Domů

Seznamovací dotazník

Fotoseznamka

Lifestyle magazín

Registrovat nyní

Charakteristika podle data narození 26.- 31.den

19.červen 2015
Charakteristika podle data narození 26.- 31.den

Závěrečné poohlédnutí po charakteristikách dle vašeho dne narození. Poslední část je zaměřená na osoby narozené ve dnech od 26. do 31. dne v měsíci.

26. den v měsíci – jste průrazní

Mezi vaše vlastnosti patří citlivost, pochopení a laskavost. Díky vnitřní síle dokážete překonat jakékoli potíže. Nic vám neunikne díky vašemu výbornému úsudku. Jste velkorysí, ctižádostiví, nazávislí a bystří. Dokážete oddělit práci od osobního života. Ve zralém věku, na základě trvdé práce a nasazení, dosáhnete vytouženého úspěchu a dobrého postavení. Máte dobré srdce, jste mírní a šlechetní. Rádi řešíte problémy druhých a podporujete je na cestě k úspěšnému řešení. Dokážete inspirovat druhé a oplýváte diplomatičností. Vztahy a kariéra jsou pro vás velmi důležité. Někdy se u vás může objevit závislost na druhých a pocit nejistoty. Berete vše vážně a trpíte posedlostí svých pocitů. Pozor na aroganci, problémy v lásce, přeceňování se, náladovost, pýchu, emocionální vypětí, agresivitu a na zášť k lidem, co vám ublížili. Pokud se dostanete do vedoucího postavení jste nesnesitelní.

27. den v měsíci – jste svědomití

Nepodléháte novým směrům a vyhýbáte se povrchním vztahům. Jste citliví, citově založení, intuitivní, podnikaví a dovedete prosadit své plány a nápady. Nejdůležitejší je pro vás vztah a rodina. Celý život hledáte jeho smysl a získáváte informace o něm. Dobře je vám v přírodě a když můžete pomoci druhým. Rozhodujete se až po důkladném promyšlení a zamyšlení. Někdy se může stát, že se neumíte jen tak rozhodnout. Pokud vás něco nebo někdo zklame, hluboce to prožíváte a velmi často podléháte iluzím o lepší budoucnosti. Míváte pocit, že jste k ničemu a sami sebe trestáte. Pozor na závislost na alkoholu, drogách, nervové zhroucení, zranitelnost, uzavřenost, pocity úzkosti a na sebevražedné sklony. Nekritizujte druhé.

28. den v měsíci- jste rozporuplní

Snažíte se uspět a prvně se rozhodujete  na základě citů a až pak rozumu. Honíte se za úspěchem a důležitá je pro vás rodina, rodinná pohoda a partnerský vztah. Rozhodujete se sami za sebe a máte rádi vše pod kontrolou. Nechybí vám smysl pro humor,  jste něžní, vřelí, milující a něžní. Zajímáte se o pokrok a moderno. Ženete se za svými ambicemi. Mezi vaše klady patří otevřenost, chápavost, přímost a trpělivost s povzbuzováním druhých při řešení jejich problémů. Oceňujete spolupráci. Neplatí na vás omezování a nenecháte se k ničemu přinutit. Máte o sobě pochybnosti, jste občas konfliktní, výbušní až agresivní a dominantní. Pozor na tvrdohlavost, přecitlivělost, nepřizpůsobivost, impulzivnost, agresivitu. Objevují se u vás diktátorské sklony, lebedíte si v sekýrování druhých.

cisla_dle_narozeni

29. den v měsíci – jste nepřehlední

Máte velmi vyvinuté mimosmyslové vnímání a patříte mezi citlivé bytosti. Vaše vnímání vám hodně pomáhá při hledání pravdy a získávání moudrosti. Duchovní činnost je pro vás velmi důležitá a vynikáte výbornými myšlenkovými postupy. Jste vytvalí, vynalézaví, pracovití a prahnete po majetku a hmotném zabezpečení. Snadno se seznamujete a navazujete kontakty díky svojí přitažlivosti a pohotovosti v komunikaci. Jste dost často pro druhé inspirací. Neumíte dobře hovořit o svých citech. Máte vysoké nároky na druhé a je jednoduché vás po citové stránce ranit. Občas jste tajemní jak hrad v Karpatech a díky tomu může dojít k nebezpečným nedorozuměním. Pozor na puntičkářství, vychytralost, manipulaci s druhými, hádavost, citové výlevy a zklámání. Nebojte se ztrát materiálních hodnot.

30. den v měsíci – jste rázní

Vynikáte bystrostí a tvůrčí představivostí. Nejdřív promýšlíte, než se rozhodnete něco udělat. Jste vynalézaví, máte své kouzlo a v milostném vztahu je pro vás nejdůležitější komunikace. Jste dříči, dokážete dělat více věcí najednou a rádi pomáháte druhým. Nechybí vám smysl pro humor, přátelská ruka pro druhé a vřelost. Snadno se přizpůsobíte, rádi tvoříte, máte rádi společnost a humor. Nepostrádáte temperament, tvořivost a milujete spánek. Vaše názory na život jsou vyhraněné a nepřipouštíte si prohru. Průměrnost vám nic neříká, máte vyšší cíle. Pozor na přehnanou výstřednost, pomlouvání a obviňování druhých. Jste nepořádní, máte sklony k lenosti a sexuální nevyrovnanosti. Občas je dost problém přinutit vás ke komunikaci, máte ostrý jazyk, jste vypočítaví a jste dost složitá osoba, kterou je težké pochopit.

31. den v měsíci – jste motivací pro druhé

Jste ochotní a schopní udělat pro dosažení uspěchu cokoliv. Za nejdůležitější považujete komunikaci a máte rádi společnost inteligentních lidí. Děláte hodně pro rodinu, máte odvahu, vůdcovské sklony. Potřebujete k životu různorodost a pocit bezpečí. Milujete společenský život, vstřícnost, věrnost a ohleduplnost. Pozor na prudké a nečekané změny, nadřazenost a přehnaný pocit vyjímečnosti. Trpíte nedostatkem odvahy a máte sklony k podvodným jednání. Pozor na zlomyslnost, panovačnost, posmívání, klamání, lhaní a využívání bezbrannosti druhých.

Zdroj: Walek, Milan. Numerologie v praxi - Tajná řeč čísel. Poznání 2001

[kač]

Sdílejte tento článek na: