Domů

Seznamovací dotazník

Fotoseznamka

Lifestyle magazín

Registrovat nyní

Neplacení alimentů od partnera představuje velký problém

4.duben 2019
Neplacení alimentů od partnera představuje velký problém

Nárok na výživné dítěte vychází ze zákona o rodině. Výživné na dítě lze po neplatícím partnerovi vymáhat nejen cestou soudního výkonu rozhodnutí, ale i prostřednictvím soudního exekutora. Braňte práva svého dítěte.

Výživné, nazývané také alimenty, nejčastěji představuje peníze, kterými má rodič povinnost přispívat na potřeby svého dítěte, pokud není schopno samo se živit. Alimenty jsou tak emocionální záležitost. Zejména pokud je příjemce podpory tou samou osobou, která zahájila rozvod jako první. A pokud jsou vaše příjmy vyšší než vaše brzké příjmy, které na vás po rozvodu čekají, budete chtít přemýšlet o tom, co vás tento rozvod bude stát. Měli byste zvážit, zda vám to za to opravdu stojí. Když manželství skončí, obvykle jedna strana bude potřebovat finanční podporu od toho druhého. Je to zákonná povinnost provádět tyto platby na podporu rozvoje dítěte.

Co takhle předmanželská smlouva?

Slyšeli jste již někdy o předmanželské smlouvě? Dá se v ní ošetřit v podstatě úplně vše. Zákon připouští, aby smlouva o manželském majetkovém režimu byla uzavřena již před uzavřením manželství, je k ní však ale nutná forma tzv. veřejné listiny, kterou musejí podepsat oba dva.

Jak se výživné stanovuje?

Stejně jako u většiny otázek týkající se rozvodu se vy a váš manžel nebo manželka musíte dohodnout na výši a délce trvání výživného. Pokud se nemůžete dohodnout, soud vám stanoví podmínky. Bohužel, mít rozhodnutí o tom, že budete celou záležitost projednávat u soudu, znamená, že soud nakonec opravdu bude, a vás to může stát spoustu času a peněz. Výše výživného se stanovuje buď dohodou mezi partnery nebo tarifů na základě vydělaných příjmů. Podle toho, komu je dítě svěřeno, tak ten druhý platí. Když je dítě svěřeno do péče matky, platí otec a pokud do péče otce, platí zase matka.

Očekávejte, že zaplatíte výživné

Skutečnost, že musíte zaplatit výživné vašemu bývalému manželovi, neznamená, že jste špatný člověk. Přemýšlejte nad tím tak, že je to část nákladů na vstup do manželství, o které jste si pravděpodobně mysleli, že bude trvat, dokud vás smrt nerozdělí, ale z důvodů, které jste nepředvídali, tomu tak není. Alimenty jsou zákonem starší více než sto let a neexistuje žádný náznak toho, že by soudy přestaly vydávat rozhodnutí o výživném na dobro. Chcete-li se dozvědět více o zákonech o výživném, vyhledejte si zákony o výživném.

Pokud očekáváte výši výživného

Otázka, zda máte nárok na výživné, je obvykle vyřešena pohledem na vaši schopnost vydělávat, což není nutně to, co vyděláváte v době, kdy chodíte na soud, kolik vydělává váš manžel a jaká byla vaše životní úroveň během manželství. Můžete být také požádáni, abyste provedli nějaké změny ve svém životě a práci, například s ohledem na děti, jejich výchovu a zázemí. Máte-li například práci na částečný úvazek, kde vám neplatí dobře, můžete být požádáni, abyste se pokusili najít zaměstnání na plný úvazek v lépe placeném oboru.

Pokud váš partner odmítne zaplatit

Nakonec, pokud si zajistíte rozhodnutí na výživné, ale váš manžel odmítne provést požadované platby, podnikněte okamžité právní kroky k vynucení příkazu prostřednictvím soudu. Pokud byste to nechali zajít moc daleko a částka by narostla do výše několika měsíčních příjmů, měli byste obrovský problém, abyste částku vymohli. Nejlepší je vše začít řešit, když se nezaplacené alimenty dostanou do výše maximálně půlky či jednoho jeho celého platu. Příkazy k úhradě měsíčního výživného mají stejnou platnost jako jakýkoli jiný soudní příkaz, a pokud jsou řádně vyřízeny, mohou být vymáhány s velmi reálnou možností získání pravidelných plateb. V případě potřeby může soud neochotného plátce potrestat jinak. Neplatičům může být například zabaven řidičský průkaz.

Výživné patří dětem, nikoliv partnerům, jak se někteří mylně domnívají

Historie výživného

Historicky zákon neumožňoval rozvod, pokud by jeden z manželů nemohl prokázat důvody pro rozvod, což byla nevěra, zneužívání nebo neslučitelné rozdíly. Pokud by byla zjištěna chyba, pak by strana, která není strůjce rozvodu, mohla použít tyto důvody k získání výživného. Například, kdyby žena žádala muže o rozvod a ona tvrdila, že on podváděl ji a kdyby to mohla prokázat u soudu, pak by soud mohl přiznat výživné na základě jiných ekonomických faktorů a zvýšit tuto částku kvůli mužovu pochybení.

Zákony moderního výživného

Dnes téměř všechny státy mají tzv. rozvodové zákony, což znamená, že pokud jedna strana chce rozvod, jde to bez ohledu na důvody obou stran. S těmito zákony přišly změny, jak je výživné nastaveno. U žádného z manželů neexistuje žádná genderová výhoda. Záleží na tom, na které straně je podporovaný partner a na které hlavní živitel, který je dán skutečnými manželskými rolemi a výdělkovou kapacitou každé strany.

Při zvažování výživného se soud bude zabývat následujícími faktory:

  • Příjmy obou manželů
  • Jejich životní úroveň během manželství
  • Zda jeden z manželů podpořil druhého během svého vzdělávání
  • Délka manželství
  • Věk, fyzická kondice, emocionální stav a finanční stav bývalých manželů

Vady jsou manželská pochybení a mohou to být nevěra, fyzické nebo sexuální zneužívání, emocionální zneužívání nebo jen cokoliv, co donutilo nezneužívajícího partnera, aby během manželství snášel nadměrné břemeno.

Ve většině států pochybení jednou stranou ovlivní alimenty dvěma způsoby. Kdyby tedy například žena podváděla muže, mohla by získat nižší výživné. Každý výpočet alimentů je vždy závislý na více parametrech.

Zanedbání povinné výživy a neplacení alimentů je trestné

Trestný čin zanedbání povinné výživy patří k nejčastěji páchaným trestným činům všude ve světě. Pokud dluh přesáhne výši půlky platu, podejte na dlužníka trestní oznámení. Nečekejte na nic. Tento způsob vymáhání peněz je ale poměrně zdlouhavý a někdy i nejistý. Pokud totiž dlužník projeví tzv. účinnou lítost a uhradí třeba jen nepatrnou část dlužné částky, policie trestní stíhání zastaví. Bohužel to tak funguje. Složité to je i pokud neplatící expartner pracuje v zahraničí. Většinou je pak vymáhání a exekuce obtížné, a ještě více zdlouhavé, protože se vše musí řešit se spoustou úředníků a příslušných úřadů. A když neplatící neodesílá svůj výdělek na český účet, není mu na co nastavit exekuce, dokud zákon nezasáhne a oba státy nezačnou spolupracovat.

Bývalý partner nebo partnerka odmítají platit soudem stanovené výživné na vaše společné děti? Braňte zájmy svého dítěte. Nechte si poradit na odborných místech v Praze, Českých BudějovicíchHradci Králové nebo třeba Ústí nad Labem.

[kač]

Sdílejte tento článek na: