Domů

Seznamovací dotazník

Fotoseznamka

Lifestyle magazín

Registrovat nyní

Novodobé divy světa

12.červenec 2017
Novodobé divy světa

Divy světa byly, jsou a budou. Starověké divy světa ale vystřídaly postupem času ty novodobé. Které to jsou a jak vypadají?

Starověké divy světa

Visuté zahrady Semiramidiny

Kde: Babylón, Mezopotámie

Kdy: nechala je vystavět Semiramis, která byla manželkou krále Nabuchadnezara II. v polovině 6. století př. n. l.

Co to je: Podle pověsti byly vybudovány pro královnu Semiramis, která vyrostla v zelené Médii, a proto přikázal Nabuchodonozor II. kolem roku 600 př. n. l. postavit visuté zahrady na terasách paláce, aby ji potěšil. O jejich existenci však neexistují nezvratné důkazy. Zahrady popisovali zejména starořečtí historikové, mimo jiné Strabón a Diodóros Sicilský.

Diova socha v Olympii

Kde: Diův chrám v Olympii

Kdy: výstavba sochy byla zahájena 466 př. n. l. a dokončena byla 435 př. n. l.

Co to je: Monumentální 13 metrová socha, kterou vytvořil řecký sochař Feidiás. Kultovní socha vládce bohů Dia byla vyrobena ze slonoviny tzv. chryselefantinovou technikou, vlasy a šaty byly ze zlata. Trůn z cedrového dřeva byl zdoben zlatem, ebenem, slonovinou a drahokamy. Jádro sochy bylo dřevěné. Zeus držel v levé ruce berlu s orlem na vrcholu, v pravé ruce měl sochu bohyně Niké. Ve vlasech měl věnec olympijského vítěze. Dílo zdobily četné mytologické výjevy - smrt Niobiných dětí, kentauromachie, amazonomachie a zrození Afrodity.

Artemidin chrám v Efesu

Kde: západní pobřeží Malé Asie

Kdy: byl vybudován kolem roku 550 př. n. l.

Co to je: Chrám bohyně Artemis byl postaven celkem třikrát. První verzi, která byla zařazena mezi oficiální divy světa, podpálil roku 356 jakýsi Herostratos. Udělal to kvůli tomu, aby se proslavil. Což se mu tedy povedlo. Druhé zničení mají na svědomí Gótové roku 262, ale i potom byl chrám obnoven. Chrám mohl být definitivně zničen až po zničení vlivu bohyně Artemis Efezské, což se povedlo křesťanům. Od roku 401 byl chrám používán jako skladiště stavebního kamene.

Mauzoleum v Halikarnasu

Kde: Halikarnass (současné Bodrum v Turecku)

Kdy: vybudována v letech 353-350 př. n. l

Co to je: Hrobka, kterou nechal vybudovat perský satrapa Mausólos se svou ženou a sestrou Artemísií. Stavba byla navržena řeckými architekty Satyrem a Pýtheem. Byla asi 45 metrů vysoká a na každé ze čtyř stran zdobená reliéfy, každým vytvořeným jedním ze čtyř řeckých sochařů: Leocharem, Bryaxem, Skopem a Timotheem. Dokončená stavba byla považována za triumf estetiky a jako taková byla Antipatrem ze Sidónu zařazena do seznamu Sedmi divů světa.

Mauzoleum v Halikarnasu

Kolos rhodský

Kde: u přístavu na ostrově Rhodos

Kdy: vystavěli ji v letech 304 - 292 př. n. l.

Co to je: Bronzová socha starověkého řeckého boha Hélia. Stavitelem kolosu byl Chárés z Lindu. Stavěl jej tak, že jej obkružoval tunami písku a štěrku, aby zakryl její dosavadní podobu. Když sochu po 12 letech dostavěl a odhalil, nesetkalo se jeho dílo s obdivem všude. Někteří Rhoďané si mysleli, že by tato gigantická socha mohla boha rozzlobit, a to tak, že by společně s ní mohl svrhnout i celý ostrov.

Maják na ostrově Pharos

Kde: u Alexandrie, Egypt

Kdy: stavba byla zahájena někdy kolem roku 300 př. n. l. a k dokončení došlo v roce 280 př. n. l.

Co to je: Maják měřil 140 metrů a byl z bílého mramoru. Opticky stavba sestával ze tří částí. Každá se směrem k vrcholu zužovala. Spodní část byla čtvercová, prostřední osmihranná a vrchní válcovitá. Předpokládá se, že uvnitř majáku byla rampa pro koně, kteří dodávali palivo ohni na vrcholu majáku. Jako palivo sloužila pryskyřice a dřevo, jejich skladiště bylo ve válcovité části majáku. Tam se vytahovalo pomocí kladkostroje.

Egyptské pyramidy

Kde: Gíza

Kdy: budovány 1500 let, od doby vlády panovníka Džosera ze 3. dynastie až do doby prvního krále 18. dynastie Ahmose I

Co to je: Každá z pyramid nebyla samostatnou izolovanou stavbou, ale součástí celého rozsáhlého plánu funkčně propojených budov, proto je přesnější hovořit ne o pyramidách, ale o pyramidových komplexech. Jejich standardní součástí, vedle pyramidy samotné, byl v ideálním případě údolní chrám, vzestupná cesta, zádušní chrám a tzv. satelitní pyramida.

Novodobé divy světa

Jak vypadají novodobé divy světa? Podíváme se na všech 7, pro které hlasovali lidé na celé planetě. Hlasovali ti, co jim toto téma není lhostejné, především mezi ně patří cestovatelé a turisté. Které vybrali? Tady jsou.

Socha Krista Spasitele

Kde: Rio de Janeiro, Brazílie

Kdy: pro veřejnost byla otevřena 12. října 1931

Co to je: hromná socha Ježíše Krista na kopci Corcovado (710 m n. m.), dominanta města Rio de Janeiro

Socha měří 30 metrů. Stojí na podstavci vysokém 7 metrů. Hlava sochy váží 35,6 tuny, ruka 9,1 tuny a vzdálenost mezi napřaženýma rukama je 23 metrů. Celá socha váží okolo 700 tun, což je tolik asi jako 23 vagonů pražského metra. Do roku 1994 šlo o nejvyšší sochu Ježíše na světě. Na vrchol kopce vede pozemní lanová dráha, která končí asi 40 metrů pod vrcholem. Odtud vede cesta s 220 schody až k úpatí sochy.

Machu Picchu

Kde: Peru

Kdy: postaveno okolo roku 1430 - 1450

Co to je: Ruiny předkolumbovského inckého kultovního města v peruánských Andách. Toto tajuplné incké město ukryté vysoko v peruánských Andách zůstává pro archeology doposud záhadou. Nikdo neví, proč bylo vybudováno tak vysoko, leží totiž v nadmořské výšce 2350 metrů a k jakému účelu vlastně sloužilo. V roce 1572 bylo náhle opuštěno. Je možné, že většina obyvatel zemřela na neštovice dříve, než sem přišli španělští dobyvatelé. Machu Picchu navštíví ročně 1 800 000 lidí, což vychází na 5000 návštěvníků denně.

Petra

Kde: okraj Arabské pouště, Jordánsko

Kdy: bylo postaveno mezi 3. stoletím př. n. l. a 1. stoletím n. l.

Co to je: Skalní město, které původně vzniklo jako pohřebiště v dokonale krytém místě, kde se sektávají tři údolí. V 6. století našeho letopočtu bylo město opuštěno a zapomenuto. Znovu jej objevil až v roce 1812 švýcarský badatel a cestovatel Johann Ludwig Burckhardt. Petra ukrývá paláce, divadlo, pohřebiště, tržiště, důmyslné vodní kanály i precizní zemědělské zahrady. Všechny tyto stavby jsou vytesány do masivních narůžovělých skal.

Tádž mahal

Kde: Ágra, stát Uttarpradéš, Indie

Kdy: postaveno v letech 1632 - 1654

Co to je: Monumentální palác vypadající jako z pohádky tisíce a jedné noci nechal vystavět na památku své předčasně zesnulé ženy indický císař Šáhdžahán. Mocný Šáhdžahán byl ještě princem, když se v roce 1612 oženil s půvabnou 15 letou dcerou vysokého úředníka Ásata Chána. Milovaná žena mu porodila 8 synů a 6 dcer, v roce 1631 ale při porodu zemřela. Císařův žal byl tak veliký, že pro ni truchlil celé dva roky a učinil slib, že postaví pomník hodný její památky. Něco, čemu by se nevyrovanlo nic na světě.

Taj Mahal

Koloseum

Kde: Řím, Itálie

Kdy: stavbu Kolosea zahájil císař Vespasián okolo roku 70, otevřeno bylo v roce 80 za vlády císaře Tita

Co to je: Koloseum je oválný amfiteátr v centru Říma, největší amfiteátr, který byl kdy v římské říši postaven. Během gladiátorských zápasů v něm umíraly tisíce zápasníků i obrovské množství zvířat. Poslední krvavé představení se zde konalo roku 523, v době vlády gótského krále Theodericha. Převládá názor, že Koloseum svůj název získalo díky své velikosti, ale název pochází spíše od obrovské bronzové sochy císaře Nerona, která stála v sousedství amfiteátru. Na místě, kde socha údajně stávala, dnes roste 5 stromů.

Chichén Itzá

Kde: poloostrov Yucatán, Mexiko

Kdy: na konci 5. století

Co to je: Zřícenina mayského města, centrum mayské civilizace. Město Chichén Itzá bylo po staletí ztraceno v nepropustné džungli, odpradávna je zahaleno množstvím tajemství. Údajně bylo opuštěno ze dne na den a zůstalo 300 let v zapomnění. Nejznámějšími stavbami jsou Kukulkánova pyramida, Velké míčové hřiště, Chrám válečníků, observatoř a Studna obětí, ve které byly nalezeny kostry stovek obětovaných malých chlapců. Hluboko v nitru Kukulkánovy pyramidy se ukrývá ještě jedna mnohem starší pyramida. Dostanete se do ní úzkou a dusnou chodbou, proto se její návštěva nedoporučuje klaustrofbikům.

Velká čínská zeď

Kde: severní Čína

Kdy: začala se budovat od 7. století př. n. l., dnešní podobu dostala za dynastie Ming od konce 14. do začátku 17. století

Co to je: Starý systém opevnění táhnoucí se napříč severní Čínou. Stavěla se z důvodu ochrany Číny před krvavými nájezdy mongolských kmenů. Dnes je to nejrozsáhlejší stavba, jakou kdy člověk stvořil. Vede přes celou Čínu od vchodu na západ přes roviny, hory i pouště. Po dlouhou dobu se mělo za to, že měří okolo 6000 km, ale v roce 2009 byly objeveny její doposud neznámé zbytky. K předávání zpráv o pohybu nepřítele používaly strážní hlídky kouřové signály. 1 kouřový signál znamenal 100 blížících se nepřátel, 2 signály 500, 3 signály přes 1000 nepřátelských bojovníků.

Seznamte se, ať spolu můžete objevovat jiné divy světa.

[rox]

Zdroj:

http://www.jhl.cz

https://www.shutterstock.com

https://cs.wikipedia.org/

http://antika.avonet.cz

Sdílejte tento článek na: