Domů

Seznamovací dotazník

Fotoseznamka

Lifestyle magazín

Registrovat nyní

Poznejte bohy a posvátná zvířata starověkého Egypta

6.duben 2018
Poznejte bohy a posvátná zvířata starověkého Egypta

Starověcí Egypťané jsou známí svým náboženstvím, které čítá stovky bohů, a uctívali i mnoho zvířat, která my považujeme za zcela obyčejná. Seznamte se trochu blíže s tímto starodávným světem.

Na nalezišti v Quartě v jižním Egyptě byly objeveny obrazy vyryté do skály, které zobrazují divoký dobytek a další zvláštní stvoření. Stáří se odhaduje na 17000 let, z čehož se dá usoudit, že víra v různé skryté síly započala velmi brzy. Nejstarší dochovaná egyptská socha, která je stará zhruba 7000 let, pak znázorňuje pravděpodobně krávu, což dokládá její významnou roli v běžném životě starých Egypťanů. Podobně pro ně byla důležitá poušť a slunce, které byly uctívány v podobě mnoha bohů, stejně tak řeka Nil a její ohromné každoroční záplavy, které byly taktéž připisovány moci bohů

Mýty o stvoření světa

Tyto jednotlivé přírodní úkazy se postupně vyvinuly v síly jednotlivých bohů a navíc pak ještě každá oblast Egypta měla svá místní božstva, jejichž povahy se postupně rozvíjely pomocí různých pověr a mýtů. Jeden z nejdůležitějších mýtů je ten o stvoření světa - podle něj se pradávné vody chaosu rozestoupily a odhalily pahorek, na kterém se objevil život. Vzhledem ale k různým božstvům na různých oblastech Egypta měla každá oblast svého vlastního boha za stvořitele. V Mennoferu neboli řecky Memfis (prvním hlavním městě starověkého Egypta) se věřilo, že se místní hlavní bůh vynořil z vody a povolal všechny věci k životu tím, že vyslovil jejich jména. Jak jedoduché. V dalším městě, Sau (Sais), byl svět stvořen díky bohyni Neit. Obyvatelé města Chemen (Hermopolis) věřili, že život vznikl díky osmi bohům, čtyřem žábám mužského pohlaví a čtyřem hadům ženského pohlaví. Ve městě Asuán prý svět stvořil bůh Chnum na hrnčířském kruhu.

Nejdůležitějším mýtem o stvoření světa ale pochází z města Iunu (Heliopolis), kde nejvyšším bohem byl bůh slunce zvaný Re, kterému se říkalo "matka a otec všech". Re zplodil dvojčata - boha vzduchu Šu a bohyni vláhy Tefnut, kteří měli další potomky - bůh země Geb, bohyně nebe Nút - a ti dále zplodili dvojčata Usira s Eset a Sutecha s Nebthet. Usir a jeho sestra Eset jsou pokládáni za první vladaře Egypta. Následoval je jejich syn Hor a po něm "následovníci Horovi", kteří představovali polobohy předcházející prvním lidských vladařům. Dalších 3500 let dějin faraonské vlády (zhruba 3100 př. n. l. - 395 n. l.) se Egypt nadále rozvíjel a jak vznikali noví bohové nebo splývali v jednoho, vytvořil se rozmanitý náboženský systém.

Bohové starověkého Egypta

Jací jsou ti nejdůležitější bohové, na které věřili obyvatelé starověkého Egypta? Byli zobrazováni ve zvířecí podobě nebo v lidské podobě se zvířecí hlavou.

Re - bůh slunce

Re byl nejdůležitějším bohem slunce. Když slunce vycházelo, říkalo se mu Cheprer, když zapadalo Atum a když se jednalo pouze o sluneční kotouč Aton. Jak již bylo řečeno, zplodil dvojčata Šu a Tefnut.

Geb - bůh země

Představoval syna bohů Šu a Tefnut, vnuka Re. Zobrazován byl se zelenou pokožkou, protože byl považován za boha země, jak leží pod svou sestrou a ženou Nút.

Nút - bohyně nebe

Také vnučka boha Re. Její tělo pokryté hvězdami představovalo oblohu. Nad svým bratrem a mužem Gebem ji držel jejich otec Šu - bůh vzduchu.

Eset - bohyně mateřství a magie

Dcera Geba a Nút. Byla dokonalou matkou a postupně se stala nejdůležitější bohyní Egypta. Říkalo se o ní, že je chytřejší než milion bohů a silnější než tisíc vojáků.

Usir - bůh znovuzrození a plodnosti

Usir, bratr a muž Eset, byl zabit svým bratrem Sutechem. Eset ho přivedla zpátky k životu a Usir se tak stal vládcem podsvětí a bohem znovuzrození a plodnosti.

Poznejte bohy starověkého Egypta

Hor - bůh vládce

Když se jeho otec, Usir, stal vládcem podsvětí, Hor po něm nastoupil na trůn jako vládce země a stal se tak bohem, se kterým se ztotožňoval každý lidský faraon.

Sutech - bůh bouří a chaosu

Sutech představoval bouřlivého boha, který zabil svého bratra Usira, za což byl poražen Eset a Usirovým synem a mstitelem Horem.

Nebthet - bohyně ochrany

Čtvrté dítě Geba a Nút. Nebeth byla partnerkou svého bratra Sutecha, nejčastěji ale doprovázela svou sestru Eset jako ochránkyně krále a mrtvých.

Ptah - bůh stvoření a řemeslníků

Ptah představoval boha stvoření a ochranitele řemeslníků. Díky jeho chrámu v Mennoferu nazývanému "Dům Ptahova ducha" (Hut Ka Ptah) vzniklo slovo Egypt.

Thovth - bůh moudrosti a měsíce

Thovth byl zobrazován s hlavou ibise. Byl bohem moudrosti a patronem písařů. Vynalezl písmo a přinesl lidem vědění. Jeho zakřivený zobák představoval srpek měsíce a hlavní středisko jeho kultu se nacházelo v Chemenu.

Neit - bohyně války, stvořitelka

Bohyně války, Neit, byla pradávná bohyně stvořitelka a "Paní luku", jejímž symbolem byl štít se zkříženými šípy. Neitiným kultovním střediskem bylo město Sau na deltě Nilu.

Amon - bůh Théb

Původně místní bůh Théb, jehož jméno znamná "skrytý". Amon byl později sloučený s bohem Re, čímž vznikl Amon-Re, vládce bohů a egyptský státní bůh.

Hathor - bohyně lásky, krásy a mateřství

Často byla zobrazována v podobě krávy nebo jako žena s kravskými rohy nebo ušima. Symbolizovala radost a štěstí. Jakožto pečující bohyně ochraňovala živé i mrtvé.

Sachmet - bohyně zkázy

Lví bohyně Sachmet disponovala ničivými silami a byla ochránkyní králů v bitvách. Její menší a vlídnější podobou byla kočičí bohyně Bastet, ochránkyně domova.

Maat - Bohyně pravdy a spravedlnosti

Udržovala svět v rovnováze. Jejím symbolem bylo pštrosí pero, které sloužilo jako protiváha srdce zemřelého člověka. Srdce se zvážilo a soudilo a zemřelý pak mohl dosáhnout věčného života.

Zvířecí kulty a posvátná zvířata

Staří Egypťané si velmi vážili přírody, obzvláště pak zvířat jejichž duše uctívali jako božské. Podle nejstaršího dochovaného umění se zvířata po boku lidí pohybují od 4 tisíciletí před naším letopočtem a byla vkládáná do lidských hrobů. Vztah mezi lidmi a zvířaty měl pro vývoj egyptského náboženství zásadní význam. Všichni možní tvorové, od domácích po posvátné, domestikované i volně žijící, měli významný podíl na vývoji civilizace z malých osídlení na březích Nilu až v rozlehlé království. Ve staroegyptských domovech byli, stejně jako v dnešní době, velmi oblíbení psi a kočky.

Jaká byla ve starověkém Egyptě posvátná zvířata?

Pes

Mnoho rodin chovalo psa jako domácí zvíře, ale býval také společníkem na lovu nebo byl vycvičený k hlídání. Předpokládá se, že staří egyptští psi jsou předchůdci dnešních ras basenji, chrt a anglický mastif. Starověké nápisy a hieroglyfy obsahovaly i psí jména, mezi nimiž se dali třeba najít taková jako "Odvážný" nebo "Spravedlivý". Pokud pes zemřel, jeho vlastníci si jako projev úcty oholili celé tělo.

Kočka

S kočkami to bylo trochu jiné. Obyvatelé starověkého Egypta věřili, že kočky ochraňují jejich domovy a vnímali je spíše jako spirituální ochránce než jako domácí zvířata. Kočky byly navíc velmi užitečné, protože lovily myši a ptáky, a společně s fretkami udržovali bez škůdců sklady a sýpky. Vyvážet kočky z království bylo nelegální a dokonce existoval i úřad, který se tímto problémem pašeráctví zabýval. Zabití kočky bylo považováno za zločin a každý, kdo se ho dopustil, byl veřejně potrestán. Její smrt byla oplakávána stejně jako smrt člena rodiny a "pozůstalí" si ve znamení úcty holili svá obočí.  

Skarab

Skarab se odborně nazývá vruboun posvátný. Tento hmyz je známý především tím, že vytváří kuličky trusu, které pak postrkuje před sebou, než se z nich vylíhnou potomci. Staří Egypťané si tohoto charakteristického znaku všimli a propojili jej s myšlenkou znovuzrození. Bůh Cheprer byl skarab a jeho úkolem bylo postrkovat Slunce po obloze od východu k západu. Skarab se stal jedním z nejdůležitějších symbolů v celé egyptské civilizaci a často se objevoval na různých amuletech.

Ryby

I některé ryby byly považovány za posvátné. Faraon a šlechta proto několik druhů ryb z náboženských druhů nejedli vůbec. V nižších společenských třídách pak byli hojně konzumováni kapři a sumci.

Ptáci

Sokol

Sokoli a jestřábi byli spirituálními ochránci faraonů. Hieroglyfy často zobrazují dravce, jak roztahují za vladaři svá křídla. Také se věřilo, že to jsou inkarnace Hora, boha nebe, stejně jako Moncara a Sokara, bohů ochrany a síly.

Sup

Pro staré Egypťany byli supi velmi důležití a představovali hned dva různé bohy. Ztělesňovali myšlenku královského majestátu a ochrany a ztvárňovali bohyně Nebthet a Mut. Často se objevovali na stropech chrámů, kde byli zobrazeni s roztaženými křídly.

Ibis

Tito ptáci v současném Egyptě již vyhynuli. Dříve byli spojováni s Thovtem, bohem moudrosti. Většinou se vyskytovali na březích Nilu a velké množství ibisů bylo nalezeno ve starověkých katakombách, kde byli mumifikováni a pohřbeni. Rovněž byli spojováni s bohy Tehutim a Džehutim, kteří vládli jazyku, vzdělávali lidi a učili je novým dovednostem.

Pštros

Kromě dravců obdivovali starověcí Egypťané i největšího pozemského ptáka - pštrosa. Byl považován za ztělesnění řádu a byl spjat s bohyní Maat, která mívala v čelence připevněné pštrosí pero. Právě proto šlo mezi egyptskými ženami o velmi populární doplněk.

Svými nově nabytými vědomostmi můžete uchvátit svou drahou polovičku. A jestliže žádnou nemáte, neváhejte a zaregistrujte se na online seznamku.

[Lil]

Sdílejte tento článek na: