Domů

Seznamovací dotazník

Fotoseznamka

Lifestyle magazín

Registrovat nyní

Prales dětem: Češi zachraňují deštný prales v Indonésii

10.leden 2017
Prales dětem: Češi zachraňují deštný prales v Indonésii

Česko-indonéský projekt Green Life, jehož cílem je ochrana deštného pralesa a ohrožených druhů zvířat v ekosystému Leuser na indonéské Sumatře, ukazuje svou úspěšností, jakou obrovskou sílu má rozhodnutí člověka něco změnit. Na základě vlastního prozření a s vírou ve změnu, která pramení z hloubi duše.

Financování projektu Green Life zajišťuje spolek Prales dětem, který vznikl v roce 2009 a jehož hlavními představiteli jsou bývalý profesionální potápěč Milan Jeglík a jeho životní partnerka Zuzana Koloušková. Jedná se o neziskovou, nevládní a nehumanitární organizaci, která nepobírá žádné systémové dotace či granty a veškerou svou činnost financuje z dobrovolných příspěvků lidí, partnerských firem a eticky kontrolovaných sponzorských darů. Žádný z členů spolku Prales dětem, ani jeho předseda, nepobírá žádné finanční ohodnocení, všichni pracují dobrovolně ve prospěch přírody a zvířat. 

Spolek Prales dětem, prostřednictvím projektu Green Life, představuje etickou cestu za obranou té nejzákladnější hodnoty, kterou je život. Život všech živočišných druhů, etický lidský život a s tím spojená ochrana divoké přírody. Mezi základní body etického kodexu projektu Green Life patří:

  • respektování přírodních zákonů a pokora ke zvířatům;
  • respektování svobody všech živých bytostí bez ohledu na živočišný druh; 
  • respektování faktu, že všichni jsme součástí přírody a vesmíru a nemáme jakékoliv právo nadřazenosti nad jiným živočišným nebo rostlinným druhem;
  • odmítání jakékoliv spolupráce a komunikace s lidmi zapojenými do trofejových lovů, velkochovů hospodářských zvířat, systémové neetické vědy, obchodování s tropickým dřevem, obchodování se zvířaty, systémového chovatelství divokých druhů zvířat, ZOO, cirkusů;
  • vyhýbání se výrobkům z palmového oleje;
  • návrat k životu lidí, přírody a zvířat ve společné harmonii.

Programy projektu Green Life

Jak již bylo zmíněno, cílem projektu Green Life je ochrana tropického deštného pralesa a ohrožených druhů zvířat na Sumatře v Indonésii. Projekt se zaměřuje na organizaci protipytláckých aktivit, čímž zajišťuje ochranu přirozených teritorií kriticky ohrožených druhů zvířat jako jsou sumaterští tygři, orangutani, nosorožci a sloni

Mezi programy projektu Green Life patří budování soukromé pralesní rezervace Green Life, organizace protipytlácké hlídky s názvem Tygří komando a výchovně vzdělávací činnost v nově vybudovaném pralesním informační centrum Tygří dům.

Rezervace Green Life

Současná situace ohrožení deštných pralesů na naší planetě je velmi kritická. Rok co rok mizí v důsledku úmyslně založených požárů velká plocha deštných pralesů, včetně oblastí národních parků. A tak nížiny, které dříve bývaly krásným tropickým deštným pralesem a obrovskou studnicí biodiverzity (druhové rozmanitosti), jsou dnes totálně devastovány. Za mnohými z těchto požárů stojí záměr tvořit plantáže pro pěstování palmy olejné, na které v současnosti částečně stojí indonéská ekonomika. Nejedná se však pouze o plantáže palmy olejné, ale také například eukalyptu pro výrobu papíru

Děsivě katastrofický byl požár v roce 2015 v centrální Sumatře, který byl založen v červnu a přestal hořet až v prosinci. Za toto období zde vyhořel 1 milion hektarů pralesa, zemřelo na 150 tisíc lidí v důsledku respiračních onemocnění a bylo zahubeno obrovské množství pralesních zvířat. Uvádí se, že v průběhu požáru na Sumatře v roce 2015 se dostalo do ovzduší tolik emisí a oxidu uhličitého, kolik vyprodukuje ekonomika Spojených Států a Německa společně za celý rok.

Projekt Green Life se, prostřednictvím budování soukromé rezervace Green Life na hranicích národního parku (NP) Gunung Leuser, zaměřuje na předcházení podobných katastrof. Rezervace Green Life postupně vytváří ochranné pásmo vykupováním pozemků od místních vlastníků a střeží tak hranice NP před pytláctvím, ilegálním dřevorubectvím, požáry a dalšími ilegálními aktivitami.

Mapa s vyznačením rezervace Green Life

V současné době má tato soukromá rezervace rozlohu 85,5 hektarů a na jejím území jsou postaveny dva pralesní tábory, které fungují jako zázemí pro dobrovolníky a ostrahu. Cílem projektu je rozšířit plochu rezervace na velikost 400 - 700 hektarů. Projekt rovněž upozorňuje na důležitost vzniku soukromých rezervací, které dokáží chránit své území lépe než státní parky a jde tak příkladem dalším případně nově vznikajícím projektům podobného zaměření.

Na projektu Green Life spolupracuje, spolu s českým spolkem Prales dětem, také indonéská nezisková organizace, jejíž předseda Ali Rusli má plnou odpovědnost právě za provoz a ostrahu rezervace Green Life. Rezervace rovněž zaměstnává jednoho českého správce. 

Protipytlácká hlídka

Protipytlácká hlídka na ochranu tygrů sumaterských a dalších ohrožených druhů zvířat s názvem Tygří komando, operuje v rezervaci Green Life 16 dní v měsíci. Hlídku tvoří 4 indonéští muži a jeden Čech, kteří jsou vybaveni kvalitní výstrojí a pravidelně proškolováni. Hlavní náplní činnosti Tygřího komanda je strážní a hlídková činnost v rezervaci Green Life a v NP Gunung Leuser, včetně ničení pytláckých pastí, narušování pytlácké činnosti, shromažďování důkazů o této činnosti, zatýkání pytláků v NP a monitorování zvířat na území NP pomocí fotopastí. 

Tygří dům

Od ledna roku 2016 funguje na severní Sumatře výchovně vzdělávací a informační centrum Tygří dům, které slouží zároveň jako základna protipytlácké hlídky. V Tygřím domě se uskutečňuje výchovně vzdělávací program pro místní děti a mládež pod vedením indonéské učitelky a dobrovolníků. Program se zabývá výchovou a vzděláváním dětí ke vztahu k přírodě a zvířatům, výukou angličtiny a také zapojováním dětí do čištění přírody od plastových odpadků. 

Tygří dům spolupracuje s indonéskou studentskou organizací na ochranu přírody, zabývá se osvětou spojenou s ochranou tygrů sumaterských a dalších ohrožených druhů zvířat v ekosystému Leuser a jsou zde rovněž kanceláře indonéské i české neziskové organizace, podílející se na projektu Green Life.

Fauna v rezervaci Green Life

Jak mohu projekt Green Life podpořit?

Existuje hned několik možností, jak tento úžasný a poctivý projekt podpořit. Všechny informace najdete přehledně na webových stránkách www.pralesdetem.cz. Je možné si předplatit časopis Green Life, koupit si originální tričko, placku nebo stolní kalendář s krásnými fotografiemi z indonéské Sumatry. Můžete si také vybrat konkrétní program projektu Green Life a podpořit přímo například Tygří hlídku nebo nový monitorovací program Oko tygra (koupě fotopastí), zachránit svůj ar deštného pralesa nebo jet v rámci dobrovolnického programu přímo do rezervace Green Life v Indonésii a podílet se zde aktivně na ochraně tropického deštného pralesa.

Zachraň prales

Každý člověk může zachránit svůj kousek deštného pralesa a tím pomoci rozšířit soukromou pralesní rezervaci Green Life. Každý zachráněný kus pralesa je opatřen certifikátem, který obdrží jeho zachránce poštou. Úrovní je hned několik, můžete zachránit:

  • 10 m2 pralesa (denně kyslík pro 90 bytostí) za 90 Kč,
  • 100 m2 = 1 ar pralesa (denně kyslík pro 900 bytostí) za 900 Kč,
  • 1 000 m2 = 10 arů pralesa (denně kyslík pro 9 000 bytostí) za 9 000 Kč,
  • 10 000 m2 = 1 hektar pralesa (denně kyslík pro 90 000 bytostí) za 90 000 Kč.

Certifikát o koupi pozemku v rezervaci Green Life na Sumatře

Dobrovolnický program

Spolek Prales dětem vytvořil unikátní dobrovolnický program, v rámci kterého se každý může zapojit do ochrany tropického deštného pralesa přímo v rezervaci Green Life na indonéské Sumatře. V rámci 21denního pobytu se dobrovolníci zapojí do monitorování zvířat pomocí fotopastí, strážní činnosti, pracovní činnosti v táborech, čištění stezek a hranic NP Gunung Leuser a rezervace Green Life, Tygří hlídky, asistence na vzdělávacích programech pro děti a mládež v Tygřím domě a dalších činností. Zároveň zde má dobrovolník jedinečnou možnost lépe poznat a pochopit deštný prales.

Na tomto úspěšném projektu je vidět, jak nezbytné je otevřít naše vnímání i za hranice našeho státu nebo Evropy. Přestat se dívat pouze vpřed, rozhlédnout se kolem a nezavírat oči před tím, co se děje na druhé straně zeměkoule s pocitem, že se nás to netýká, že je to daleko. Na celém světě už zbývají pouze tři velké tropické deštné pralesy, díky kterým tady všichni můžeme být. Vedle nejrozsáhlejší jihoamerické Amazonie a africké Konžské pánve jsou to právě deštné pralesy Indonésie. Všichni máme možnost, rozhodnout se správně.

Zdroje

Oficiální webové stránky Prales dětem a záznam besedy Duše K s Milanem Jeglíkem z 8. 12. 2016. Zdroj obrázků: oficiální webové stránky Prales dětem a shutterstock.com.

[mon]

Sdílejte tento článek na: