Domů

Seznamovací dotazník

Fotoseznamka

Lifestyle magazín

Registrovat nyní

Nesmějte se průjmovým onemocněním

24.červenec 2020
Nesmějte se průjmovým onemocněním

Průjem má čas od času každý... Pro laika však téměř nemožné rozeznat, zda jsou to jen rozbouřené útroby po vydatném obědě, tedy že došlo k tzv. dietní chybě, nebo zda je důvod mnohem závažnější. Jak se tedy zachovat, co hlídat a kdy se neprodleně vydat k lékaři?

Zcela jednoznačné odlišení, zda je průjem pouze následkem dietní chyby, či zda je příčina jiná, není úplně jednoduché vzhledem k tomu, že nelze absolutně vyloučit několik faktorů, které mohou působit současně. Je proto třeba pracovat vždy pouze s menší či větší mírou pravděpodobnosti (například zda určitý typ stravy jedl současně větší počet jiných lidí, zda byla porce jídla na rozdíl od ostatních déle skladována za nevhodných podmínek...). Nezanedbatelný je i vliv snášenlivosti potravin, který může být u jednotlivých lidí značně rozdílný, a podstatná je i skutečnost, že v mnoha případech nezáleží na konzumovaném množství a stačí i kvantum z obecného pohledu zcela zanedbatelné, třeba trocha obilovin při nyní velmi často zmiňované celiakii.

Průjem můžeme definovat jako zvýšení objemu i tekutosti stolice s frekvencí vyprazdňování více než tří neformovaných stolic za den, může být provázen nevolností, zvracením, někdy se objevují též křeče v břiše a další příznaky. Základní rozdělení je na akutní (přicházející náhle) a chronický (trvající více než 14 dnů), infekční (vyvolaný bakteriemi, toxiny, viry a parazitárními organismy) a neinfekční, zahrnující celou škálu různých příčin.

Kdy se samoléčit a kdy navštívit lékaře

Odpověď není a ani nesmí být jednoznačná. Velmi záleží na klinickém stavu nemocného před onemocněním (stav zavodnění - hydratace, stav výživy, věk, psychický stav, současné onemocnění jinými, i chronickými chorobami a tak dále). Zcela orientačně může být nápomocný úbytek váhy (pokles z výchozího stavu před onemocněním by neměl překročit cca 5 %), většinou je dokladem především ztráty tekutin. Uvádění jakýchkoli přesných čísel ovšem může být zavádějící. Navíc v době, kdy jsme zvyklí na počet dnů, po které lze reklamovat zboží, často vzniká mylná představa, že s lidským tělem lze zacházet obdobně.

Na živý organismus však bohužel nelze poskytnout záruku a vždy se jen pracuje s jistou mírou pravděpodobnosti, jak je uvedeno výše. Zvykli jsme si, že při názorové nejistotě nebo při neznalosti faktů si lehce pomůžeme získáním dat na internetu. V praxi pak vidíme mnoho případů samoléčitelství a určování diagnóz dle informací v počítačové síti, ale na druhou stranu si ne příliš mnoho lidí dle počítače samo opravuje osobní auto či ledničku... Vycházíme-li z předpokladu, že nemocný byl v době před vznikem průjmu klinicky vcelku stabilizovaný, není ve složitých klimatických podmínkách (například tropy), současně nezvrací, nemá vysokou tělesnou teplotu a je schopen přijímat tekutiny ústy, lze v převažující většině případů vyčkat přibližně 48 hodin, zda se jeho stav nebude zlepšovat.

Trápí vás střevní potíže?

Podstatný je pravidelný příjem tekutin po menších porcích, pokud je snášen, a to i s obsahem menšího množství cukru k zajištění energetického příjmu (pozor samozřemě u diabetiků). V případě, že se stav zlepšuje, postupně přidáváme (jak je obecně známo) starší pečivo, vařenou rýži a podobně.

Barva stolice napoví?

Určitě dle vzhledu stolice a tělesného stavu postižené osoby, zda se jedná o průjem virový, či bakteriální, nelze. Příměs krve ve stolici je vážným varovným příznakem, ať už je to krev čerstvá nebo starší. Naštěstí velmi častým zdrojem je krvácení z hemeroidů, ale jejich prokazatelná přítomnost samozřejmě nevylučuje i možný zdroj krvácení výše ve střevu.

Rotavirová gastroenteritida

Ohrožuje především děti od šesti měsíců do dvou let. Jedná se o infekční onemocnění, které mnozí rodiče považují za obyčejný průjem. Ve vážných případech však mohou nastat komplikace (úporné zvracení, silné bolesti hlavy, vysoké horečky...), které vedou k dehydrataci a nutnosti hospitalizace v nemocnici. Ročně je hospitalizováno či ambulantně ošetřeno více než 36 tisíc dětí - téměř 95 % všech dětí prodělá rotavirovou infekci před 5. rokem života. K přenosu nemoci dochází velmi snadno - rotaviry jsou velmi odolné vůči dezinfekčním prostředkům, ulpívají na hračkách a předmětech, které děti strkají do úst, dotýkají se jich...

Možností jak této nkaze předejít je vakcinace (podává se ústy).

Dráždivý trakčník

Střevní neuróza projevující se mimo jiné častým nutkáním na stolici, kolikovitými bolestmi břicha, nadýmáním a podobně. Je poměrně častým jevem dnešního světa. Co jej způsobuje a jaké faktory jsou ve hře - je to především neustále skloňovaný stres a neschopnost se s ním "popasovat"? Ano, jeho výskyt je opravdu relativně častý. Předpokládá se, že v rozvinutých společnostech obecně funkční trávicí poruchy trápí až 30 % lidí. O negativním vlivu dlouhodobé psychické zátěže nelze pochybovat a rovněž tak je pravdou, že odolnost různých osob a jejich schopnost vyrovnat se s touto zátěží se značně liší.

Pozor na svůj život

Střevní chřipka (viróza) může být pro určité jedince (zejména děti, seniory či pacienty oslabené chronickou nemocí) až život ohrožující. Jak ji poznáme, lze ji odlišit od jiných střevních ataků? Co ji způsobuje, jak se jí můžeme bránit a co lze dělat v rámci prevence?

Máte dráždivý trakčník?

Kategorické odlišení střevní virózy od průjmů jiného původu je prakticky nemožné. V odlišení může do jisté míry pomoci současně se objevující teplota, svalová slabost, vysoká nepravděpodobnost předchozí dietní chyby a tak dále. V prevenci lze doporučit nenavštěvovat během období epidemií místa s výskytem většího množství osob a dodržovat pravidla běžné hygieny včetně problematiky stravování.

Jak se vyvarovat zažívacím potížím v cizině?

V zahraničí stále platí dobré známé "převař, uvař, oloupej nebo na to zapomeň"... Je ale potřeba pamatovat - a to zejména v exotických oblastech - na to, že i balená voda musí splňovat určité podmínky, a proto je dobré ji nakupovat (byť často za vyšší cenu) pouze u důvěryhodných obchodníků.

  • Dodržujte základní hygienické zásady.
  • Myjte řádně ovoce a zeleninu - v exotických krajích konzumujte jen to, co lze oloupat.
  • Maso jezte pouze dobře tepelně zpracované.
  • Pozor na vejce a výrobky z nich.
  • Nápoje pijte pouze v originálních obalech a bez ledové tříště.

Pomohou antidiaroika

Antidiaroika jsou léky obecně snižující počet stolic při průjmu, lze je využít k omezení klinických známek onemocnění - především časté stolice. Mohou pomoci omezit ztráty tekutin a prodloužit intervaly, kdy nemocný musí bezpodmínečně vyhledat a použít toaletu. Vlastní příčinu průjmů v absolutně převažujícím počtu případů neléčí, pouze ovlivňují klinický stav dlouhodobě nedobrý či u jinak nemocných, jak bylo uvedeno. Přínosné jsou též preparáty, na které se mohou části střevního obsahu navázat a urychlit tak zlepšení klinického stavu. Méně zažívacích onemocnění může upravit i jejich samostatné podání.

Podávání látek vyvolávajících průjmy s cílem snížit tělesnou hmotnost bohužel není ojedinělé. Představa, že lze touto cestou efektivně dosáhnout její redukce, je samozřejmě mylná - dochází totiž především ke ztrátě tekutin. Dlouhodobé podávání těchto preparátů dále může vést k často nevratnému postižení střeva a změnám vnitřního prostředí organismu se širokou škálou dalších negativních změn. Velmi podstatný je i vztah k psychice, a to často dlouhodobý.

Průjem umí potrápit

Nechtěná příčina

Každé zobecnění této problematiky je nedobré. Nejvhodněšjí je pečlivě přečíst příbalový leták, který obsahuje každé balení léku, případně je informace vytištěna na jeho obalu. Průjem bývá relativně častým přidruženým problémem spojeným s krátkodobým či dlouhodobým užíváním určitých lékových skupin (např. antibiotika, nesteroidní antirevmatika, psychofarmaka, prokinetika...). Nicméně u každého člověka jsou reakce na daný lék odlišné. Pokud je průjem dlouhodobější, trpí tím střevní sliznice.

Jak rychle se umí posléze zregenerovat? Můžeme ji něčím v uzdravování podpořit? Dlouhodobá zátěž postihuje každý živý organismus. Postižení střevní sliznice vede ke zrátě tekutin, obecně látek potřebných k výživě a regeneraci organismu. Nelze však paušálně popsat charakteristiku živin. K zajištění životaschopnosti je potřeba mít zdroje energie, ať jsou to cukry, tuky nebo bílkoviny, a rovněž prvky a látky nezbytné k výstavbě buněk (sodík, draslík, hořčík, chloridy, železo, zinek a tak dále).

Všechny je vyjmenovat nelze a uvedení pouze některých z nich pak může v dalším zobecnění vytvořit mylnou představu, že tyto zcela stačí a další jsou skoro k nepotřebě. Každý takovýto postup vede ke škodě než k užitku. Úprava bakteriální střevní flóry je zcela jistě užitečná, preparátů - probiotik - je na trhu velká řada, obecně jsou volně prodejné a bylo by nesprávné některý z nich upřednostnit.

Hlídejte si příznaky

Obecné pravidlo, jak všechna onemocnění efektivně hlídat, nemůže existovat. Nemoci mají zcela odlišné příčiny, odlišnou závažnost, klinický průběh a samozřejmě i způsoby léčby. S každou déle se vyskytující obtíží je potřeba obrátit se na odborníka, jenž se problematice věnuje. Doba, po kterou lze určitý příznak tolerovat nebo čekat až ustoupí, se výrazně mění dle dalších skutečností.

Jinak se posuzuje a samozřejmě zbytečně neoddaluje vyšetření, pokud se opakovaně objeví krev ve stolici současně s poklesem váhy, zhoršením krevního obrazu (může se projevit zvýšenou únavou, těžším dechem, bledostí a podobně), jinak se přistupuje k průjmu po prokazatelné dietní chybě, zejména pokud postihuje více osob se stejnou anamnézou.

Tak, zase jste o něco chytřejší, máte v sobě o něco více informací, se kterými můžete zazářit i na rande! Tak honem na něj! No, vlastně honem ne....

[ivi]

Sdílejte tento článek na: