Domů

Seznamovací dotazník

Fotoseznamka

Lifestyle magazín

Registrovat nyní

Fobie nového tisíciletí: sociální fobie

18.březen 2015
Fobie nového tisíciletí: sociální fobie

Výrazní introverti, lidé, o nichž mnohdy ani nevíme a potkáváme je dnes a denně na ulici, chodí s námi do práce, možná patří i k našim blízkým přátelům. Nemusíme ani tušit, že nás obklopují jedinci, kteří trpí nevysvětlitelnou úzkostí z lidí. Bojují se strachem z větších skupin, z kontaktu s cizími lidmi a děsí je pouhá návštěva kadeřnického salónu. Psychologové teprve nedávno popsali sociální fobii, která patří mezi „poruchy“ nového tisíciletí.

Sociální fobie není žádnou novinkou, nemusíme ani zacházet daleko do historie, abychom našli pojmenování pro strach z mezilidského kontaktu. Je až neuvěřitelné, že ve světě rozvinutých komunikačních technologií, online sociálních sítí, kde jedinec ztrácí šanci být úplně přirozeně sám, jsou lidé sužováni iracionálním strachem z lidí. Možná právě tyto online komunikační kanály nás zbavují nutnosti osobního kontaktu a naopak napomáhají k rozvoji sociální fobie? Vždyť díky internetu v podstatě nemusíme vystrčit nos na ulici, dáme si home office a můžeme omezit okruh lidí, s nimiž se dostaneme do styku, na donáškovou službu.

Jak poznat fobii?

Sociální i jinou fobii poznáme podle silného pocitu strachu, nezvladatelné úzkosti, pocení, návaly horka nebo naopak návaly zimy, zčervenáním nebo úplným zblednutím. V knize Sociální fobie a její léčba autoři v čele s Jánem Praškem popisují základní znaky následovně:

• „strach ze zkoumavých pohledů jiných osob v sociálních situacích
• výrazný a přetrvávající strach ze situací, ve kterých se mohou objevit rozpaky nebo ponížení
• vyhýbání se obávaným situacím
• strach, jenž je ochromující a vyvolává výrazný distres“

Lidé trpící sociální fobií mají potíže s telefonováním i představováním. Děsí je setkání s větší skupinou neznámých lidí. Tato porucha  u některých pacientů může trvat pouze přechodné období, během života postihne až 15 % populace a 2 % se s ní potýká celý život. Nejvíce náchylní k této "nemoci" jsou teenageři od 13 do 20 let. (Někdy až do 23).

Projevy fobie dle výše uvedené publikace:

• strach být středem pozornosti • strach mluvit před autoritou, před skupinou, na večírku • strach jíst před lidmi • strach říci ne nebo požádat o to, co potřebujeme a máme na to právo • strach z použití veřejných toalet • strach, že se druzí na nás dívají • strach, že se znemožníme • strach, že se budeme nepřirozeně chovat • strach psát na veřejnosti (podepsat se na poště, vyplňovat formuláře) • strach telefonovat • strach navázat konverzaci a udržovat ji • vyhýbání se sociálním situacím • nepříjemné tělesné příznaky při expozici (červenání, třes, sevřené hrdlo, pocity na zvracení, bušení srdce, pocení, potíže s dechem, nutkání na močení nebo stolici apod.)

Strach_z_kontaktu

Kořeny sociální fobie

Prapůvod této poruchy bychom museli hledat až v době pravěké, kdy nepřijetí vlastním kmenem znamenalo jistou záhubu, jelikož zostuzování a výsměch byl určen nepřátelům. Jedinec odsunutý na okraj společenství nebo vyobcovaný, se de facto stal nepřítelem, ale zůstal protivníkem i těm přecházejícím. Z tohoto důvodu je strach pramenící ze sociální fobie tolik silný a úzkost může být až paralyzující, je to ve svém základu strach o život.

Příčiny sociální fobie

Vznik úzkosti může být u každého jiný, nezáleží na pohlaví, věku nebo inteligenčním kvocientu. Sociální fobie se objevuje z různých příčin. Původem může být špatný přenos neurotransmiterů, jako jsou serotonin, dopamin a noradrenalin. Kořeny mohou tkvít i v naučených vzorcích chování, které jednotlivci okoukali u rodičů. Další příčina se může skrývat v nějakém traumatickém zážitku, který si v sobě podvědomě nosíme.

Jak se bránit sociální fobii

Řešení se nabízí hned několik, není nutné se ihned obracet na medikamenty. Pokud je sociální fobie lehká a není ještě zcela paralyzující, stačí odborné konzultace. Terapeut naučí jedince se strachem pracovat a zbavit se úzkosti. Lidé si vytvářejí nové rámování automatických negativních myšlenek, které mohou zhatit celou společenskou situaci. Dalším způsobem je například krátká relaxace, která uvolní psychiku a pomůže navrátit do normálu. Technik je mnoho a pomoci může nejen psycholog, ale na začátek může postačit i kniha Sociální fobie a její léčba, která je volně dostupná na internetu.

V dalším díle seriálu Fobie nového tisíciletí se dočtete o vztahové fobii, jak je těžké s ní žít a o co těžší je stát se partnerem takového člověka.

[paf]

Zdroj: Praško Ján a kol. Sociální fobie a její léčba, dostupné na: https://www.lundbeck.com/upload/cz/files/pdf/Brozury/Socialni_fobie_a_jeji_lecba.pdf, 18.3.2015.

Sdílejte tento článek na: