Domů

Seznamovací dotazník

Fotoseznamka

Lifestyle magazín

Registrovat nyní

Menhiry: přírodní nosiče energie

21.květen 2017
Menhiry: přírodní nosiče energie

Menhiry a další kamenné megalitické stavby představovaly již odpradávna velmi silná energetická místa, postavená za účelem příjmu čisté kosmické energie a také posílení a ochrany celého území. Vysoké kameny byly vztyčovány po celém světě, někdy uspořádávány do kruhů, spirál či řad. Některé kamenné stavby staré tisíce let se dochovaly dodnes. Jaký byl význam těchto megalitů a proč právě dnes lidé cítí inspiraci ke vztyčování nových menhirů?

V jazyce Keltů znamená slovo menhir dlouhý kámen - men - kámen, hir - dlouhý. V jazyce dnešních archeologů je menhir samostatně stojící kámen nebo monolit s běžnou výškou od 1 do 6 metrů. Z jednotlivých menhirů byly dle speciálních pravidel tvořeny kruhy, řady nebo spirály. Tato zvláštní uspořádání zesilovala energetickou a léčivou moc posvátného místa a obrovsky zvyšovala vibrace celé okolní krajiny. Dalším termínem, který se ve spojitosti se stojícími kameny používá je dolmen, který představuje velký kámen umístěný přes několik vertikálně stojících kamenů (jako deska stolu). Menhiry jsou někdy označovány podle svého falického tvaru jako mužská kreativní síla nebo také světová osa, zatímco dolmeny jako ženská brána do lůna Matky Země a symbol znovuzrození. Dohromady pak reprezentují souhrn všech společně fungujících sil přírody. 

Kameny jsou věčné a proto zprostředkovávají obraz reality, která přetrvává bez ohledu na probíhající čas. Kameny v sobě skrývají obrovskou moudrost a například jihoameričtí indiáni tvrdí, že kámen vám řekne víc, než mobil. Kámen je symbolem esence bytí. Kameny jsou součástí přírody, u které nedochází k rozkladu a zániku, ale naopak přetrvá za všech okolností. Právě skutečnost, že kameny jsou nedotknutelné zubem času, je důležitým prvkem posvátnosti, kterou jim lidé odedávna přisuzují. 

Naši předkové a menhiry

Po tisíce let byly kamenné megalitické stavby tvořeny, ničeny a znovu stavěny na celém území planety Země. Kdysi dokonce na povrchu planety existovala silná megalitická síť tvořena jak menhiry a kamennými stavbami, tak přirozeně existujícími silovými místy (vrcholky kopců, vodními prameny či skalními útvary). Tato energetická síť i jednotlivé menhiry fungovaly jako přírodní zářiče, které zásobovaly velkým množstvím energie jak obyvatele, žijící na daném území, tak i zvířata, rostlinstvo a celou širokou krajinu. Prostřednictvím megalitické sítě byla na povrchu naší planety udržována stabilní hladina pozitivní energie, což představovalo mocnou ochranu. 

Menhiry a menhirové kruhy sloužily k léčení, zajišťování plodnosti, zvyšování zemědělské úrody a prosperity. Využívaly se k nejrůznějším obřadům a rituálům či astronomickým pozorováním. Pokud si člověk s něčím nevěděl rady nebo měl nějaké otázky, prostřednictvím meditace v menhirovém kruhu získal odpovědi. Tato posvátná místa totiž zprostředkovávala spojení s dávnými předky, se Zemí i s Vesmírem. V rámci megalitické sítě bylo možno prostřednictvím jednoho menhiru navázat mentální telepatické spojení s jiným článkem této sítě - menhirem či silovým místem vzdáleným tisíce kilometrů. 

Menhirový kruh v Irsku

Naši předkové investovali značné množství času a obrovské úsilí do vztyčení menhirů, protože věděli jak důležitou energetickou zásobárnu a ochranu tím získají. Velmi často přepravovali těžké a obrovské kameny na velké vzdálenosti, jelikož byly pro zamýšlený účel vhodnější, než ty, které se vyskytovaly blíže jejich obydlí. Menhiry vztyčovali v blízkosti svých domů, zahrad, polí, stájí, chlívů a také v krajině. Menhiry byly také běžně umísťovány u řek, studánek a dalších vodních zdrojů a docházelo tak k jejich propojení s posvátnou vodou.

Megalitické stavby činily obyvatele daného území nezávislými, soběstačnými a svobodnými. Jelikož se vždy našly síly, kterým toto nevyhovovalo a raději viděly lidstvo nesoběstačné, nesvobodné a závislé, menhiry a celá megalitická síť byla systematicky ničena. Zvláště s příchodem křesťanství byly menhiry plánovaně a koordinovaně ničeny náboženskými fanatiky, kterým byla vštípena myšlenka, že megalitické stavby jsou “pohanské”. Bylo také zakázáno pořádat tradiční svátky, praktikovat zvyky a rituály související s megality. Mnoho ze stojících kamenů bylo strženo a roztříštěno, aby poté byly použity při stavbě kostelů a domů. Některé z těchto starobylých energetických zářičů byly naštěstí zachovány díky jejich vzdálenému či těžko přístupnému umístění nebo právě kvůli strachu z probuzení “ďáblů dřímajících uvnitř”. V podstatě by se dalo říci, že absence náboženství na nějakém území znamenala, že lidé zde dále mohli otevřeně pracovat s menhiry.

Tipy pro vztyčení menhiru

Menhiry představují speciální spojení mezi fyzickým a duchovním světem. Skrze menhiry k nám může přicházet velké množství energie - vitální síly. Fungují v podstatě jako takové nabíječky. Jako menhiry je vždy vhodné použít křemičité kameny, to znamená pískovec či žulu a podobně, díky jejich schopnosti absorpce velkého množství té nejsilnější energie. Menhiry je možno umístit kamkoliv do krajiny, nejlépe na otevřené prostranství, na louku či návrší, ale také vrcholky kopců, lesní mýtiny nebo okolí skal. Ceny luk a polí jsou v současné době velmi nízké. Nejlepší je pak vytvořit menhir na nějakém přirozeném silovém místě nebo v jeho okolí. V České republice jsou těmito místy například Blaník, Pálava, Brdy a další. Skvělou volbou je vztyčit menhir přímo na vaší zahradě, pokud ji vlastníte a ten pak bude působit na prostor celého vašeho domu i na každého člověka v něm. 

Menhir ve Středních Čechách v obci Klobuky, výška 3,5 m, váha 5 tun

Je možno vztyčit jeden menhir s nadzemní částí vysokou minimálně 1 a půl metru, pokud je ze žuly a alespoň 2 metry, je-li pískovcový. Centrální menhir by měl být nahoře tvarovaný do špičky a je také důležité ho zapustit do země dostatečně hluboko. Dále je vhodné tento centrální obelisk obklopit například čtyřmi menšími kameny uspořádanými do kruhu, každý směrem na jednu světovou stranu. Tyto kameny by měly být všechny přibližně stejně velké a jejich nadzemní část by měla mít alespoň 1 metr. Kameny kolem hlavního menhiru by od sebe měly být vzdáleny minimálně půl metru a maximálně pak 100 metrů. Kameny v kruhu i centrální obelisk musí být ze stejného materiálu. 

V takto vytvořeném menhirovém kruhu je možno meditovat, léčit se, ale i nabíjet zde různé plodiny, potraviny, vodu nebo křišťály či kovy. Díky působení energie skrze menhiry se vaše meditace stane  mnohem hlubší. Menhirové zářiče velmi mocně podporují náš imunitní systém, zpomalují stárnutí, zvyšují výkonnost, inteligenci i potenci. 

Menhiry v Čechách i ve světě

Jistě nejznámější megalitická stavba na světě je ta, která se nachází v jižní Anglii, je stará asi 4000 let a známe ji pod názvem Stonehenge. U této menhirové stavby, kde je každý kámen umístěn účelně s geometrickou přesností, je jasně patrné její propojení a vztah s planetou Zemí. Můžeme se podívat na míry naší planety v britských jednotkách délky a porovnat je s rozměry jednotlivých prvků Stonehenge. Průměr Země je 7 920 mil, přičemž průměr vnitřního menhirového kruhu Stonehenge, který je nazýván Modrý Stonehenge, je 79,2 stop. Obvod čtverce opsaného kolem Země je 31 680 mil a obvod vnějšího menhirového kruhu Stonehenge měří 316,8 stop. 

Stonehenge v jižní Anglii

Stonehenge byl součástí celého komplexu megalitických staveb Avebury, který se rozprostíral na jihozápadě Anglie. Jednalo se pravděpodobně o jedno z nejdůležitějších posvátných a silových míst v Evropě. Dalším územím Evropy s mnoha dochovanými menhiry je ostrov Korsika, Sardinie, Skotsko, Irsko, Španělsko nebo okolí francouzského Nantes či Bretaně. Ve světě potom najdeme megalitické stavby například na Velikonočním ostrově u Chile, v Peru, v Indii, Indonésii atd. 

Oblast Čech, Moravy a Slezska, jež byla v dávných dobách pojmenována Boiohaemum, vždy byla a je energeticky velmi silná. Je to energetické srdce celé Evropy. Naši předci - Bójové, kteří obývali toto území dávno před námi, zde spolu se svými druidy vybudovali menhirové kruhy, které nazývali kromlech. V současné době, kdy se Evropa i celý svět nachází v období velkých změn, je obnova těchto menhirových zářičů potřebná více než kdy dříve. A to je také důvod, proč mnoho lidí cítí potřebu vztyčovat menhiry. Cítí potřebu energetické očisty našeho území, Evropy i celé planety.  

Nachází se nějaký menhir, menhrový kruh či řada také blízko vašeho bydliště? Zkuste se porozhlédnout například při procházce krajinou na Liberecku, Královéhradecku či Zlínsku.

Zdroje

G. R. Varner: Menhirs, Dolmen, and Circles of Stone - The Folklore and Magic of Sacred Stone; Petr Chobot - Obnova menhirových zářičů; B. Gaunt: Stonehenge and the Great Pyramid. Zdroj obrázků: shutterstock.com.

[mon]

Sdílejte tento článek na: