Domů

Seznamovací dotazník

Fotoseznamka

Lifestyle magazín

Registrovat nyní

Řidičem ano, či ne?!

18.červen 2021
Řidičem ano, či ne?!

Řídíte auto? Možná zbytečná otázka... Pokud ještě ne, tak s největší pravděpodobností jednou budete. Bez auta jako by dnes člověk ani nebyl, jak se zdá při pohledu na nekonečné kolony nejen v ulicích velkých měst.

Řidičem se nerodíme

Co z nás dělá dobré, spolehlivé řidiče, kteří nekončí jako smutná položka ve statistikách dopravních nehod a příčin úmrtnosti? Samozřejmě skvělé řidičské umění, pozornost věnovaná jen řízení, vysoká psychická odolnost při řešení nečekaných kolizí, ale také dobrý celkový zdravotní stav. Ten přitom není ovlivnitelný jen návykovými látkami, jejichž užívání se řadí mezi hlavní "viníky" nehod a zbytečných úmrtí na cestách. Dominuje především alkohol, pervitin a marihuana jsou ale v těsném závěsu.

Chci řídit

Základní podmínkou pro účast ve výuce autoškoly a na získání řidičského oprávnění je potvrzení o zdravotní způsobilosti vystavené praktickým lékařem. Jaké jsou zdravotní předpoklady pro řízení motorového vozidla? Lékař by měl mít přehled o celkovém zdravotním stavu pacienta. Součástí prohlídky je, samozřejmě, běžné vyšetření, tedy kromě jiného základního kardiologického a neurologického vyšetření, změření tlaku, prověření zraku a sluchu a testování moči.

Zrak je klíčový

Základní smysl, který při řízení automobilu potřebujeme je zrak. Je tedy oprávněné, aby případná nutnost zrakové korekce optickými pomůckami, tedy brýlemi anebo čočkami (při krátkozrakosti, dalekozrakosti, astigmatizmu), byla při řízení zapsána v řidičském průkazu. Pokud už máte brýle a praktický lékař potvrdí správnost vašich dioptrií zkouškou čtení tabulky od největších číslic po nejmenší (tzv. zraková ostrost), všechno je v pořádku. Pokud ale vaše čtení vázne a evidentně jsou potřeba silnější dioptrická skla, pošle vás na vyšetření k očnímu lékaři.

To samé v případě, pokud jste barvoslepí, což se odhaluje pomocí obrázků s barevně odlišenými číslicemi, které v případě barvosleposti neobjevíte.

Rizikový diabetes

Proč se ale u kandidátů na řidičský průkaz vyšetřuje moč? K vyloučení cukrovky, pokud je u vyšetřovaného podezření na toto onemocnění. Mnoho lidí nemá ani tušení, že mají zvýšený cukr, což se často objeví až při pravidelných zdravotních prohlídkách. Diabetes, přesněji řečeno nekompenzeovaný, tedy neošetřený diabetes, je kontraindikací pro řízení motorových vozidel. Proto je třeba poslat takového pacienta na odborné vyšetření na diabetologii a až potom, pokud už je onemocnění kompenzované, je možné vydat potvrzení o zdravotní způsobilosti na řízení motorového vozidla.

Stejně tak postupujeme i při jiných problémech, například neléčeném či nekompenzovaném vysokém krevním tlaku a dalších kardiologických, neurologických, psychických anebo jiných onemocněních. Pacient se v těchto případech posílá na vyšetření ke specialistovi a je třeba počkat na jeho odborné vyjádření.

Máte řidičský průkaz?

Do té doby nemůže být vydáno potvrzení, protože daný člověk by mohl být za volantem nebezpečný sobě i ostatním. Některé onemocnění totiž mohou výrazně ovlivňovat schopnost řízení a zvládání nepředpokládaných situací. Mezi ně patří nekompenzované kardiologické, neurologické či psychiatrické onemocnění, záchvatové nemoci jako epilepsie nebo diabetes v případě diabetické krize.

Senioři za volantem

Zákon říká, že řidiči, kteří jsou držiteli řidičských oprávnění vydaných před 19. lednem 2013, jsou povinni podrobit se pravidelné lékařské prohlídce nejdříve dva měsíce před dosažením věku 65 let a nejpozději do dvou měsíců po dostažení věku 65 let a následně každý pátý rok. Tito řidiči jsou povinni mít při řízení motorového vozidla u sebe doklad o zdravotní způsobilosti, ne starší než 5 let. Na výzvu policisty jsou povinni se takovým dokladem prokázat. Jak probíhají kontrolní prohlídky u seniorů?

Potvrzení se vystavuje na příklad jen na půl roku anebo se vydá přímo zákaz řízení, když je pacientův zdravotní stav výrazně zhoršený. K zákazu řízení se přiklání lékař například v případě opakovaných hypoglykémií u diabetiků, protože řidič v takovém stavu by mohl ohrozit sebe i ostatní účastníky silničního provozu. V případě pochybností o psychickém stavu anebo při zhoršení kognitivních funkcí, reakcí a podobně pacienta odesílá na dopravně-psychologické vyšetření. Mnohé zdravotní problémy nepřicházejí jen tak z ničeho nic.

V důsledku stárnutí se například pomalu zhoršuje zrak a řidič může být kromě jiných problémů náchylnější na oslnění protijedoucím vozidlem, sluncem anebo pouličními lampami. Někdy je seniorovi potřeba otevřeně říci, že řídit už nemůže, což někteří nesou velmi těžce.

Odebrání/omezení řidičského průkazu

Pokud u řidiče nastane změna zdravotního stavu, záleží na její závažnosti. Například v případě voperování kardiostimulátoru pacient přímo v nemocnici potvrdí svým podpisem, že nebude řídit, dokud od lékaře nedostane "povolení", tedy dokud se jeho stav nezlepší. Na okamžité odebrání řidičského průkazu zde není důvod, protože se předpokládá zlepšení zdravotního stavu. Stále častěji žádají lékaři o odebrání řidičského průkazu pokud zjistí ( a potvrdí jim to vyšetření moči nebo krve), že pacient bere návykové látky.

Často se také řeší pacienti, kteří, naopak, žádají o navrácení odebraného řidičského průkazu. U nich je důležité, aby prošli dopravně-psychologickým vyšetřením. Lidé, kteří mají závažný zdravotní problém neslučující se s řízením motorového vozidla, si nechávají vysvětlit, proč nemohou (dočasně nebo na stálo) řídit. Na rozdíl od lidí, kteří řídí pod vlivem návykových látek a kterých, bohužel, stále přibývá a jejich reakce jsou absolutně nepředvídatelné.

Kdy jste žádali o řidičský průkaz?

Nestojí za to řídit pod návykovými látkami. Můžete velice lehce způsobit nenapravitelnou újmu sobě anebo druhým.

Prověření psychiky

Podle vyhlášky se psychologickému vyšetření mají podrobit žadatelé a držitelé řidičského průkazu nebo řidiči se zvýšenou zodpovědností. Psychologická způsobilost se ověřuje i u řidičů po odebrání řidičského oprávnění a také u těch, u kterých z nějakého důvodu toto vyšetření požaduje jejich praktický lékař. Stále častěji se na dopravně-psychologickém vyšetření setkávají s řidiči, kteří si sedli za volat pod vlivem některé drogy. Z hlediska psychologické diagnostiky této skupině věnují největší pozornost, protože rizika jsou u takových řidičů zřejmě nejvyšší.

Dopravně-psychologické vyšetření obvykle trvá hodinu až dvě. Řidiči, kterým byl řidičský průkaz odebrán za řízení pod vlivem drog ale testují někteří i pět hodin, protože si svými závěry v těchto případech musejí být skutečně jistí. Na začátku vyšetření si s klientem povídají o tom, proč přichází, co přesně se stalo, prochází spolu dokumentaci ke správnímu či trestnímu řízení ohledně skutku, na základě kterého byl řidičský průkaz odebrán. Klient kromě jiného dále vyplňuje anamnestický dotazník, který se týká jeho řidičských zkušeností, návyků, vztahu k návykovým látkám a tak dále.

Potom se přechází k testovacím metodám. Ty jsou zaměřené na schopnost koncentrace, reakce a jejich chybovost, pozornost, důkladnost a na osobnostní charakteristiky, hlavně na agresivitu, poruchy osobnosti, ale i na obvyklé stránky osobnosti jedince.

Determinační test

Klíčový je tzv. determinační test. Jde v podstatě o sledování reakcí člověka na světelné, barevné a zvukové podněty. Sledují se reakční časy a chybovost, výsledek se vždy porovnává s normami, které jsou stanoveny pro určité věkové kategorie.

Jezděte opatrně!

Tento test se dělá s pomocí speciálního zařízení anebo na počítači a trvá okolo 10 minut. Následují testy pozornosti, osobnosti..., zda už na počítači, či formou tužka-papír. Každý psycholog obvykle mívá několik různých testů, které používá v jedné kategorii. V případě neúspěchu se nabízí možnost opakování testování zdarma po 14 dnech. Pokud je výsledek testování klienta horší, je možné doporučit lékaři použití takzvaných harmonizovaných kódů, které mohou povolení k řízení omezit například jen na řízení za denního světla, s brýlemi, mimo dálnice a podobně.

Každopádně, pokud vás čeká dopravně-psychologické vyšetření, vydejte se na něj odpočinutí. Nemusíte se nějak připravovat, psycholog by vaši přípravu i tak odhalil.

Jízda "pod vlivem"

Alkoholem "posilněný" řidič ohrožuje sebe i své okolí, to je fakt. To samé platí o dalších návykových a omamných látkách, stále více zneužívaných hlavně mladými lidmi. Neschopnost rychlých reakcí a špatný odhad reality v důsledku intoxikační psychózy mění jízdu autem na hazard se životem posádky i dalších lidí na cestě. Lidé, kteří mají v krvi do 0,55 promile alkoholu, se mohou cítit lépe, psychicky lehčí, uvolněnější a své okolí mohou vnímat velmi pozitivně. Pozitivní a zlehčené vnímání je způsobené utlumením, narušením vnímání reality a zkresleným hodnocením aktuální situace.

V silničním provozu tento stav způsobí, že i jen mírně podnapilý člověk vznikající rizikové situace sice vnímá, ale neuvědomuje si možná rizika a lehce je podhodnotí, což kromě jiného znamená pomalejší reakci a delší brzdnou dráhu.

Nebezpečí už od 0,2 promile

Další nebezpečí, které ale mnoho řidičů podceňuje, představuje zrádný zbytkový alkohol a následná "opice" s celkovým útlumem. Výsledky výzkumů jasně ukázaly, že už hodnota okolo 0,2 promile v krvi způsobuje dokazatelné zhoršení schopnosti řídit. Roste tendence riskovat, nepřiměřeně se zvyšuje sebedůvěra, zhoršuje se schopnost rozeznat pohybující se světla a řidiči špatně odhadují vzdálenosti. K neštěstí potom stačí jen chvilka nepozornosti.

Pospíchej pomalu

"Veškeré lidské kvaltování toliko pro hovada dobré jest", řekl "učitel národů" Jan Amos Komenský. Spěch je za volantem stejně nebezpečný jako závažné a podceněné zdravotní problémy anebo řidič pod vlivem některé z návykových látek. Pamatujme na to. Dokud autonehoda s fatálními následky nezasáhne někoho z našeho blízkého okolí, často považujeme statistiky dopravních nehod za něco, co se nás netýká. Nejsou to ale prázdná čísla. Jsou to životy těch, kteří tu ještě mohli být.

Nenechte vaše vztahy rozpadat zbytečně. A jestli se vám pořád nedaří najít toho pravého nebo tu pravou, seznamte se online, skvělou volbou je i vědecký seznamovací dotazník.

[ivi]

Sdílejte tento článek na: