Domů

Seznamovací dotazník

Fotoseznamka

Lifestyle magazín

Registrovat nyní

Muž vs. žena

22.říjen 2017
Muž vs. žena

Rozdíly mezi ženami a muži jsou patrné už od prvního pohledu, i když jejich rovnost je už nějakou tu dobu pevně stanovena zákony. V čem se ale liší a co je naopak spojuje? Máte představu? Pokud ne, tak vám to objasníme.

Fyzické rozdíly

Základní odlišnosti, které od sebe dělí mužské a ženské tělo, naleznete v každé učebnici biologie. Rozdílnost pohlaví však není ani zdaleka jedinou fyzickou odchylkou. Ta začíná už v okamžiku narození, při němž jsou chlapci zpravidla větší a těžší než jejich protějšky. A tahle přídavná jména jsou jim vlastní i dalších 7 měsíců. Potom se role až do 4 let věku obrací, aby se nakonec tempo vyrovnalo a obě protikladná pohlaví rostla víceméně stejnou rychlostí.

Misky vah opět na ženskou stranu převáží až puberta. Do té zástupkyně něžného pohlaví vstupují o něco dříve, mezi 10. až 12. rokem, a období rychlého růstu pro ně začíná hned na jejím začátku, kdy většinou přerostou své spolužáky, zatímco pro chlapce nastává proces dospívání o zhruba dva roky později a růstovým zrychlením pubertu zakončují, což jim dává několik let růstového období navíc. Rostou tak i ve věku, kdy dívky již dávno dosáhly své definitivní výšky, proto většina hochů děvčata převyšuje.

Výška ale není to jediné, čím od sebe příroda v pubertě odliší do té doby tvarem velice podobná těla.

Málo krve, hodně tuku

Dívkám nadělí úzký pas s širšími boky, aby byly schopné rodit děti. Lopaty kyčelní kosti se rozšíří na stranu a zploští se. Prostor uprostřed se rozevře a bude o 4 cm širší než u muže, aby jím prošla hlavička novorozence. A to není vše. Zvyšuje se také procento tukové tkáně v těle. Průměrná dívka má v deseti letech o 6 % více tuku než průměrný chlapec. Koncem puberty je však rozdíl mezi nimi již téměř 50%. Mohou za to jejich pohlavní hormony, které snáze přeměňují v potravě přijaté kalorie na tuk, který se pak ukládá do energetických zásob.

Ženy tak spálí za den méně kalorií než muži. Za nimi ostatní zaostávají i v množství krve, které mají zejména kvůli nedostatečnému počtu červených krvinek zhruba o 10 % méně.

Všichni jsme ženami

Minimálně v jedné věci je ženské tělo naprosto unikátní. Člověk je totiž jediným živočišným druhem, jehož samičky mají trvale plná prsa. U primátů a jiných savců se tenhle párový orgán v celé své kráse objeví pouze ve chvíli, kdy je potřeba, při krmení mateřským mlékem. Prsní bradavky, které mají na svém těle muži, jsou pak pozůstatkem skutečnosti, že všichni pánové jsou na startu svého života ženami.

Silní muži

Radikální proměnou prochází v průběhu dospívání i chlapecké tělo. Ta má svůj původ v mužské potřebě minulých dob být tělesně zdatný. Zdokonaluje se v podstatě celý pohybový aparát. Svaly chlapců, které tvoří asi 40-45 % z celkové hmotnosti těla, procházejí stadiem mohutného a rychlého vývoje, který u dívek chybí. Sílí i šlachy. Zvětšuje se srdce i plíce. Může za to testosteron, hormon, kterým je mužské tělo pořádně napěchované, a to již během prvních měsíců života, kdy je jeho hladina v krvi téměř tak vysoká jako u dospělých jedinců.

Po narození však výrazně klesá a opět stoupne až právě začátkem pubertálního období. Testosteron stimuluje růst všech buněk v organismu a chlapecká kostní hmota se díky němu stává hutnější a těžší. Testosteron mají i ženy, pro ně však nehraje v životě zdaleka tak důležitou roli jako u mužů. Změnou projde i jejich hlas, které se oproti tomu dívčímu sníží o 1 oktávu.

Ženy vs. muži

Psychické rozdíly

Každý něco umí

Různorodost psychiky u obou pohlaví je dnes potvrzena, a to vědecky. Obnažené mozky se liší ve velikosti. Muži mívají svůj řídící orgán o něco větší a těžší. Hmotnostní deficit používali myslitelé za důvod nadřazenosti. Stačilo však srovnat mozek některých zesnulých velikánů, aby byla jejich slova umlčena. Velikost lidského mozku nemá s mírou inteligence nic společného. Jde pouze o odraz fyzického rozdílu mezi velikostí muže a ženy. V poměru k velikosti těla jsou oba mozky prakticky stejné.

Hemisféry

Podle vědců existují v mužském a ženském myšlení, prožívání a emocionalitě viditelné rozdíly. Při totožném úkolu se mužům v hlavách spínají jiné části mozku než ženám, stejně jako používají odlišná mozková centra. Oboje pak má samozřejmě vliv na zvolený postup i metody. Ačkoliv je ženský mozek o něco lehčí, podle posledních výzkumů má před tím mužským navrch v hustotě neuronů. Zatímco pro anatomii mužského mozku je typická hemisférová asymetrie, levá hemisféra se liší od pravé, u žen jsou obě hemisféy v podstatě symetrické.

Každá z nich má v mozku svou specifickou funkci. Zatímco u mužů je jejich rozdělení jasně dané a více individualistické, ženské mozkové hemisféry jsou používány obě současně a navzájem se doplňují. Zatímco ta pravá je vyhrazena vnímání prostoru a forem, levá má na starosti řeč a myšlení. Jsou propojeny uzlem nervových vláken umožňujícím výměnu informací mezi oběma polovinami. Ten mají ženy o 10 % silnější než muži a jejich mozek má navíc až o 30 % více spojení mezi pravou a levou hemisférou.

Čím více těchto spojení člověk má, tím plynulejší je jeho řeč, lepší vyjadřovací schopnosti a slovní zásoba. Proto se dívky naučí mluvit dříve než chlapci.

Víc věcí najednou

Právě díky lepší komunikaci pravé a levé hemisféry jsou ženy schopny zvládat více věcí najednou. Naopak díky lepším dispozicímm k prostorové orientaci dokážou muži často bez problémů dojet do cíle bez navigace. A další psychické odlišnosti? Muži bývají dominantnější, emocionálně stabilnější a mají větší smysl pro zodpovědnost. Jsou velkorysejší a disponují lepším matematickým myšlením. Ženy jsou citlivější, vřelejší, a dokážou lépe předvídat, odhadnout druhé lidi. Jsou také pečlivější a schopnější v jemných ručních pracích.

Postavení v jednotlivých obdobích

Na počátku lidské společnosti byly role muže a ženy jasně rozděleny. Muž, genetickou výbavou fyzicky zdatnější jedinec, opatřoval v roli lovce pro rodinu potravu a chránil ji před nepřáteli a zvěří. Úspěch při lovu byl základem jeho postavení v tlupě. Selhání se neodpouštělo, proto muži dodnes jen velmi neradi přiznávají chybu. Zatímco její druh spolu s kolegy někde venku zápolil s mamutem, žena doma pečovala o potomky a domácnost. Díky tomu ženy musely disponovat dostatečnýmii znalostmi.

Právě v té době získala žena díky svým schopnostem postavení, o kterém si v pozdějších letech a společnostech už mohla nechat jen zdát. Během středověku se jejich pokolení stávalo podřízeným toho mužského. Ženy se staraly o domácnost a vychovávaly děti. Zajistit dostatek financí, to byla mužská záležitost.

V průběhu 20. století pak většina zemí přiznala ženám právo volit a díky změněným ekonomickým podmínkám dál podporovala jejich nezávislost. Rovnost žen a mužů je také jednou ze základních hodnot Evropské unie. Sahá až do roku 1957, kdy se zásada rovné odměny stala součástí Římských smluv. Stále však jsou na světě místa, kde je velmi kruté narodit se jako žena.

Rozdíly mezi muži a ženami

Nemoci

I když je příroda obdařila větší fyzickou silou, ve srovnání s ženami jsou oni tím zdravotně křehčím pohlavím. Jejich zranitelnost začíná navíc ještě dřív, než stačí poprvé vykouknout z matky. Potvrzuje to vědecký výzkum, ale i zkušenosti. Těhotenství s chlapcem častěji končí spontánním potratem. A nejen to. Z rovné stovky dětí, které na svět přijdou před 37. týdnem těhotenství a spadají tedy do kategorie nedonošených, jich je v průměru 54 mužského a 46 ženského pohlaví.

A mužská zdravotní nestabilita pokračuje i po příchodu na svět. Jsou méně odolní vůči záchvatům kašle, bolestem břicha nebo spále. Chlapci mají také více sklony k vývojovým poruchám. Mužskou metlou je rakovina tlustého střeva a pánskou společností nepohrdne ani rakovina plic, cirhóza jater a nemoci srdce a cév.

Rýmička

Zatímco žena se snaží s nepříjemným neduhem bojovat pomocí vitaminů, muž už při prvních náznacích plného nosu nebo škrábání v krku uléhá do postele. I přesto, že muži jsou obecně daleko větší hypochondři, na pojmu "mužská chřipka" přece jen něco je. Mužský organismus virózu opravdu snáší podstatně hůř než ženský. Důvodem je odlišná velikost oblasti hypotalamu, což je část mozku uložená přibližně mezi ušima.

Pozor na migrény

A jak jsou na tom s náchylností k chorobám ženy? Ty se dožívají vyššího věku než muži, navíc je až do okamžiku startu menopauzy chrání jejich vlastní pohlavní hormony před kardiovaskulárními chorobami, mozkovou mrtvicí nebo infarktem. Přesto i ony mají své strašáky. Jedním z nich je rakovina prsu. Větší pozor si něžnější polovičky musejí dávat i na migrény, deprese a úzkostné stavy, poruchy příjmu potravy, osteoporózu a roztroušenou sklerózu.

Dnes můžete někoho pozvat na randeať jste muž anebo žena. Tak na co čekáte? Vědecký seznamovací dotazník vám s tím pomůže.

Zdroj: https://www.livescience.com

[ivi]

Sdílejte tento článek na: