Domů

Seznamovací dotazník

Fotoseznamka

Lifestyle magazín

Registrovat nyní

Třídíte odpad?

19.červenec 2016
Třídíte odpad?

Třídění odpadu je v posledních desetiletích velké a diskutované téma. Jak jste na tom s tříděním odpadu vy? Víte, co vše se dá třídit a kam?

Už v mateřských školách se děti učí, aby odpad řádně třídily. Děti se ale hlavně řídí podle svých rodičů, takže hlavně ti by si měli sáhnout do svědomí a zamyslet se, jestli pro naší Zemi dělají alespoň maličkost v podobě třídění odpadu. Země není nafukovací a co se nevstřebá hned, může trvat až stovky nebo tisíce let, než se tak stane. Některé materiály se dokonce nerozloží vůbec. Když máme všechny moderní technologie, díky kterým můžeme tyto materiály znovu využít, proč se této šance nechopíme?

Lenost

Lenost je přesně ten hlavní důvod, proč lidé odpad netřídí. Jsou pohodlní a raději tento čas stráví sledováním televize nebo projížděním sociálních sítí. U třídění odpadu se dokonce musí myslet, což také stojí nějakou tu námahu. Ale tohle všechno je jen výmluva. Ve skutečnosti se třídění ve vaší domácnosti tak zautomatizuje, že ani nebudete vědět, že nějaké odpadky házíte do jiného koše než ty druhé. A vynášení tříděného odpadu také není žádná tragédie. Kontejnery na tříděný odpad se nachází v blízkosti všech obydlí, možná máte kolem nich cestu do práce nebo odpadky můžete vzít při venčení psa. Ještě k tomu maximálně jednou nebo dvakrát týdně.

Neznalost

Dalším důvodem může být lidská neznalost. Jak již bylo řečeno, děti se ve školkách a školách učí, kam které odpady patří, ale dospělí tohle už mohli zapomenout nebo se to nikdy neučili, a tak si nejsou jistí a to je odrazuje. Jestli je to váš případ, najděte si chvilku svého času a dočtěte tento článek do konce. Dozvíte se všechny potřebné a užitečné informace.

Třídění a recyklace

Mnoho lidí tyto dva pojmy zaměňuje, ačkoliv neznamenají to samé. 

Třídění - ta fáze, když vhazujete odpad do patřičných kontejnerů.

Recyklace - zpracování už vytříděných druhů odpadu. Výsledek recyklace je stejně kavlitní jako materiál před recyklací. Díky recyklaci se snižuje nutnost těžby a výroby nových surovin. 

Co dalšího, krom třídění a recyklace, můžeme pro Zemi (a náš budoucí život na ní) udělat?

Znovuvyužití - u nás vcelku hojně využívaný způsob, jedná se o další využití obalu, ale bez recyklace, například vratné lahve.

Snižování spotřeby - čím méně odpadů (obalů atd.) budeme produkovat, tím méně odpadů bude, to je logické. Horší je to s praktickým uplatněním. Ale i tak se můžete snažit. Příkadem může být vás nákup v obchodě. Ačkoliv máte batoh, do kterého byste nákup naskládali, i tak si běžně vezmete plastovou tašku. Doma nákup vykládáte a zbyde vám zbytečný odpad, kterému jste se mohli vyhnout. A takto to funguje i u spousty jiných věcí, chce se to jen trochu zamyslet.

Downcyklace - technologický proces, při němž se (stejně jako u recyklace) znovu zpracovávají odpady, ale výsledek je kvalitativně horší, než u recyklace.

Upcyklace - používá pro výrobu materiály, které by se odpady mohly teprve stát. Nezaměňujte s výrobou z recyklátů.

Teorie by stačila, přejdeme k praktickým věcem, aneb "kam s ním?"

třídění odpadu

Barvy popelnic a jaký odpad do nich patří

Odpad se třídí do různě barevných popelnic nebo kontejnerů (dnes i podzemních). Co kam vhodit a jak jsou na tom věci, u kterých si nejste jistí?

Na každém materiálu, který je recyklovatelný by měla být recyklační značka, někdy nazývaná Möbiova smyčka. Jde o rovnostranný trojúhelník složený ze tří šipek. V něm nebo pod ním je číslo, popř. písmena, jimiž se můžete orientovat.

Zelená a bílá - sklo

Obecně se do zelených a bílých popelnic třídí sklo. Jestliže jsou k dispozici obě, musíte sklo třídit i podle barvy. Do zelené patří zelené a jinak barevné sklo, do bílých sklo čiré. Pokud je k dispozici jen jedna z těchto dvou popelnic, sklo podle barvy netřiďte. Sklo má výbornou vlastnost a to tu, že se dá recyklovat do nekonečna, takže se to opravdu vyplatí. Do zelených popelnic můžete také vhodit tabulové sklo z oken a dveří.

U recyklační značky může být číslo 70, 71, 72 nebo písmena GL.

Co sem nepatří? Keramika, porcelán, zrcadla, autoskla, drátovaná, pozlacená nebo pokovená skla. Ani vratné lahve do těchto kontejnerů nepatří, s těmi zajděte zpátky do obchodu.

Žlutá - plast

Plasty nás obklopují v podstatě všude, proto se řadí mezi nejtříděnější. Do žlutých kontejnerů vhazujte plastové lahve, které řádně sešlápnete nebo zmačkáte, aby se šetřilo místem. V některých městech se třídí zvlášť i nápojové kartony, o nich dále. Kromě plastových lahví slouží žlutý kontejner pro třídění fóilí, balících fólií, plastových sáčků, tašek, kelímků od jogurtů, mléčných výrobků, obalů od kosmetických, pracích a čistících přípravků, také obalů od CD nebo DVD a pěnový polystyren v menších kusech.

U recyklační značky najdete čísla 1, 2, 4, 5, 6 a písmena PET, HDPE, LDPE, PP, PS.

Co sem nepatří? Mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících prostředků, podlahové krytiny, novodurové trubky a obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek.

Oranžová - kartonový obal

Popelnice může být buď celá oranžová nebo mít pouze oranžové víko nebo oranžovou nálepku s obrázkem kartonu. Třídí se do ní se kartony od mléka, mléčných výrobků, vína nebo džusů, které musíte sešlápnout. 

U recyklační značky najdete čísla 81, 84 nebo písmena C/PAP.

Co sem nepatří? Měkké obaly, např. na kávu. Ujistěte se, že v obalu již nezbyla žádná tekutina nebo potravina.

Modrá - papír

Češi vytřídí za rok hmotnostně nejvíce právě papíru. Papír se dá dát i do sběrných surovin, kde vám sice dají i finanční odměnu, ale ne každý je má za domem a tudíž se modré popelnice považují za jeden z nejlepších způsobů, jak se papíru zbavit. Je určen pro časopisy, noviny, sešity, papírové obaly, krabice, cokoliv z "lepenky" a i celé knihy (s měkkou vazbou). Dále můžete vhodit i obálky s okénky, nebo dokumenty s kancelářskými sponkami.

U recyklační značky najdete čísla 20, 21, 22 nebo písmena PAP.

Co sem nepatří? Celé vazby knih, mastný nebo jinak znečištěný papír a vnitřek bublinkové fólie (pouze papírovou část je možné vhodit), použité papírové kapesníky, plata od vajec a ruličky od toaletního papíru. V žádném případě do papíru nevhazujte použité papírové pleny!

Hnědá - bioodpad

Jde o biologicky rozložitelný odpad, např. zbytky z kuchyně nebo odpady ze zahrady. 

Elektrozařízení a baterie

Vysloužilé baterie nebo nefunkční elektrické spotřebice podléhají tzv. zpětnému odběru. Místa zpětných odběrů najdete buď ve sběrných dvorech nebo obchodech s elektronikou.

Nebezpečný odpad

Jedná se o odpady, které mohou ohrozit zdraví lidí nebo zvířat. Poznáte je bezpečně podle symbolu na obalu (lebka, oheň atd.). Patří mezi ně barvy, rozpouštědla, lepidla, oleje, léky, pesticidy a jiné chemikálie.

Kovy

Kovy jsou ceněné suroviny pro další výrobu. Tudíž byste je měli odevzdat do výkupu druhotných surovin.

Snažte se něco udělat pro budoucí generace, neplýtvejte zbytečně surovinami ani materiály a třiďte odpad. Kdybyste náhodou někdy byli na vážkách a nevěděli, do kterého kontejneru danou věc vyhodit, navštivte stránku KAM S TÍM.

[Lil]

Zdroj:

http://www.jaktridit.cz/

http://www.trideniodpadu.cz/

Sdílejte tento článek na: