Domů

Seznamovací dotazník

Fotoseznamka

Lifestyle magazín

Registrovat nyní

Ps: Hledám partnera/partnerku stejného pohlaví

25.říjen 2016
Ps: Hledám partnera/partnerku stejného pohlaví

Jste homosexuální a hledáte partnera nebo partnerku? Chcete najít někoho, s kým budete sdílet svůj život? Myslíte si, že to není možné a že homosexuální partneři nemohou mít dlouhodobější vztahy? Tito partneři mohou mít vztah stejný jako kdokoli jiný. Nejdůležitější je, aby si tito lidé dokázali přiznat svojí správnou orientaci. Není pochyb o tom, nalezení správného partnera není jednoduché. Nezapomeňte, na to, že hledáte životního druha.

Klasickým typem lidské společnosti je vztah muže a ženy. Těchto párů je v naší společnosti nejvíce. Tyto páry jsou základním kamenem plození. Homosexuální vztahy, vztahy stejného pohlaví, jsou velmi diskutované téma, protože vztahy jsou pro všechny velmi důležité. Není totiž vůbec jednoduché, najít si partnera, který by za to stál, který by vám byl oporou, měl k vám úctu, respektoval vás, dokázal si vás vážit a zároveň vás dokázal i pobavit a potěšit. Nalezení toho pravého partnera či partnerky potřebuje nějaký ten čas a rozhodně nemá smysl spěchat a přecházet ze vztahu do vztahu, abyste nebyli sami. Partnera potřebuje každý z nás i lesba anebo gay. Samozřejmě jsou i homosexuální lidé, kteří, než aby si svojí orientaci přiznali, zůstanou raději sami a do dlouhodobějších vztahů se nepouštějí. Někteří to mohou dělat z důvodu, aby se nemuseli před svým okolím stydět, jiní prostě o vážný vztah nestojí. Jakýkoli vztah musí začít první schůzkou, hrozí mu první hádky ale i případný rozchod, vztahy homosexuálních partnerů nebo partnerek jsou stejné jako u těch, kde je muž a žena. Být homosexuální je složité a ani v rámci postupování nové doby se to rapidně nezmění. Pořád budou někteří na tyto páry a lidi koukat skrz prsty. Pro seznamování těchto lidí je výhodou anonymita internetové seznamky. Každý člověk se seznamuje jinak, někomu to jde snadno, jiní se stydí a mohou mít na začátku problémy. Výborné na internetové anonymní seznamování jsou vedle seznamek i nejrůznější skupiny, sociální stránky a diskuze.

Homosexuální páry byly již součástí starověku

Společnosti v Řecku a Japonsku, ve starověku i středověku, si myslely, že pokud budou mít starší bojovníci pouto k těm mladším, budou v boji tvrdší. Každopádně je to pouze teorie a nelze tuto informaci považovat za pravidlo ve všech společnostech.

Homosexualita se objevovala i v umění a literatuře

Opět se můžete ohlédnout do starého Řecka, k samotnému Platónovi. Ten dokonce tvrdil, že samotná láska mezi muži je lepší, než láska mezi mužem ženou. Dále se o homosexualitě zmiňoval například Leonardo da Vinci, Michelangelo a Shakespeare. Ovšem tyto motivy zůstaly povětšinou skryté, najít můžete především motiv žen v motivech západního výtvarného umění. Touto tématikou se můžete také setkat i v Číně a Japonsku.

Homosexualita v televizi

V roce 1990 vzniklo mnoho amerických televizních komedií, které ukázaly páry stejného pohlaví. Od roku 1998 začala televize vysílat komediální seriál, který je všem velmi dobře znám, Will a Grace. Jedná se o jeden z nejúspěšnějších seriálů, kde vystupuje žena a muž, kteří se před jejich svatbou „rozejdou“ z důvodu toho, že Will přizná, že je homosexuální. V roce 2005 pak vznikl a byl představen film Zkrocená hora, který si vysloužil kritiku, ale i částečně kladné recenze na mezinárodní úrovni. Úspěch filmu byl považován za milník ve veřejném přijetí amerického hnutí za práva homosexuálů. Motiv stejného pohlaví se objevil i ve videohrách, a to již roku 1998, konkrétně ve hře Fallout 2.

LGBT skupina

Společenství homosexuálních párů, které je volně definované jako seskupení lesbiček, gayů, bisexuálů je označováno a nazýváno LGBT komunitou.

Lesbický pár

Pokud se mají dva lidé stejného pohlaví skutečně navzájem rádi a jsou ochotni zůstat si věrni po celý život, proč by se nemohli vzít?

Registrované partnerství

Zákon definuje registrované partnerství jako trvalé společenství dvou osob, které mají stejné pohlaví. Tyto páry se nemohou „brát“, ale mohou se tzv. registrovat. Mohou si vzít stejné příjmení. Mohou vystupovat jako partneři. Mají k sobě povinnost vyživovací a mohou se zastupovat, pokud je potřeba něco řešit stejné jako smíšené páry. Lékaři jim navzájem mohou sdělovat zdravotní stav a dědí po sobě bez závěti. Existují i země, kde jsou partnerství „registrovaná“ srovnatelná a normálním manželstvím. Jaká práva ale nemají? Netýká se jich společný majetek a mají to mnohem obtížnější s adopcí, respektive se pořád řeší, zda by tyto páry adoptovat děti měli nebo neměli a zda to bude zákonně možné nebo nikoli. Možností registrovat se jako partneři je možné v Česku od roku 2006 a Česko se stalo jedna ze zhruba třiceti zemí světa, které toto umožňují. Vůbec první země, která toto povolila, bylo Dánsko.

V čem je pro páry stejného pohlaví výhodné registrované partnerství na základě zákonů, například:

• Partner se považuje za osobu blízkou (podle § 22 odst. 1 OZ a § 125 trestního zákoníku).
• Partner má nárok na náhradu nemajetkové újmy, pokud dojde k usmrcení druhého partnera (§ 2959 OZ).
• Může se domáhat ochrany osobnosti po smrti partnera (§ 82 OZ).
• Pečuje-li o dítě jen jeden z rodičů, podílí se na péči o dítě a jeho výchově i partner rodiče dítěte, žije-li s dítětem v rodinné domácnosti (§ 885 OZ).
• Partner dědí v rámci prvé, resp. druhé dědické třídě (§ 1635-1636 OZ).
• Registrovaný partner nemá nárok na vdovský/vdovecký důchod po zemřelém partnerovi (§ 49 zákona č. 55/1995 Sb., o důchodovém pojištění).
• Partner je společně posuzovanou osobou pro některé druhy dávek státní sociální podpory (§ 7 odst. 2 písm. b, c) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře).
• Partner má právo odepřít výpověď jako svědek v rámci trestního řízení (§ 100 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád).
• Existence partnerství není překážkou výkonu rodičovské odpovědnosti partnera vůči jeho dítěti ani překážkou svěření jeho dítěte do jeho výchovy. Partner se však nemůže stát osvojitelem za trvání partnerství (§ 13 zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství).

Zánik partnerství

Partnerství zaniká vždy smrtí jednoho z partnerů, tj. prohlášením jednoho partnera za mrtvého, změnou pohlaví (§ 29 odst. 2 OZ) nebo zrušením rozhodnutí soudu. O zrušení partnerství rozhoduje soud na návrh jednoho z partnerů, přičemž žalobce musí prokázat, že partnerský vztah již fakticky netrvá. Tuto povinnost nemá, pokud se k návrhu připojí i druhý partner. Zánik partnerství je tedy mnohem jednodušší, než rozvod manželství. Toto interpretuje přímo občanský zákoník.

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Same-sex_relationship

http://www.pravnilinka.cz/obcansky-zakonik/registrovane-partnerstvi

[kač]

Sdílejte tento článek na: