Domů

Seznamovací dotazník

Fotoseznamka

Lifestyle magazín

Registrovat nyní

Magie kamenů

18.únor 2017
Magie kamenů

Diamanty, smaragdy, rubíny, zirkony nebo kameny vyplavené mořem na pláž či sebrané v lese. Bez ohledu na svou hodnotu, vyjádřenou v peněžních jednotkách, je naprosto každý kámen reprezentací zemského živlu a skrývá v sobě mocnou energii. Jak píše Scott Cunningham v jedné ze svých knih “Kameny jsou kostmi Země”.

Kámen je již odpradávna součástí lidského života. Archeologické poznatky hovoří o nejstarších kamenných nástrojích dochovaných z doby před 4 miliony let. Ne náhodou nazýváme první a zároveň nejdelší historickou periodu lidského vývoje dobou kamennou. Již v této době se objevovaly nástroje, vyráběné ze zvláštních minerálů - hroty z achátů, obsidián, na našem území například nástroje z vltavínu, křišťálu či jaspisu. Vzhledem k malé velikosti těchto nástrojů se zdá, že jejich účel nebyl čistě užitkový, ale spíše rituální. Keltové, první zmiňovaní obyvatelé našeho území, kteří ho pojmenovali Boiohemum, nosili náramky ze švartny (fosilní hornina černé barvy), jejichž role byla, zdá se, magická. V období starověku a středověku jsou sepisovány tzv. lapidáře, které obsahovaly výčet minerálů, popisovaly jejich vazby s astrologií i jejich využití v léčení. Vodňanský lapidář z roku 1389 přestavuje zároveň nejstarší dochovaný text psaný ve staročeštině. 

Kamenům byla přikládána terapeutická významnost již odnepaměti. Tento faktor byl, vedle míry vzácnosti výskytu a estetické hodnoty, zásadní pro cenotvorbu daného minerálu. V historii se objevuje bezpočet případů, kdy různé civilizace, vzdálené od sebe tisíce kilometrů, zjistily v různých časových obdobích tentýž terapeutický efekt u téhož kamene. Například stejným způsobem byl využíván tyrkys na Dálném východě i jihoamerickými kulturami v předkolumbovském období. Terapeutický efekt daného minerálu byl ovlivněn také způsobem jeho zasazení do šperku. V dřívějších dobách šperkaři nepodkládali kámen kovem, čímž byl podpořen kontakt mezi kamenem a jeho nositelem. Z důvodu terapeutického vlivu se v minulosti rovněž nedbalo na druh brusu, jako spíše na zachování velikosti a hmotnosti kamene. Později se objevují speciální typy brusů (např. pyramidový tvar), které umocňují energii minerálu nebo ji dokáží nasměrovat do konkrétního místa. 

Území českých zemí bylo vždy velmi bohaté na drahé kameny. Už Bohuslav Balbín ve svém díle Rozmanitosti z historie Království českého ze 17. století popisuje, jak příroda obdařila českou zemi vzácnými kameny, drahokamy a perlami. Zmínka o drahokamech se zdá být nadsazená, avšak je pravdivá. V Jizerských horách leží oblast zvaná Safírový potok, která je jediným místem mimo Orient, kde lze dodnes nalézt safíry. I dnes jsou prakticky na celém území České republiky rozeseta naleziště drahých kamenů, ať už jde o podkrkonošské a krušnohorské olivíny, acháty a jaspisy, jihočeské vltavíny, středočeské granáty nebo moravské drahokamové křemeny a beryly. Český granát a vltavín jsou unikátní české kameny, které nelze nalézt v žádné jiné zemi. 

Český granát

Terapie drahými kameny

Z dochovaných pramenů je jasné, že kamenům se odpradávna přikládají terapeutické účinky. Léčbě drahými kameny se dnes říká gemoterapie. Krystaly minerálů byly nazývány zhmotněnou harmonií, jelikož se jedná o hmotu s nejdokonaleji organizovanou strukturou (nejnižší entropií) ve vesmíru, která nám je známa. V rámci terapie se pak hovoří o vzájemném ovlivňování mezi minerálem a lidským tělem na bázi fyzické i energetické. 

Z terapeutického hlediska nemá žádný význam, jak je kámen, se kterým pracujeme velký. Nejcennější je pro terapeutické účely krystal, pokud daný kámen krystaly tvoří. Také se používají kameny ve tvaru oblázků. Jestliže užíváme k terapii drahý kámen, je důležité, aby byl pravý, přírodní. Dnes je bohužel častá syntéza několika drahých kamenů a další ošetřování kamenů pomocí tepla nebo radioaktivního záření za účelem vylepšení vzhledu nebo změny barvy. Zcela nevhodné pro terapii jsou dnes módní kameny uzavřené do kovové klícky, která naprosto zablokuje účinek kamene. Nejdůležitějším pravidlem je zachování osobního vlastnictví daného kamene, který by jeho majitel neměl druhé osobě ani půjčovat. 

Energie v kamenech

Kameny jsou doslova zásobárnou energie, která se projevuje ve dvou základních formách, jež dohromady tvoří kompletní spektrum všech existujících energetických vibrací. Představují ty nejčistší formy energie univerza, která je tvůrcem všeho. Tyto dvě formy energie jsou všudypřítomné, jsou všude ve vesmíru a jsou i v každém z nás. Důležité je, aby mezi nimi byla udržována rovnováha. 

Tyto dvě formy energie můžeme nazvat jako projektivní a receptivní. Napříč časem i různými kulturami a náboženstvími, se pro ně vžila různá symbolická označení. Projektivní energie je nazývána energií sluneční, teplou, aktivní či mužským principem. Receptivní energii se naopak dostalo jmen jako energie Měsíce, chladivá, nehybná (neaktivní) a ženský princip. V některých náboženstvích jsou tyto energie symbolicky reprezentovány bohy a bohyněmi.  

Projevem nadbytku projektivní energie u člověka může být nedůtklivost, agresivita, hněv a příliš analytické uvažování, což může vést k potížím fyzického těla jako jsou bolesti hlavy, vředy, vysoký krevní tlak a další neduhy. Přemíra receptivní energie se projevuje jako náladovost, letargie, deprese, nezájem a uzavírání se před fyzickým světem. Mohou se objevovat noční můry, hypochondrie nebo lpění na druhých osobách. 

Kameny v sobě ukrývají velmi mocnou energii

Pokud pociťujeme nadbytek jedné z energií, měli bychom u sebe (nebo na sobě) nosit kámen opačného typu, který podpoří sílu druhé energie. Projektivní kameny jsou většinou světlé, těžké, kompaktní, někdy neprůhledné, často jsou červené, žluté, oranžové, zlaté nebo čiré. Mohou také zářit jako Slunce, jelikož jsou s ním spojené, stejně jako se všemi hvězdami, planetami Merkurem, Marsem, Uranem a elementem ohně a vzduchu. Příkladem projektivních kamenů a minerálů je diamant, rubín, topaz, láva či rodochrozit. Kameny s touto energií vytvářejí pohyb, pomáhají posilovat vědomí, fyzickou energii, přinášejí do života štěstí a úspěch, používají se také k odstranění negativní energie a všeho nechtěného včetně nemocí. 

Receptivní kameny nalezneme v široké škále barev - zelené, modré, zeleno-modré, fialové, šedé, stříbrné, růžové, černé a bílé. Bývají také vícebarevné, duhové, průhledné a mohou mít v sobě otvor, který vznikl přirozeně. Příkladem receptivního kamene je měsíční kámen, akvamarín, smaragd, růženín, růžový turmalín, lazurit, kunzit nebo sugilit. Tyto kameny vytvářejí klid, podporují meditaci, spiritualitu, moudrost a zajišťují komunikaci mezi vědomím a podvědomím. Jsou propojeny s Měsícem, Venuší, Saturnem, Neptunem, Jupiterem a elementy země a vody. Používají se k obnovení a stabilizaci našich kořenů v Zemi, přinášejí do našeho života lásku, přátelství, léčení a blahobyt. Ne každý kámen se dá vřadit do jedné z těchto kategorií, ale je to dobrý systém pro poznání základních sil jednotlivých kamenů. 

Kameny podle barev

Je dokázáno, že barvy jsou energie, které přímo ovlivňují naši mysl. Ve věznicích se zdi malují na růžovo, protože tato barva působí uklidňujícím dojmem na vězně, nemocnice zase využívají modré barvy pro podporu procesu léčení. Barvy mají velkou moc. Barvy kamenů jsou zásadním vodítkem pro objevení jejich magické, léčivé moci. Jakou energii v sobě různě barevné kameny skrývají?

  • Červená - barva krve, zrození i smrti. Aktivní kameny spojené s planetou Mars a elementem ohně. Ochranné kameny, posilují tělo, sílu vůle i čistou mysl, podporují odvahu, zmírňují anemii, pomáhají proti kožním vyrážkám a podporují léčení zranění.
  • Růžová - uklidňující kameny se silnými vibracemi lásky. Pomáhají relaxovat fyzické tělo i mysl. Jsou propojeny s Venuší a užívají se k přivolání lásky do našeho života nebo k posílení lásky již existující, včetně lásky k sobě samým. Jsou symbolem míru, štěstí, smíchu, přináší přátelství a podporují otevření se druhým.
  • Oranžová - kameny ovlivněné elementem ohně, ale s jemnějšími účinky než u červených kamenů. Jsou ochranné, reprezentují Slunce a jsou spojeny s osobní silou. Dokáží zvýšit sebevědomí a zdravý pocit vlastní hodnoty. Přinášejí štěstí a úspěch do našeho života.
  • Žlutá - kameny pohybu a proměny, jež jsou propojeny se Sluncem, Merkurem a prvkem vzduchu. Posilují vědomí, zvyšují schopnosti vizualizace, pomáhají při potížích s komunikací, trémou, na fyzické úrovni pak podporují trávení, nervový systém a léčení kožních problémů.

Barva je energie

  • Zelená - barva přírody, života a plodnosti. Chrání zdraví, posilují oči, ledviny, pomáhají při žaludečních problémech, migrénách a neplodnosti. Jsou spojeny s Venuší a elementem země. Přináší do života prosperitu a blahobyt.
  • Modrá - barva oceánu a spánku. Kameny klidu, kterým vládne planeta Neptun a prvek vody. Pomáhají při potížích se spaním, zastavují noční můry, obecně podporují léčení, konkrétně snižují horečku, odstraňují vředy i jejich příčiny, odstraňují bolest a pročišťují nitro. 
  • Fialová - spirituální kameny vhodné pro meditaci a kontakt s podvědomím i s vyššími silami. Jsou spojeny s Jupiterem a Neptunem, podporují zdraví, pomáhají s bolestmi hlavy, depresemi, mentálními chorobami a navozují klidný spánek.
  • Bílá - barva obsahující všechny barvy. Kameny spojené s Měsícem, nocí a spánkem. Používají se například pro ochranu po setmění a proti bolestem hlavy.
  • Černá - barva bez barvy, beze světla. Kameny spojené se Saturnem představují stabilitu, sebekontrolu a nezdolnost. Ochranné kameny, pomáhají uzemnit, vhodné proti malátnosti nebo v případě, že je pozornost věnována pouze spirituálnímu životu, přičemž fyzický život trpí. 

Zkuste si růžovým kamenem přivolat lásku a seznamte se s tím pravým nebo tou pravou.

Zdroje

S. Cunningham: Techniky přírodní magie; M. Procházka: Léčivá moc kamenů; S. Cunningham: Cunningham’s Encyclopedia of Crystal, Gem & Metal Magic. Zdroj obrázků: shutterstock.com.

[mon]

Sdílejte tento článek na: