Domů

Seznamovací dotazník

Fotoseznamka

Lifestyle magazín

Registrovat nyní

Šikana naruší veškeré vztahy

11.říjen 2018
Šikana naruší veškeré vztahy

Šikana se netýká jenom dětí ve škole, může vás potkat i na pracovišti nebo v jiném kolektivu. Někoho může dohnat až k tomu, že se pokusí sáhnout si na život. Nepodceňujte ji.

Fakta o šikanování

Šikanování je agresivní chování. Přesněji je definováno jako verbální agrese, které přejde i do fyzické. Opakuje se po určitou dobu. Skoro čtvrtina mladých lidí někdy byla obětí šikany. Nejvíc takových případů je od šesti do dvanácti let. Rodiče většinou nic nevědí, učitelé dělají, že nevidí nebo všichni celou situaci podceňují. Existuje několik typů šikany, fyzická, verbální, relační a reaktivní. Většinou ti, kteří šikanují, mají převeliké sebevědomí a žádnou úctu k ostatním. Šikanování může mít výrazně negativní následky, a to jak pro ty, kteří šikanují, tak pro oběť. Existuje řada možností, jak si se šikanou poradit, ať už se jedná o šikanátora nebo oběť. Více než čtvrtina pracovníků je údajně šikanovaná na pracovišti. Více než devadesát procent pracujících žen byly někdy v jejich kariéře šikanovány jinou ženou. Ovšem každá žena může šikanu chápat naprosto odlišně.

Co je to vlastně šikana? A jak rozlišit šikanování od pouhého špatného chování?

Existuje několik typů šikany, kterou nesmíte podceňovat. Jaké jsou ty různé typy šikany?

  • Fyzické šikanování může zahrnovat jakékoli fyzické napadání, kopání, strkání nebo jiné útoky na někoho jiného.
  • Slovní šikanování se týká použití slov k poškozování ostatních, urážek, sexuálních nebo urážlivých poznámek, drsného a netaktního škádlení, trápení nebo slovních hrozeb.
  • Relační šikanování se zaměřuje na vyloučení někoho ze skupiny a to obvykle prostřednictvím slovních výhružek, šíření vymyšlených pověstí a jiných forem zastrašování.
  • Reaktivní šikanování znamená, že násilník reaguje na to, že on sám byl někdy obětí, a proto si teď vybral nějakou oběť.
  • Šikanování může také zahrnovat útok na majetek kohokoli, oběť má po takové šikaně svůj majetek poškozený nebo zničený.

Chlapci mají tendence se mnohem častěji zabývat šikanováním než dívky. Chlapci volí většinou bohužel druh fyzické nebo slovní šikany, zatímco dívky se častěji účastní relační šikany, za účelem vyloučení někoho z kolektivu.

Jaké jsou náznaky, které je třeba sledovat? Sepsali jsme pro vás několik mýtů.

Budete vždy vědět, kdy je vaše dítě obětí šikany

Jen proto, že vám o tom vaše dítě neříká, neznamená, že se to neděje. Mnoho dětí o tom nemluví, protože si myslí, že to povede ještě k většímu problému nebo se stydí. Pokud se vaše dítě vrátí s roztrhaným oděvem, začne si stěžovat na školu, nebude se mu tam chtít chodit. Může mít i nevysvětlitelné modřiny nebo škrábance. Dalším znakem, že je vaše dítě obětí šikany, může být také to, že vypadá v depresi a sociálně izolovaně. Pokud máte podezření na šikanování, mluvte s ním a jděte do školy. Poraďte se se všemi z jeho okolí, abyste se informovali o všech problémech, zeptejte se, zda si někdo nevšiml něčeho neobvyklého.

Šikanování vždy zahrnuje fyzické týrání

Šikanou je, když jedno dítě pravidelně obtěžuje jiné dítě, jakkoli, pokud je to neustále. Může to být slovní šikanování, jako třeba nejrůznější pojmenovávání, škádlení a nadávání. Pak to může být samozřejmě také to fyzické zneužívání jako strkání, mlácení a plivání. Může být také elektronické v podobě kyberšikany, prostřednictvím textových zpráv a internetu. Pokud uvidíte cokoli podezřelého, zaměřte se na to.

Existuje jeden jasný způsob řešení problému

Není to pravda. Druhy šikanování se liší a nelze tedy říct pouze jednu jedinou radu, která by byla univerzální na všechno. Složitá pravda je, že odlišné situace a různé typy dětí vyžadují také různé akce, jak se se šikanou vypořádat. Nejdůležitější je přemýšlet o reakcích a diskutovat o nich s vaším dítětem.

Šikana naruší veškeré vztahy

Rodiče nemají žádný vliv na šikanování

Ve skutečnosti mohou rodiče pomoci tím, že naučí své děti, aby respektovaly rozdíly mezi všemi lidmi. Naučí své děti respektovat odlišné národnosti, jiné barvy pleti i jiná náboženství. Někdy pouze stačí, aby dítě mělo například brýle a už to může být důvod pro někoho, aby začal se šikanou. Všichni lidé nejsou stejní a někteří jsou lepší než jiní, ale chyb dělá každý.

Chlapci jsou šikanovaní častěji

Je pravda, že o nemalé procento jsou na tom hůře dívky. Chlapci často fyzicky trpí, styly šikany dívky mají tendenci být zase nepřímé. Dívky vytváří nepřátelské prostředí pro své oběti, mohou šířit pověsti, lži, pomluvy, a tím šikanovat někoho dalšího. Je snadné šířit pověsti nebo hrozby. Špatná šikana může udělat hodně škody, a to dokonce i beze stop a bez toho, aby si rodiče vůbec něčeho všimli. Pokud vaše dítě působí smutně, deprimovaně a náladově, není ochotné jít do školy, promluvte si s ní o šikaně.

Kyberšikana je to první k jinému šikanování

Ve skutečnosti většina šikanování začíná setkáním tváří v tvář a až později se může dostat do textových zpráv, sociálních médií, což způsobí obtěžování a ponižování ještě horším a může mít i smrtelné následky. Pokud jsou dospělí obezřetní a zastaví šikanu rovnou ve škole, pravděpodobně se nikdy nedostane do kybernetické fáze. A pokud je vaše dítě vystaveno kyberšikaně, nepodceňujte to. Ohlašte to škole, a pokud došlo i k fyzickým hrozbám, udělejte si kopie zpráv a nahlaste je policii. Povzbuzujte své dítě, aby se na vás obrátilo, pokud se stane obětí kyberšikanování. Kyber​​šikana je bohužel neustále na vzestupu.

Jaká opatření lze provést, aby se předešlo šikaně ve škole a na pracovišti?

Účinné programy prevence šikanování ve škole mají tendenci být v celé škole a zahrnují vzdělávání studentů, učitelů a rodičů o tom, jaká šikana je a jak je škodlivá pro všechny zúčastněné, o tom, jak ostatní mohou oběti sledovat a jak získat pomoc. Pouhé informování rodičů o obětech šikany má tendenci zlepšit kvalitu života oběti, respektive dítěte. Úspěšné programy proti šikanování zvyšují dohled nad dětským světem, poskytují jasné důsledky týkající se proběhlého šikanování a naučí všechny, jak šikaně předejít. Intervence na pracovišti, které mají tendenci být účinné, jsou obdobné jako ve škole. Spolupracovníci a vedoucí pracovníci by se měli oslovovat s respektem, plně se podílet na požadovaných úkolech a vyvarovat se pomlouvání nebo úplného vyloučení z kolektivu.

Jaké jsou důsledky šikany?

Šikanování může být spojeno s významně závažnými problémy. Dospívající mladiství jsou vystaveni většímu riziku, že se dopustí delikventního chování, včetně vandalismu, stejně jako násilí uvnitř školy i mimo ni. Jsou také vystaveni riziku zneužívání návykových látek a následného vyloučení ze školy. Oběti tohoto chování také mají tendenci rozvíjet nebo prohlubovat úzkosti. Šikanovaní a oběti mají sklon k depresi více než jejich vrstevníci. Oběti šikany na pracovišti mohou trpět snížením výkonu práce, více absencí a méně spokojenosti s prací. Nakonec může být šikana příčinou vyšší fluktuace zaměstnanců. Lidé, kteří jsou oběťmi a pachateli šikanování, jsou zranitelnější.

Šikanu není radno podceňovat. Pokud tedy uvidíte i sebemenší náznaky, neváhejte jednat a pomozte v boji proti šikaně. Odbornou pomoc najdete například v Praze, Jihlavě, Českých Budějovicích.

[kač]

Sdílejte tento článek na: