Domů

Seznamovací dotazník

Fotoseznamka

Lifestyle magazín

Registrovat nyní

Narcis: Je vhodné s ním randit?

15.říjen 2018
Narcis: Je vhodné s ním randit?

Pokud znáte někoho, kdo chce být za každou cenu centrem pozornosti, má arogantní vystupování a tváří se, že je lepší než vy, pak se u něho projevují typické znaky narcismu. Chtěli byste s někým takovým být?

Narcisté jsou lidé, kteří mají málokdy pochopení pro druhé, poslouchají je většinou jen na půl ucha a místo adekvátní reakce převedou bleskově téma hovoru na sebe. Všude byli, všechno vědí, umějí cokoli, na co přijde řeč, od pilotování letadla až po pěstování rajčat ve skleníku. Jakoukoli kritiku odmítají, protože oni jsou přece ve všem nejlepší! V první chvíli se zdají být zábavní, okouzlující, jsou výbornými vypravěči či glosátory, než si uvědomíte, že vždycky jde jen a jen o ně.

Narcistní osobnost se musí stále chválit, protože sama chválena nebyla, musí si vybojovat svůj prostor. Čím víc je konfrontována nejdřív s potleskem, ale pak ztrátou, tím víc se snaží upoutat na sebe pozornost.

Špatná volba

Pokud můžete z večírku, kde potkáte člověka, který se tváří jako mistr světa, odejít, či se mu ve chvíli, kdy vám dojde, že něco není v pořádku vyhýbat, pak je vše o. k. V prvním kontaktu bývá narcis totiž okouzlující, že je těžké mu odolat a později odkope svoji skutečnou povahu. Nejdříve bude okouzlující, zábavný, vtipný, chytrý a i elegantní a taky bude mít ve všem jasno. Později se kvůli nějaké maličkosti začne chovat hrubě a vy ho nebudete poznávat.

Rozeznat člověka, který je zakoukaný sám do sebe a o kterém můžeme říct, že je narcis, je velice obtížné právě proto, že tito lidé umějí být velice okouzlující. Takoví jsou ale právě proto, že by se rádi neustále dívali sami na sebe v zrcadle, kde samozřejmě chtějí vidět líbivý obraz. Jakmile jim však někdo odporuje nebo není po jejich, ukáže se jejich pravá povaha.

Obdiv místo lásky

Narcismus neboli narcistická porucha, která se dá i léčit, patří k raným vývojovým poruchám osobnosti a psychologové ji dělí na primární a sekundární. Primárním narcismem trpí často malé děti, které velice brzy přijdou na to, že je snadné stát se pro svoje okolí středobodem vesmíru, a patřičně toho využívají. To je normální vývojové stadium, ze kterého většinou doslova vyrosteme. Ovšem pokud se dítěti už v kolébce nikdo nevěnuje a nikdo mu nepomáhá, zvykne si na to, že nepotřebuje pomoc a že musí být soběstačné.

Může se dokonce stát, že si jen namlouvá, že o něj nestojí, přestože se mu rodiče věnují, ovšem ono má pocit, že ne dostatečně. Někdy se dokonce stává, že je ponižováno. A na světě je narcismus sekundární, který se formuje kolem třetího roku věku dítěte. Takový člověk se pak na sebe snaží upoutat pozornost i v dospělosti. Tím, že prosazuje svůj vlastní názor, dává okolí najevo, že vlastně nikoho nepotřebuje, stejně jako nikoho nepotřeboval coby dítě a nemá zájem ani o radu či názor ostatních.

Jste narcis?

O narcismu byla napsána řada prací, ovšem na jeho definici i vzniku se psychologové ne vždy shodují. Obecně se ale dá říct, že narcis je člověk, který má rád především sám sebe. Pokud má ve své genetické výbavě sílu osobnosti, vyrobí si ochrannou krustu, v jejímž rámci funguje. Kromě toho narcis neumí být empatický, protože se to neměl kde naučit, a kvůli tomu těžko navazuje kvalitní partnerský vztah s dlouhodobou perspektivou. Narcistický jedinec totiž vyžaduje bezmezný obdiv partnera, který zaměřuje za lásku, a o city svého protějšku se vůbec nestará.

Léčba láskou

Narcisté během svého života navazují velké množství vztahů, ať už přátelských, nebo milostných, které ale většinou bývají jen krátkodobé. Pokud jim totiž protějšek nepochlebuje, nebo dokonce narušuje jejich obraz vlastní dokonalosti, opustí ho a najdou si za něj náhradu. Musejí být tedy neustále ve středu pozornosti a nic jim nesmí být odepřeno.

  • Představte si, co cítí například taková žena, která je přesvědčena o své výjimečnosti, když sedí doma a ví, že ostatní se baví a bez ní. Její reakcí, kterou ona sama považuje za přirozenou, je vyčítání, někdy i pomsta. Jak si může někdo dovolit ji přehlédnout?

Jestliže se do narcise zamilujete, zajímejte se o něj korigovaně, veďte ho k zájmu také o vás, a to nenápadně a diplomaticky, pomalu. Ale rozhodně neustupujte, protože tím ho léčíte. Přestože se narcistickým jedincům těžko pomáhá, protože k sobě jen tak někoho nepustí. Ale opravdová láska dělá zázraky, takže i v tomto případě to jde. Pokud je narcis milován, časem jeho obranná krusta změkne tak, že je přístupnější, a on začíná brát ohledy na okolní svět a na druhé lidi.

Nebojte se selfíček

Lehká míra narcismu je přirozená a trpí jí asi desetina populace, ovšem pokud překročí únosnou mez, jde o vážnou poruchu osobnosti. Skutečný narcis oplývá mnoha negativními projevy, kterými ubližuje svému okolí i sám sobě. Narcis přeceňuje vlastní důležitost, schopnosti i úspěchy a od svého okolí vyžaduje totéž, je přesvědčený o své výjimečnosti, zabývá se neustále sám sebou, svojí krásou či svými schopnostmi, od okolí očekává neustálý obdiv, nárokuje si výjimečné zacházení, ostatní využívá pouze k dosažení vlastních cílů, není schopný rozpoznat pocity a potřeby druhých, je závistivý a zároveň si namlouvá, že druzí závidějí jemu, a chová se ke svému okolí přezíravě až arogantně.

Narcismus je nemoc

Možná že až si tenhle výčet přečtete, začnete o sobě pochybovat, ale věřte, že nějaký ten obdiv a uznání potřebuje každý. Proto ještě nejste nemocní. Setkáte se i s názorem, že v době sociálních sítí jsme tak trochu narcisté všichni. Nejsme, to, že lidé zahlcují Facebook selfíčky, z nich narcise ještě nedělá. Lidé, kteří se na facebookové zdi rádi a často prezentují, tak činí z mnoha různých důvodů.

Těmi důvody může být třeba to, že se dotyčný chce pochlubit svými potomky anebo vypsat ze špatné nálady. Nebo je spíš exhibicionista, který musí být neustále viděn. Sice počítají lajky, takže stejně jako narcističtí lidé touží po uznání a pozornosti, ale to je tak asi vše. Skutečný narcis žije ve svém imaginárním světě, který mu nikdo nesmí narušit, třeba jen tím, že by negativně reagoval na jeho skutečné "".

Poznáte, kam patříte?

Servilní narcista

Necítí se být nijak mimořádný a často se zaměřuje na druhé na úkor svých vlastních potřeb. Nikdy nikomu neoponuje, se vším souhlasí.

Zdravý narcista

Empatický, ambiciózní, sebejistý jedinec, který je schopný a ochotný pomáhat a přijímat pomoc druhých.

Mírný narcista

Pomůže, ale pod tlakem začne být arogantní. Tajně se cítí nadřažený.

Extrémní narcista

Manipulativní, hádavý, má vždycky pravdu. Jeho sebeúcta kolísá.

Ve vztahu byste měli komunikovat, mít k sobě úctu a důvěru. Neměli byste sebou nechávat manipulovat a občas byste měli poslouchat vaše okolí, které se vám snaží něco naznačit. Nemá smysl mít "nějaký" vztah jenom proto, že nechcete být sami. Zachovejte si svůj zdravý rozum a své sebevědomí a hledejte partnera, který se k vám bude opravdu hodit. Najít ho můžete i online, tak neváhejte a seznamte se.

Zdroj: https://www.psychologytoday.com

[ivi]

Sdílejte tento článek na: