Domů

Seznamovací dotazník

Fotoseznamka

Lifestyle magazín

Registrovat nyní

Charakteristika podle data narození 21.- 25.den

8.červen 2015
Charakteristika podle data narození 21.- 25.den

Tentokrát předposlední část na téma Charakteristika podle data narození. Nyní si popíšeme typické vlastnosti lidí, kteří se narodili mezi 21.- 25. dnem v měsíci.

21. den v měsíci – jste chápaví a máte pochopení pro druhé

Jste tolerantní, laskaví, snažíte se vžít do druhých a chápat je. Máte rádi společnost, diplomatičnost a jste obdařeni velkým potenciálem. Je pro vás nezbytně důležitá komunikace. Dosáhnete dobrého postavení v práci, protože se umíte prosadit. Máte optimistický přístup k životu. Holdujete novým výzvám a úspěchu. Přes své vlastní zájmy nevidíte druhé. Pozor na vaše sklony k rozzlobení a hněvu. Jste úzkostliví a netrpěliví. Dejte si také pozor na nadřazenost, náladovost, střídání emocí  a na vyvolávání sporů. Trpíte nedostatkem sebedůvěry a občas lpíte na rodině.

22. den v měsíci – jste vytrvalí

Jste laskaví, praktičtí, důslední, citliví a potřebujete oporu svého partnera. Máte organizační schopnosti a můžete dosahovat úspěchu v politice. Důležitou roli pro vás hraje rodina a její materiální zajištění. Oplýváte spolehlivostí a zodpovědností. Máte rádi harmonii, povinnosti, rutinní činnosti, jste štědří a starostliví. Ve svém životě potřebujete nějakou jistotu. Pozor na přehnané pracovní nasazení, které vás může dovést až k workoholismu. Rádi shromažďujete materiální hodnoty, které převládají nad vašimi pocity. Pozor na výbuchy emocí a nedostatek sebedůvěry. Máte snahu manipulovat s druhými. V neposlední řadě býváte necitliví, nečestní a někdy až dokonce krutí.

23. den v měsíci – jste samostatní

Nedáte se nikým a ničím ovlivnit, zásadně dáte jen na své rozhodnutí. Sice působíte jako byste potřebovali a chtěli volnost, ale ve skutečnosti partnera potřebujete. Jste milí, něžní, společenští a pracovití. Máte nadání na podnikání. Vaše osobnost je inteligentní a má důvtip. Lidé narození v tento den jsou dost často slavní, oblíbení a otevření k realizovaní svých představ. Vlastníte dobrou paměť a jste přemýšliví. Snadno se vyjadřujete a dokážete jednat prakticky. Někdy se chováte až moc dětinsky a máte větší sklony k nepořádku. Jste snílek a skrýváte své cítění před ostatními. Naučte se také odpočívat. Mezi vaše horší vlastnosti se řadí necitlivost, sobeckost, výbušnost a občasné utíkání před zodpovědností. Ve vztazích patříte mezi partnery nestálé a přelétavé.

astrologie

24. den v měsíci – jste přívětiví

Jste starostliví, velkorysí, citliví, laskaví, něžní, štědří a kamarádští. Máte rádi krásu a harmonii. Rodinný život je pro vás velmi důležitý. Oplýváte organizačními schopnostmi, vytrvalostÍ, konstruktivností a pilností. Snažíte se pomáhat neustále druhým, hledáte dohody. Sklony k hudbě a romantickým chvilkám se vám nevyhýbají. Občas oddalujete řešení a věříte, že vše má svoje správné načasování. Vaše rozhodování je pomalé a opatrné. Povinnosti berete až moc vážně. Pozor na emoce, hněv, unáhlenost a tajnůstkářství. Jste náladoví, nezodpovědní a někdy až líní a pasivní. Vyhýbejte se práci pod vlivem stresu.

25. den v měsíci – jste nenároční

Oplýváte nenáročností, skromností, laskavostí a citlivostí. Hledáte i stejně citlivého partnera pro život. Máte rádi zábavu a rádi tvoříte, někde uvnitř vás se skrývá umělec. Vaše představivost je výborná. Rádi komunikujete a umíte naslouchat druhým osobám. Analytické myšlení je na výborné úrovni se smysly pro detail. Dobře využíváte příležitosti, které se vám naskýtají. Občas ostatní neví, jak zareagujete ve svém chování na určitý podmět. Jste nerozhodní a náladoví. Míváte obrovský strach ze změn a myslíte především na sebe. Pozor na zlobu, zlost, roztěkanost, podrážděnost a pocit ublížení. Občas máte problém s řešením stresových situací, které se vyskytují ve vašem vztahu a lásce.

Zdroj: Walek, Milan. Numerologie v praxi - Tajná řeč čísel. Poznání, 2001

[kač]

Sdílejte tento článek na: