způsobeno hysterickým partnerem, ale někdy jenom tím, že se dva partneři znají a vědí, jak udeřit hřebíček na hlavičku. Máte doma opravdu hysterického partnera?

Vztah s hysterickým partnerem vám může připadat jako zcela běžný vztah

Uvědomujete si, že máte doma partnera, který se projevuje jako hysterka? Jak se to podle vás doopravdy projevuje? A dá se takový vztah vůbec ustát? Nenávidíte svého partnera, když začne srdceryvně plakat a pak se hned zase převrátí a je chladný? Jeho reakce a jeho chování jsou nevyzpytatelné. Jeho oči se dokážou během chviličky zalít slzami, smíchem, ale také změnit v kámen a během další chvilky se hádat se zlobou v očích znova. Takový člověk je celkem nevyzpytatelný a jeho reakce mohou být nepředvídatelné. Takoví lidé vám také budou neustále předhazovat, že se o ně vůbec nezajímáte, i když to vlastně nebude pravda a že s nimi absolutně nesoucítíte. Jenže oni na sebe chtějí jenom upoutat pozornost, nic jiného za tím není a chtějí si vás tímto svým vydíravým chováním omotat kolem prstu. A když nebudete dělat, co chtějí oni, a nebudete k nim dostatečně empatičtí, dostanete se do spirály destruktivního chování. Budete bilancovat mezi vztahem, svojí svobodou a svými názory. Zatímco partner bude plakat a bude ve svých výpadech vůči vám tvrdší a tvrdší. Dokud neprojevíte dostatek soucitu a nepřidáte i pár slz, aby vás náhle objal a řekl: „Miláčku, je mi to tak líto, že jsi rozrušený. Nechceme přece bojovat a být na sebe oškliví.“

Když uvažujete o špatných vztazích, je nejpravděpodobnějším modelem a důvodem rozchodu, že jste si začali s lhářem nebo podvodníkem. Váš varovný systém nemusí být vždy naladěn na tyto dva typy, jejichž osobnosti mohou skutečně předvídat další obrovské problémy. Jen málo studií zkoumá možnosti rozvodu mezi muži a ženami s poruchami osobnosti nebo zhoršenými dlouhodobými způsoby vnímání a interpretace vlastního já, cítění a vyjadřování emocí, vztahujících se k druhým a kontroly impulzů.

Na rozdíl od jiných problémů týkajících se duševního zdraví, poruchy osobnosti nepředstavují určitý typ nemoci, které mohou být někdy zcela vyléčené. Jedinci s těmito poruchami rozvíjejí příznaky, které odrážejí vývoj osobnostních rysů v průběhu jejich života. Jejich zdravé i nezdravé vlastnosti, které jsou součástí jejich celkového psychologického vzhledu, jsou stejné jako lidí, kteří jsou duševně zdraví. Nicméně jejich osobnostní rysy přijímají vše zvláštní formou. Pokud jsou schopni vstoupit do blízkých vztahů s ostatními, jejich zkreslený pocit sebe sama, nestabilní emoce nebo chování mimo kontrolu znamená, že někteří dlouhodobí partneři musí být ochotni a schopni se vyrovnat s velkou turbulencí, obzvláště když některé životní situace zhoršují jejich již nejisté držení jejich vlastních pocitů a chování.

Mezi jednotlivci s poruchami osobnosti, kteří mohou vypadat, že představují největší hrozbu pro dlouhodobou kvalitu vztahů, je to pravděpodobně psychopat nebo právě třeba hysterka. Lidé s psychopatickými tendencemi jsou dobří při čtení emocí ostatních lidí a je velmi nepravděpodobné, že se budou chovat způsobem, který je skutečně empatický nebo pečující.

Člověk s poruchou osobnosti naznačuje, že je to jen stěží ideální životní partner nebo dokonce spolubydlící. Jedinci s touto poruchou mají velmi nestabilní pocit sebe sama, jsou chudí při vytváření nebo respektování hranic a mají tendenci vidět ostatní lidi jako všechny dobré nebo všechny špatné, mezi ostatními charakteristikami. Všechny poruchy zahrnují bouřlivé a impulzivní chování, vysokou míru nepřátelství a potíže s kontrolou impulzů. To, že tyto dvě poruchy jsou typicky odděleny mezi jinými poruchami osobnosti, však nemusí odrážet skutečnost, že mají jenom fatální následky ve vztahu. Místo toho se jedná o dvě osobnostní poruchy a s největší pravděpodobností mají za výsledek i spoustu rozchodů, rozvodů a ukončení vztahů.

Vztah s hysterkou

Když váš partner začne hystericky plakat během argumentu

Existují argumenty, v nichž se jedna osoba může dostat do takového rozpoložení, že bude tak rozrušená, že se začne chovat způsobem, který přesahuje normy tzv. civilizovaného chování, což se projeví tím, že začne mluvit velmi hlasitě, přehání, brečí, prosí, slova se stávají téměř nesouvislá. Není překvapením, že může být pro jejich partnera nadmíru lákavé tvrdit, že toto dramatické chování znamená, že se zjevně zbláznili, aby celou hádku ukončili s pocitem svého vítězství. Mohou také tvrdit, že vzhledem k tomu, že se partner stal nerozumným, nezdá se, že by mělo nějaký smysl pokračovat v rozhovoru.

Co byste měli dělat, pokud máte v úmyslu vstoupit do vztahu s hysterickým partnerem?

Nepokoušejte se soudit

Nikdy nevíte, kdy vám diagnostikují nějakou poruchu, takže svého partnera nesuďte. Někdo se může chovat jako hysterka, někdo zase jako cholerik. Otázkou pak zůstává, co je doopravdy horší.

Pamatujte, že výsledek není vždy jednoznačný

Není jasné, zda manželské problémy vedou k těmto důsledkům, příznakům nebo naopak. Je pravděpodobné, že je těžké si představit, že rozvod by také mohl vést k těmto příznakům, ale není to ani zcela vyloučené.

Zeptejte se na vše dříve, než vstoupíte do nového vztahu

Jakmile vidíte, nějaké nebezpečné znamení, věnujte pozornost tomu, co se děje. Váš nový partner může být buď příliš sobecký, neobvykle nepřátelský a podezřívavý, nebo neschopný vidět názory jiných lidí.

Pokud jste již ve vztahu, pokuste se pochopit, odkud tyto příznaky pocházejí

Nikdo nechce mít příznaky poruchy osobnosti. Tyto poruchy mohou vést k mnoha komplikacím a zklamáním v životě. Váš partner by rád sám neměl tyto symptomy, než aby je měl a riskoval tak kvalitu a život ve vztahu s vámi.

Změna osobnosti není nikdy možná, bez ohledu na věk a nahlédnutí do povahy těchto mezilidských obtíží, díky kterým může být možné zabránit dalšímu neštěstí jak pro vaše blízké, tak pro sebe samé a vaše partnery. Během hádek byste měli myslet především na to, abyste se chovali k sobě slušně a zbytečně se neuráželi. Jakoukoli poznámkou, která se vašemu partnerovi nebude líbit, vyvoláte jenom hádku a velkou dávku emocí. Vztah s hysterickým partnerem vyžaduje hodně tolerance a empatie. Stejně tak jako pochybování o sobě samém. Takové vztahy jsou jenom pro silné osobnosti. Jestli jste si tedy během Vánoc uvědomili, že takto to dál nejde, nečekejte na nic a seznamte se. Vědecký seznamovací dotazník nebo partnerská shoda podle zvěrokruhu vám v tom může pomoci.

[kač]

Sdílejte tento článek na: